Řekli o nás

Výukové programy Brenda ze Zambie a Hyen z Vietnamu pro MŠ Rokytnice (28. 11. 2012)

Děkujeme za dva pěkné programy pro děti z naší mateřské školy. Dozvěděly se nenásilnou a přiměřenou formou o životě dětí z jiné země. Byly také zapojeny do výroby doplňku (čepice a hudební nástroj), který si odnesly domů. Děti byly činnostmi zaujaty, dozvěděly se něco nového. Myslím si, že by bylo velmi dobré v těchto programech pokračovat.

Za kolektiv pedagogů mateřské školy v Rokytnici, Dagmar Kubánková, vedoucí učitelka.

Výukový program Brenda ze Zambie v MŠ Lužická, Olomouc (20. 10. 2011)

Program byl dobře připravený vzhledem k věkové skupině přibližně dvaceti dětí. Lektorka uměla zaujmout, její přístup byl přívětivý, vyprávění zajímavé. Měla připravené pomůcky – mapy, obrázky, oblečení, omalovánky, pomůcky k rukodělné činnosti.

Činnosti se střídaly, takže děti udržely pozornost. Děti se dozvěděly něco o životě v této africké zemi, o vzdělání, práci, jídle, oblékání a zvířatech, které tam žijí. Nejvíce se jim líbila výroba jednoduchého rytmického nástroje z víček od limonád. Byla by škoda, kdyby tyto programy neměly možnost pokračovat.

Za MŠ – Lužická, p.uč. Jančářová Lenka

Výukové programy Pevnost Evropa a Vzdálená chudoba? v ZŠ Karla staršího ze Žerotina, Bludov (13. 12. 2012)

Ohlasy dětí:

Bylo to celkem fajn, poučné a zajímavé.
Bylo to velmi zajímavé, obzvlášť film.

Líbilo se mi to. Nejvíc zajímavý byl film. A díky tomu už vím, co to znamená imigrace, migrace,…

Líbilo se mi to. Naučila jsem se spoustu nových věcí.
Přednáška se povedla. Jen mohla být o trochu delší.
Bylo to dobré a naučné, ten film byl velice dojemný.
Líbilo se mi to. Až na to čtení.
Bylo to zábavné a zajímavé, nic bych neměnil.
Zajímavé, i když pro mne nic nového. Ale to nevadí.

Jednu předvánoční hodinu nás opět přišly navštívit pracovnice olomouckého ARPOKU na „přednášku“ nazvanou Pevnost Evropa, týkající se problémů migrace (myšleno lidské).

Byla podle mého názoru velmi zajímavá. Ohlasy ostatních dětí byly též vesměs pozitivní. Všichni si nejvíce všimli asi filmu. Naopak nejmenší oblibě se těšilo čtení. Jinak se ale přednáška líbila (i když podle některých je stále co zlepšovat) a překvapivě i něco naučila – doufejme.

Ladislav Drážný

Vzdálená chudoba?, Pevnost Evropa

Hodnotíme velice kladně. Čas určený k programu byl využitý beze zbytku, žádné zbytečné prostoje.
Děti byly aktivitami zaujaty, ani „chroničtí zlobivci“ neprudili. Děti s lektorkami ochotně spolupracovaly, vznášely dotazy, plnily úkoly a bylo na nich vidět, že je program baví. Vše probíhalo v přátelské atmosféře, lektorky byly vstřícné a kompetentní hovořit o aktuálních problémech ve světě a dokázaly danou problematiku přiblížit a vysvětlit příslušné věkové kategorii vhodným způsobem.

Určitě doporučujeme pokračovat v projektu, lektoři dělají záslužnou práci. V dnešním světě je tato práce velice potřebná.

Ivana Brázdová, Martina Hrdinová

Pedagogové zapojení do projektu Global Curriculum hodnotí studijní cestu do Beninu:

„Myslím, že dialog a diskuse nás všechny obohatil nejvíce, proto jsem rád, že nám byla dána možnost spolu hovořit (s účastníky, místními učiteli, místními studenty…). Pro nás všechny to byla velká motivace k další práci, případně k „mezinárodní“ spolupráci.“

Jiří Vymětal, ZŠ Horka nad Moravou

„Myslím, že pro samotnou výuku jakýchkoli témat spadajících do oblasti globálního rozvojového vzdělávání je nejdůležitější vlastní zkušenost s životem v rozvojovém světě. V tomto ohledu splnila studijní cesta do Beninu veškerá má očekávání. Získala jsem nesmírné množství informací a zkušeností, z nichž budu čerpat (nejen ve výuce) několik následujících let.“

Renata Pospiechová, ZŠ a MŠ Olomouc – Nemilany

„Když do projektu vstupovala naše škola, měla jsem nějakou představu GRV a aplikacích do vyučovacího procesu. Při sezeních s ostatními učiteli z Rakouska, Brazílie, Velké Británie a Beninu, jsem pochopila, že mám trochu úzký náhled na to, co se pod pojmem GRV skrývá.“

Šárka Kasalová, FZŠ Olomouc – Hálkova

„Za největší obohacení mého profesního života považuji návštěvu beninských škol. Bylo úžasné vidět práci beninských učitelů a systém výuky, který se v mnoha věcech liší od českého, potažmo evropského. Velice mě to překvapilo. Dny ve školách byly velmi dobře zorganizované, stejně tak jako celý africký pobyt.“

Soňa Schaffnerová, Slovanské gymnázium, Olomouc

Facebook Podpořte nás Zapojte se Newsletter