Tematické dny

Sledujete dění okolo nás i ve světě? Zajímáte se o globální témata, která se týkají každého z nás, a chcete s nimi seznámit své žáky? Považujete tematické dny za vhodnou formu pro začleňování těchto témat do výuky? Vyberte si z nabídky tematických dnů pro žáky 1. i 2. stupně ZŠ. Tým profesionálních lektorů zrealizuje přímo na vaší škole program, který velice rádi uzpůsobíme vašim konkrétním potřebám.

 

TEMATICKÉ DNY PRO 1. STUPEŇ ZŠ

Den čokolády

Odkud pochází čokoláda a jak se dostala do Evropy? Kde a jak se nejčastěji pěstuje kakao a kde se nejvíce spotřebovává? A co se skrývá pod pojmem spravedlivá čokoláda? Na tyto a mnohé další otázky získají žáci odpovědi. Žáci jsou schopni vysvětlit, jak funguje férový obchod, co za důsledky má pěstování kakaa a výroba čokolády a jak mohou do tématu vstupovat jako spotřebitelé. Na závěr je možné vyrobit vlastní čokoládu ze surovin z férového obchodu.

Den Země

Den Země bere žáky na dobrodružnou cestu po naší planetě. Žáci se na jednotlivých stanovištích seznamují se čtyřmi světadíly a to prostřednictvím zvířat, která na nich žijí. V rámci stanoviště jsou pak formou hry postaveni před konkrétní environmentální problém, kterému daný kontinent v posledních letech čelí. Vlastní účastí v aktivitách žáci pronikají do vybraných problémů a v závěru přicházejí na jejich provázanost napříč kontinenty a na důležitost společné péče o životní prostředí na planetě.

TEMATICKÉ DNY PRO 2. STUPEŇ ZŠ

Den čokolády

Žáci prozkoumají proces výroby čokolády a s ním spojené pracovní podmínky a obchodní vztahy. Zjistí, kde a proč se nejvíce pěstuje nejvýznamnější surovina pro výrobu čokolády – kakao – a kde se naopak nejvíce spotřebovává. Jak funguje obchod s kakaem a čokoládou, jak ovlivňuje pěstování kakaa a výroba čokolády producenty i životní prostředí a jak může do tématu vstupovat spotřebitel. Součástí projektového dne je i výroba čokolády ze surovin pocházejících z férového obchodu.

Den Země

Žáci zjistí, za jakých podmínek mohou být pěstovány plodiny, které běžně konzumujeme. Zamyslí se nad dopady konzumního stylu života naší společnosti na planetu Zemi. Prozkoumají vliv reklamy a dalších podnětů, které ovlivňují výši naší spotřeby. Zamyslí se, jaké má vysoká spotřeba dopady a prozkoumají možné způsoby, jak je možné spotřebu snížit. Součástí projektového dne je dílna kreativní recyklace, kdy si žáci vyrobí z použitých obalů nové užitečné předměty.

Svět výživy

V rámci tematického dne si žáci uvědomí důležitost vyvážené stravy s dostatečným obsahem vitamínů a minerálů pro lidské zdraví a vyvodí zdravotní rizika plynoucí z nevyváženého jídelníčku. Zjistí, jaký je rozdíl mezi hladem a podvýživou a na příkladu rodin porovnají, jak a na základě čeho se liší stravovací zvyklosti v různých společnostech a zemích světa. Seznámí se s dopady plýtvání potravinami. Na základě těchto informací se žáci mohou zamyslet nad svými stravovacími návyky a jejich možnou změnou.

 

ANOTACE TÉMATICKÝCH DNŮ (SOUHRN)

Realizace zatím nedomluvených výukových programů je možná až od 1. 1. 2017. (objednávky přijímáme již NYNÍ). od 1. 1. 2017. Pro objednání tematického dne použijte ONLINE FORMULÁŘV případě jakýchkoli dotazů pište na e-mail info@arpok.cz nebo volejte na tel. číslo 581 111 907.

Podmínky pro realizaci tematických dnů (platné od 1. 1. 2016)

  • Cena tématického dnu je 60 Kč/žák
  • Cestovné lektorů
    • Školy sídlící na území města Olomouce cestovné lektorů nehradí.
    • Školy sídlící mimo území města Olomouce hradí náklady na cestovné ve výši: 4 Kč x počet km x počet lektorů.
    • Počet km určujeme dle plánovače na serveru www.mapy.cz.
    • Maximální počet lektorů, za které se cestovné hradí, je 4.

 

 

 

 

 

 

 

Facebook Podpořte nás Zapojte se Newsletter