Živá knihovna jako metoda výuky aneb vzdělávání příběhem

0.00 

Skladem

Popis

V metodickém materiálu naleznete:
– vysvětlení principů, pomocí kterých pracujeme s metodou Živé knihovny
– všechny aktivity, které v rámci Živé knihovny probíhají během celého vyučovacího dne (využitelné i v samostatných hodinách pro sebepoznání, poznávání ostatních a práci se stereotypy a předsudky)
– návazné aktivity pro hodiny českého jazyka (tipy na práci s anotacemi „živých knih“ – práce s jazykem, s textem, s příběhem) 
– tipy, jak na organizaci Živé knihovny ve škole.
 
K čemu můžete tuto publikaci využít?
– Můžete se seznámit se s konceptem Živé knihovny (kapitoly 1, 2 a 3) a získat představu, jak může Živá knihovna probíhat v rámci výuky ve formě tematického dne (kapitola 4). 
– Můžete využívat v publikaci popsané aktivity i metodu Živé knihovny pro práci s tématy jako jsou např. odlišnost, rozmanitost, stereotypy, předsudky, nesnášenlivost a identita. Ale i chudoba a sociální vyloučení, migrace, víra a náboženství, zdravotní znevýhodnění, psychická onemocnění, závislost a mnoho dalších (kapitoly 4 a 6).
– Jelikož je metoda Živé knihovny postavena na práci s příběhem, nabízí publikace inspiraci do hodin českého jazyka (kapitola 6). Metodu lze uplatnit také v hodinách občanské výchovy, anglického jazyka, dějepisu, zeměpisu a rovněž k pokrytí průřezových témat.
– Můžete na škole zorganizovat Živou knihovnu (kapitola 5).