Konference Učíme v globálních souvislostech

2017

Třetí ročník konference globálního rozvojového vzdělávání Učíme o globálních souvislostech – Globální rozvojové vzdělávání v naší škole se konala 18. dubna 2017. Záštitu nad konferencí převzal prof. Mgr. Jaroslav Miller, M. A., Ph.D, rektor Univerzity Palackého v Olomouci, který zároveň celou konferenci zahájil.

V dopoledních hodinách proběhla panelová diskuze na téma Globální rozvojové vzdělávání v naší škole, ve které diskutoval spolu s účastníky konference Mgr. Michal Hlaváček, zástupce Olomouckého inspektorátu České školní inspekce, Mgr. Michala Bernkopfová, Ph.D., zástupkyně Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy, Mgr. Jakub Švec, lektor osobnostní a sociální výchovy a Mgr. Stanislav Švejcar, zástupce ředitele ZŠ Litomyšl, Zámecká 496.
 
V odpoledním bloku probíhalo několik praktických dílen. Účastníci konference absolvovali workshop na téma Principy nezraňující komunikace a globální témata s Jakubem Švecem z organizace Mantadeu, workshop na téma Příběh banánu s Pavlou Kotíkovou z Ekumenické akademie, workshop Menu pro změnu s Terezou Čajkovou a Andreou Tláskalovou z organizace Glopolis a workshop na téma Živá knihovna jako metoda výuky se Zuzanou Plachkou a Karin Majerovou z organizace ARPOK.
 
Po skončení hlavního programu konference proběhl networking v podobě neformálního rautu.
 

2016

Druhý ročník konference globálního rozvojového vzdělávání Učíme o globálních souvislostech II – Cíle udržitelného rozvoje ve výuce, proběhla 14. dubna 2016, v prostorách interaktivního muzea vědy Pevnost poznání Olomouc.

V dopoledním bloku proběhlo představení Cílů udržitelného rozvoje (Sustainable Development Goals – SDGs), kterého se ujal Mgr. Michal Broža, ředitel Informačního centra OSN v Praze. Poté následovala panelová diskuze věnovaná tomu, jak Cíle udržitelného rozvoje začlenit do výuky.

Odpoledne proběhly praktické workshopy v podání organizací ADRA, o. p. s., ARPOK, o. p. s., Člověk v tísniInformační centrum OSNNaZemi a ZŠ Litomyšl, Zámecká.

Konferenci zakončil raut plný místních pochutin i jídel původem z dalekých krajin.

2015

První celodenní konference o globálním rozvojovém vzdělávání, která byla určena pro 50 pedagogů základních škol a středních škol se v Olomouci uskutečnila 22. dubna 2015.

Dopolední blok byl věnován panelové diskuzi na téma „Proč učit o globálních souvislostech?“. Diskuze se zúčastnil PhDr. Aleš Dvořák, Oddělení předškolního, základního a základního uměleckého vzdělávání, MŠMT ČR, Mgr. Pavel Martinovský, Asociace učitelů dějepisu ČR, Mgr. Nikola Stodůlková, Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd a PhDr. Zuzana Hlavičková, expert a člen přípravné skupiny stávající Národní strategie GRV (2009-2010).

V průběhu konference obdrželi účastníci metodické materiály k výuce globálních témat.

Facebook Podpořte nás Zapojte se Newsletter