Podpořte nás

Kolik co stoji

Zaujaly vás naše projekty? Myslíte si, že svou práci děláme dobře? Podpořte nás!

ARPOK, o. p. s. v současné době hledá dárce a sponzory na podporu své činnosti. Příspěvky budou použity na financování našich projektů a aktivit. Dárcům garantujeme, že jejich dary budou plně přerozděleny (ETICKÝ KODEX FUNDRAISINGU).

Činnost ARPOKu můžete finančně podpořit hned dvěma způsoby, a to buď darem prostřednictvím formuláře DARUJME.CZ, nebo poukázáním dané částky na náš účet. V druhém případě kontaktujte ředitelku organizace Lenku Pánkovou (lenka.pankova@arpok.cz, 737354499).

 

Dárcům a sponzorům nabízíme:

  • finanční vyúčtování daru
  • sepsání dárcovské smlouvy (možnost odpočtu hodnoty daru od základu daně) 
  • sepsání sponzorské smlouvy 
  • různé druhy propagace na našich www stránkách: banner, jméno firmy či logo v rubrice „podpora“ 
  • spojení jména vaší firmy s podporováním nestátní neziskové organizace 
  • logo či informace o vaší společnosti ve výroční zprávě ARPOKu, která je poskytována členům správní a dozorčí rady, partnerům projektů a je veřejně přístupná na webu organizace

Seznam organizací, které už nás podpořily nebo s námi spolupracují, najdete v rubrice „Podporují nás“. Můžete v ní být i vy. Děkujeme!

Pokud máte zájem uzavřít na váš dar darovací smlouvu či chcete vystavit potvrzení o přijetí daru, kontaktujte Lenku Pánkovou (lenka.pankova@arpok.cz, 581 111 907).


 

Dárci, kteří přispějí finančním darem, si mohou uplatnit tato daňová zvýhodnění:

•    fyzické osoby – od základu daně si lze odečíst hodnotu darů poskytnutých na veřejně prospěšné účely, pokud úhrnná hodnota darů za rok přesáhne 2 % ze základu daně nebo činí alespoň 1 000,- Kč. V úhrnu lze odečíst maximálně 10 % ze základu daně (viz § 15 odst. 1 zák. č. 586/1992 Sb. – zákon o daních z příjmu).

•    právnické osoby – od základu daně, sníženého dle § 34 zák. o daních z příjmů, si lze odečíst hodnotu darů, pokud hodnota daru činí alespoň 2000,- Kč. V úhrnu lze odečíst maximálně 5 % z již sníženého základu daně. Tento odpočet nemohou uplatnit poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání (viz § 20 odst. 8 a § 34 zák. č. 586/1992 Sb. –  zákon o daních z příjmu).

 

 

 

Facebook Podpořte nás Zapojte se Newsletter