• Domů
  • Projekty - realizované

Mozaika

Realizace: 2013 Donor: Mládež v akci Mozaika byl projekt dobrovolníků ARPOKu. Jednalo se o iniciativu mládeže podpořenou z programu Mládež v akci, která probíhala od února do května 2013. Dobrovolníci vytvořili prostor pro setkávání mladých lidí se zájmem o aktivní občanství a aktuální lokální i globální témata, a to prostřednictvím komponovaných večerů, debat a diskuzí, […]

Více

Global Curriculum Project

Realizace: 1. 1. 2010 – 31. 12. 2012 Donor: Evropská komise, Česká rozvojová agentura Partnerské země: Benin (NEGO-COM), Brazílie (CECIP), Česká republiky (ARPOK), Rakousko (Südwind) a Velká Británie (DEC Leeds) V moderním rychle se rozvíjejícím světě mají probíhající globální změny značný dopad na náš každodenní život a dělají jej tak mnohem komlexnějším. Globální rozvojové vzdělávání (GRV) […]

Více

Začleňování globálních témat do ŠVP na středních školách

Realizace: 1. 1. 2010 – 31. 12. 2011 Donor: Česká rozvojová agentura a Olomoucký kraj Během 2 let mělo 5 středních škol (Střední odborná škola potravinářství a gastronomie v Jeseníku, Hotelová škola V. Priessnitze v Jeseníku, Gymnázium Hranice, Gymnázium Kojetín a Střední zdravotnická škola a Vyšší zdravotnická škola E. Pöttinga v Olomouci) z Olomouckého kraje možnost konzultovat […]

Více

Multikulturní výchova v Olomouckém kraji

Realizace: 1. 7. 2008 – 30. 6. 2010 Donor: Nadace rozvoje občanské společnosti Cílem dvouletého projektu bylo začleňování multikulturní výchovy na ZŠ a SŠ v regionu Střední Morava. Projekt se soustředil na představení sedmi menšin, se kterými se čeští žáci setkávají, a sice Romů, Rusů, Ukrajinců, Vietnamců, Mongolů, Číňanů a obyvatel Zakavkazska. V rámci projektu […]

Více

Lektorem bez hranic

Realizace: 1. 1. 2009 – 31. 12. 2009 Donor: Česká rozvojová agentura, Olomoucký kraj Projekt Lektorem bez hranic se zaměřil na budování kapacit lektorů 2 organizací, věnující se globálnímu rozvojovému vzdělávání  – ARPOKu a Společnosti pro Fair Trade (nyní NaZemi). Lektoři výukových programů pro žáky a seminářů pro pedagogy absolvovali intenzivní školení skládající se z […]

Více

ANYANA – děti a svět

Realizace: 1. 1. 2008 – 31. 12. 2008 Donor: Česká rozvojová agentura V rámci projektu byl vytvořen metodický materiál, který umožňuje pedagogickým pracovníkům MŠ a 1. a 2. třídy ZŠ začleňovat multikulturní a rozvojová témata do výuky. Metodický materiál umožňuje dětem přiblížit jiné země a jejich kultury prostřednictvím poznání života konkrétního dítěte v konkrétní zemi. […]

Více

Džbán plný kultur

Realizace: 1. 1. 2007 – 31. 12. 2007 Donor: Olomoucký kraj Džbán plný kultur jsou tematické dny zaměřené na rozvojové země, ve kterých Česká republika pomáhá (Angola, Bosna a Hercegovina, Jemen, Moldavsko, Mongolsko, Srbsko, Vietnam a Zambie). Cílem jednotlivých dnů je seznámit žáky druhého stupně ZŠ se základními informacemi o těchto zemích, s českou zahraniční […]

Více

Education across the borders (Moldavsko)

Realizace: 2008 Donor: Nadace Open Society Fund Praha, Fundatia Soros – Moldova Education across the borders byl půlroční pilotní vzdělávací projekt určený pedagogickým pracovníkům v Moldavsku, kteří pracují s ohroženými dětmi a mládeží v jednotlivých regionech Moldavské republiky, nejchudší země Evropy. Ve spolupráci s moldavskou organizací Prietenii Copiilor se v termínu 22. – 25. září 2008 […]

Více

Facebook Podpořte nás Zapojte se Newsletter