• Domů
  • Projekty - realizované

Fundraiser – zvyšování samofinancování ARPOKu

Realizace: 1. 1. 2016 – 31. 12. 2016 Donor: Česká rozvojová agentura Kontaktní osoba: Pavel Žwak (pavel.zwak@arpok.cz) Cílem projektu bylo stabilizovat pozici fundraisera organizace, který svou činností přispěje k zajištění financování organizace v následujících letech. V rámci projektu vznikly strategicky velmi důležité dokumenty – FR a PR strategie a to včetně podrobného akčního plánu do roku 2018.  Důležitou […]

Více

Migrace není legrace

Realizace: 1. 4. 2015 – 1. 3. 2016 Donor: Fond pro NNO Kontaktní osoba: Jan Klega (jan.klega@arpok.cz) Propojenost dnešního světa úzce souvisí se záplavou informací, které média přinášejí. Jejich množství často vede ke zjednodušování a zkratkovitosti, což se negativně odráží v utváření jednostranných a mnohdy až extremistických názorů. Projekt Migrace není legrace prostřednictvím pedagogů napomáhá mladým lidem vnímat […]

Více

Posilování kapacit ARPOKu

Realizace: 1. 1. 2015 – 31. 12. 2015 Donor: Česká rozvojová agentura Kontaktní osoba: Lenka Pánková (lenka.pankova@arpok.cz) Jednou z priorit organizace je neustálé zlepšování našich služeb a růst odborných dovedností pracovníků. V roce 2015 se proto zaměřujeme na 3 oblasti rozvoje organizace. Jsou jimi školení lektorských dovedností včetně koučinku, práce na strategickém plánu pro další období a […]

Více

Experiencing the world

Realizace: 1. 1. 2012 – 31. 12. 2015 Donor: Evropská komise, Česká rozvojová agentura Partnerské organizace: Südwind (Rakousko), Humanitas (Slovinsko) Kontaktní osoba: Pavel Žwak (pavel.zwak@arpok.cz) Tříletý projekt Experiencing the World (Poznáváme svět) má za cíl šířit povědomí o propo­jenosti dnešního globalizovaného světa a o potřebě globální zodpovědnosti. Dosáhnout toho chce prostřednictvím globálního rozvojového vzdělávání (GRV), tedy vzdělávacího procesu, který […]

Více

Critical Review …

Realizace: 1. 5. 2013 – 30. 4. 2016 Donor: Evropská komise, Česká rozvojová agentura Partnerské země: Bulharsko, Česká republika, Itálie, Irsko, Nizozemí, Rakousko Kontaktní osoba: Zuzana Švajgrová (zuzana.svajgrova@arpok.cz) Cílem tříletého projektu Critical Review of the Historical and Social Disciplines for a Formal Education Suited to the Global Society (Kritické zkoumání začlenění globálních témat v historických a sociálních disciplínách […]

Více

Svět v jednom dni – rozvojová témata v projektových dnech

Realizace: 1. 1. 2012 – 31. 12. 2014 Donor: Česká rozvojová agentura, Olomoucký kraj Během 3 let jsme se 6 zapojenými  školami připravovali metodiky tematických dnů pro 1. a 2. stupeň základních škol, které byly na těchto školách i pilotně ozkoušené. Žáci měli možnost získat informace k tématům mezinárodně významných dnů spojených s rozvojem např. ke […]

Více

EnviGlob – co mají GRV a EV společného?

Realizace: 1. 1. 2013 – 31. 12. 2014 Donor: Česká rozvojová agentura Globální rozvojové vzdělávání a environmentální výchova mají mnoho společného – využívají stejné metody, zabývají se shodnými tématy. Cílem Sluňákova a ARPOKu bylo během 2 let ukázat 22 pedagogům základních a středních škol, jak za použití interaktivních metod začlenit globálně-environmentální témata do výuky. Učitelé […]

Více

SMOK (Síť multikulturních otevřených klubů)

Realizace: 1. 1. 2012 – 31. 12. 2014 Donor: Evropská unie a státní rozpočet ČR (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost) Projekt byl realizován Asociací středoškolských klubů ČR, probíhal v téměř celé republice a ARPOK byl partnerem pro Olomoucký a Zlínský kraj. Projekt SMOK byl: o cizím, o jiném, o neznámém – Vytváříme prostor pro bezpečné setkávání […]

Více

Facebook Podpořte nás Zapojte se Newsletter