• Domů
  • Projekty - aktuální

Čokoška

Realizace: 1. 9. 2016 – nyní Vzdělávací projekt Čokoška má za cíl seznámit děti s původem kakaa a s procesem výroby čokolády. Zároveň také zodpovědět otázky jako například kde a jak se kakao pěstuje či odkud a jak se čokoláda dostala z kakaových plantáží do Evropy. Během výukových programů se děti mimo jiné dozvídají, co se skrývá […]

Více

Zvyšování konkurenceschopnosti ARPOKu

Realizace: 1. 1. 2017 – 31. 12. 2017 Donor: Česká rozvojová agentura Kontaktní osoba: Pavel Žwak (pavel.zwak@arpok.cz) Cílem projektu je vybudovat u zaměstnanců ARPOKu takové dovednosti a kapacity, které pomohou zvýšit konkurenceschopnost celé organizace na vzdělávacím trhu v oblasti vzdělávání pro školy. Projekt pomůže výrazně inovovat propagační materiály a přístupy v komunikaci s potenciálními klienty (školami, učiteli) a donory pomocí nástrojů SmartEmailingu. […]

Více

NA CESTĚ…

Realizace: 1. 4. 2016 – 31. 12. 2018 Donor: Česká rozvojová agentura Kontaktní osoba: Zuzana Plachká (zuzana.plachka@arpok.cz) Cílem projektu „Na cestě…“ je nabídnout pedagogům a školám podporu pro výuku diskutovaných aktuálních témat, jako jsou migrace, integrace a identita. Pedagogům je nabízena podpora formou seminářů, konzultací, metodických materiálů a výukových programů. Projekt také nabízí žákům a […]

Více

Učíme v souvislostech

Realizace: 1. 1. 2015 – 31. 12. 2017 Donor: Česká rozvojová agentura, Olomoucký kraj Kontaktní osoba: Lenka Pánková (lenka.pankova@arpok.cz) Projekt přináší učitelům možnost lépe se zorientovat v materiálech a tématech globálního rozvojového vzdělávání prostřednictvím každoroční konference „Učíme o globálních souvislostech“. Zároveň jim nabízí možnost být akční a zapojit školu do Týdne globálního vzdělávání nebo usilovat o […]

Více

Světová škola

Realizace: září 2015 – říjen 2016 Donor: Česká rozvojová agentura Kontaktní osoba: Petra Gajová (petra.gajova@arpok.cz) Projekt Světová škola usiluje o začleňování globálních témat do výuky i celkového života školy, podporuje aktivitu a iniciativu žáků a jejich zájem o dění kolem nás v duchu hesla Mysli globálně, jednej lokálně. Základní filozofie projektu podporuje vzdělávání a přípravu žáků na reálný […]

Více

Facebook Podpořte nás Zapojte se Newsletter