Lidé v ARPOKu

Zaměstnanci:

 • Mgr. Ing. Lenka Pánková, ředitelka, statutární orgán společnosti
 • Mgr. Pavel Žwak, zástupce ředitelky
 • Mgr. Karin Majerová
 • Mgr. Zuzana Plachká
 • Mgr. Dominika Scholzová
 • Bc. Anna Mairingerová
 • Bc. Kateřina Křížová
 • Bc. Jan Ciupa
 • Zuzana Marková

Stážisté:

 • Marie Ambrozková
 • Dasha Marusik
 • Dále dobrovolníci, kteří spolupracují na jednotlivých projektech organizace.

Externí lektoři:

 • Marie Ambrozková
 • Zuzana Daubnerová
 • Zuzana Fišerová
 • Veronika Hypšová
 • Adam Kolář
 • Aneta Slavíčková

Lenka Pánková

Ředitelka, projekt GET UP and GOALS!, lektorka

lenka.pankova@arpok.cz

„Mávnutí křídla motýla na jednom konci světa může způsobit tajfun na konci druhém.“ Edward Lorenz      

Lenka vystudovala Mezinárodní rozvojová studia na Přírodovědecké fakultě UP a Veřejnou správu a regionální rozvoj na České zemědělské univerzitě. V roce 2005 začala lektorovat výukové programy globálního rozvojového vzdělávání a multikulturní výchovy v ARPOKu, postupně začala koordinovat vzdělávací programy a také různé vzdělávací projekty. Na ARPOKu pracuje od podzimu 2010 jako ředitelka. V současné době se podílí hlavně na chodu organizace, zaštiťuje fungování všech projektů, věnuje se PR a fundraisingu organizace. Velice zřídka lektoruje či tvoří metodické materiály. Během studií měla možnost strávit 3 měsíce na projektu GLEN Democracy Education at Secondary schools v Zambii. Tuto stáž považuje za jeden z nejdůležitějších milníků ve svém životě.

 

Pavel Žwak

Zástupce ředitelky, projekt Global Issues – Global Subjects, fundraising, lektor

pavel.zwak@arpok.cz

„Jsme přehlceni informacemi. Je důležité se v nich umět orientovat, třídit je a vědět, jak spolu souvisí. Jedině tak můžeme dělat správná rozhodnutí.“

Pavel vystudoval obor Mezinárodní rozvojová studia na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Ke globálnímu rozvojovému vzdělávání poprvé přičichl v roce 2008, kdy působil jako dobrovolník pražského sdružení INEX-SDA v rámci projektu Fotbal pro rozvoj. Mezi lety 2009 – 2011 pak tento česko-keňský vzdělávací projekt koordinoval. V tomto období měl možnost dvakrát navštívit keňskou organizaci MYSA, která pomocí svých (nejen fotbalových) komunitních programů řeší problémy spojené s tamní chudobou.V roce 2012 koordinoval olomouckou část Kampaně přímého oslovení pod taktovkou společnosti Člověk v tísni. Ve stejném roce se stal členem týmu ARPOKu, kde v současné době lektoruje, zabývá se fundraisingem a koordinuje projekt Učíme v souvislostech, jehož součástí je např. konference pro pedagogy „Učíme o globálních souvislostech“ a Týden globálního vzdělávání. Rád tráví čas se svými dětmi, na kole, či na zahradě. 

 

Karin Majerová

Projekt GET UP and GOALS!, Světová škola, objednávky programů pro školy, lektorka

karin.majerova@arpok.cz

„Očekávat, že budeme šťastní, aniž se vzdáme negativního jednání, je jako strkat ruce do ohně a doufat, že nás nespálí.“ DilgoKhjencerinpočhe

Karin vystudovala obor učitelství českého jazyka a výtvarné výchovy na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové a poté učila na ZŠ v Jaroměřicích. Dále pracovala jako asistentka vedení např. ve firmě Siemens s.r.o. v Praze. V letech 2009-2016 působila v neziskové organizaci MOST, o.p.s. na pozicích koordinátora projektů ZRS v Himálaji, fundraisera a manažera projektů globálního rozvojového vzdělávání. V Himálaji pracovně strávila osm měsíců. Dále působila v programech sociální integrace společnosti Člověk v tísni v Prostějově. V Olomouci nyní externě učí češtinu pro cizince v Centru na podporu integrace cizinců a v organizaci SOZE. V ARPOKu pracuje od léta 2015, je součástí týmu projektu zaměřeného na migraci s názvem Na cestě, lektoruje programy globálního rozvojového vzdělávání a zajišťuje objednávky programů pro školy. Zajímá se nejen o neziskový sektor, ale také o umění.

 

Zuzana Plachká

Projekt Global Issues – Global Subjects, lektorka

zuzana.plachka@arpok.cz

„Nikdo nedělá větší chybu než ten, kdo nedělá nic v domnění, že to málo, co udělat může, je bezvýznamné.“ Edmund Burke

Zuzka je absolventkou magisterského oboru Mezinárodní rozvojová studia na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, kde si doplnila i souběžné studium učitelství geografie pro střední školy. S ARPOKem začala spolupracovat jako dobrovolník hned v prvním ročníku vysokoškolského studia v roce 2008. V rámci bakalářské a pak i magisterské práce se zabývala globálním rozvojovým vzděláváním a tato tématika se jí tak „dostala pod kůži“. Působila i jako instruktor in-line bruslení, lyžování a v lanovém centru a celkově si oblíbila zážitkovou pedagogiku a ráda se v ní dále vzdělává, v současnosti se věnuje také přístupu Anti-bias a Živým knihovnám. Fandí dobrovolnictví, kromě dlouhodobého dobrovolnictví v průběhu studia absolvovala také kratší dobrovolnické projekty v Srbsku, Gruzii, Rumunsku, Velké Británii a na Ukrajině. V ARPOKu koordinuje dobrovolníky, lektoruje a koordinuje projekt Na cestě…

 

Dominika Scholzová

PR a kontakt s médii, konference Učíme o globálních souvislostech, e-shop, lektorka

dominika.scholzova@arpok.cz

„In omnia paratus.“

Dominika je absolventkou Mezinárodních rozvojových studií na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. První zkušenost s globálním rozvojovým vzděláním získala v roce 2008 jako spolu koordinátor Fotbalu pro rozvoj v okresu, kde navštěvovala osmileté gymnázium. Tato aktivní účast na dvou ročnících projektu ji dala podnět k výběru zaměření vysokoškolského studia. Na jaře roku 2016 se zúčastnila training kurzu irské neziskové organizace Development Perspectives se zaměřením na sport a globální vzdělávání. Následně začala v ARPOKu plnit odbornou praxi, během které se podílela na organizaci Tanečního večera. Později začala s lektorováním výukových programů a tematických dnů pro školy a od ledna 2017 působí na pozici PR a kontakt s médii.

 

Anna Mairingerová

Projekt Na cestě…, lektorka, dobrovolníci

anna.mairingerova@arpok.cz

„Lepší je zapálit alespoň malou svíčku než proklínat tmu.“ Konfucius

Anička v současnosti studuje navazující magisterský obor Mezinárodní rozvojová studia, při kterém si souběžně doplňuje pedagogické vzdělání s aprobací na zeměpis. S ARPOKem se seznámila už na střední škole, jako účastnice jednoho výukových programů. Po nástupu na vysokou školu začala v ARPOKu dobrovolničit už během prvního semestru a postupem času se stala lektorkou výukových programů. V současnosti se spolu s dalšími členy týmu věnuje projektu Na cestě. Anička svůj volný čas velice ráda tráví jízdou na kole nebo vařením dobrého jídla.

 

 

 

Kateřina Křížová

Projekt Na cestě…, lektorka, dobrovolníci

katerina.krizova@arpok.cz

 „Vzdělání je schopnost porozumět druhým.“ Johann Wolfgang von Goethe

Kačka ukončila v roce 2016 bakalářské studium v oboru Mezinárodních rozvojových studií na Univerzitě Palackého. Následně absolvovala Evropskou dobrovolnickou službu ve Francii, kde se věnovala projektům evropských mobilit, například vytváření a organizaci Výměn mládeže. Od  roku 2017 studuje magisterský stupeň Mezinárodních rozvojových studií. Na ARPOKu začínala jako dobrovolník již na začátku svých studií na univerzitě. V minulosti pracovala na projektu Živá knihovna, kterému se věnuje i dnes. Postupem času se Kačka stala lektorkou výukových programů a v současnosti pracuje spolu s dalšími členy týmu v projektu Na cestě…

 

 

 

Jan Ciupa

Rozvojové večery, stážisté, lektor

jan.ciupa@arpok.cz

„Vzdělávání je tou nejsilnější zbraní, kterou můžete změnit svět.“ Nelson Mandela
 
Honza v roce 2016 ukončil bakalářské studium Mezinárodních rozvojových studií na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, kde rovněž pokračuje s navazujícím magisterským studiem. Během bakalářského studia měl možnost studovat jeden semestr na Univerzitě Las Palmas de Gran Canaria a účastnit se vzdělávacích kurzů na Maltě či v Arménii. Od svého prvního ročníku studia dobrovolničil na ARPOKu a postupem času zde začal také lektorovat vzdělávací programy. Kromě lektorování se momentálně věnuje organizaci rozvojových večerů a správě e-shopu. 

 

 

 

Zuzana Marková

Účetní

zuzana.markova@arpok.cz

Zuzka se mnoho let věnuje ekonomice neziskových organizací a s ARPOKem spolupracuje od jeho zrodu. Od dětství souzní se životním záměrem „Být dobrým člověkem“ a v této souvislosti svůj život rozvíjí. Ráda se vzdělává v oborech zvyšujících kvalitu lidského života, je terapeutkou Metody RUŠ a studovala také Umělecké terapie, převážně Muzikoterapii. Její srdeční záležitostí je hudba, na hudební scéně působí od roku 1996 jako frontmanka freejazzcoreové kapely, s níž opakovaně vystupuje doposud v 16 zemích Evropy.  

 

Facebook Podpořte nás Zapojte se Newsletter