Globální rozvojové vzdělávání

DEFINICE DLE NÁRODNÍ STRATEGIE GRV

Globální rozvojové vzdělávání (GRV) je celoživotní vzdělávací proces, který přispívá k pochopení rozdílů a podobností mezi životy lidí v rozvojových a rozvinutých zemích a usnadňuje porozumění ekonomickým, sociálním, politickým, environmentálním a kulturním procesům, které je ovlivňují. Rozvíjí dovednosti a podporuje vytváření hodnot a postojů tak, aby lidé byli schopni a ochotni aktivně se podílet na řešení lokálních a globálních problémů.

Globální rozvojové vzdělávání směřuje k přijetí zodpovědnosti za vytváření světa, kde mají všichni lidé možnost žít důstojný život.

Hlavní témata GRV:

  • Globalizace a vzájemná závislost jednotlivých částí světa (ekonomická globalizace včetně světového obchodu a etického spotřebitelství, kulturní, sociální a politická globalizace, migrace ve světě, mezinárodní instituce)
  • Lidská práva (základní lidská práva, dětská práva a práva seniorů, diskriminace a xenofobie, demokracie a dobré vládnutí, rovnost mužů a žen)
  • Globální problémy (chudoba a nerovnost, nízká míra vzdělanosti, zdravotní problémy, podvýživa a hlad, nedostatek nezávadné vody, životní prostředí, populační růst, konflikty a násilí)
  • Humanitární pomoc a rozvojová spolupráce (rozvoj, jeho pojetí a kulturní podmíněnost, rozvojové cíle tisíciletí, historie, motivy, principy humanitární pomoci a rozvojové spolupráce, aktéři mezinárodní humanitární pomoci a rozvojové spolupráce, aktivity České republiky a EU v oblasti humanitární pomoci a rozvojové spolupráce)

Národní strategie globálního rozvojového vzdělávání pro období 2011-2015 (NSGRV) byla schválena v březnu 2011 Ministerstvem zahraničních věcí ČR a Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy ČR. Dokument ke stažení ZDE.

Globální rozvojové vzdělávání: Proč je nezbytné pro českou společnost a udržitelný rozvoj. Dokument ke stažení ZDE.

Vize vzdělávání pro Česko. Dokument ke stažení ZDE.

 

Facebook Podpořte nás Zapojte se Newsletter