Řekli o nás

Výukový program Svět v pohybu, Gymnázium Hladov a Jazyková škola, Ostrava

Všechny přednáška moc bavila, aktivně jsme se totiž zapojili do připraveného workshopu a dozvěděli jsme se spoustu nových informací. Debatovali jsme o příčinách migrace, a tak už víme, že mohou být opravdu jakékoli. Také jsme slyšeli, jaké následky, ať už pozitivní nebo negativní, může migrace mít. Nejsou to jen ty špatné, ke kterým se vyjadřují nejčastěji média, ale existuje i mnoho pozitivních dopadů. Četli jsme také životní příběhy několika imigrantů, ze kterých některé byly velmi silné. Jsem přesvědčena, že celé třídě se tato akce líbila a že nás v mnoha ohledech obohatila.

studentka gymnázia

Výukové programy Brenda ze Zambie a Hyen z Vietnamu, MŠ Rokytnice

Děkujeme za dva pěkné programy pro děti z naší mateřské školy. Dozvěděly se nenásilnou a přiměřenou formou o životě dětí z jiné země. Byly také zapojeny do výroby doplňku (čepice a hudební nástroj), který si odnesly domů. Děti byly činnostmi zaujaty, dozvěděly se něco nového. Myslím si, že by bylo velmi dobré v těchto programech pokračovat.

Za kolektiv pedagogů mateřské školy v Rokytnici, Dagmar Kubánková, vedoucí učitelka.

Výukový program Brenda ze Zambie, MŠ Lužická, Olomouc 

Program byl dobře připravený vzhledem k věkové skupině přibližně dvaceti dětí. Lektorka uměla zaujmout, její přístup byl přívětivý, vyprávění zajímavé. Měla připravené pomůcky – mapy, obrázky, oblečení, omalovánky, pomůcky k rukodělné činnosti.

Činnosti se střídaly, takže děti udržely pozornost. Děti se dozvěděly něco o životě v této africké zemi, o vzdělání, práci, jídle, oblékání a zvířatech, které tam žijí. Nejvíce se jim líbila výroba jednoduchého rytmického nástroje z víček od limonád. Byla by škoda, kdyby tyto programy neměly možnost pokračovat.

Za MŠ – Lužická, paní učitelka Jančářová Lenka

Facebook Podpořte nás Zapojte se Newsletter