Den Země pro 1. stupeň ZŠ

Den Země bere žáky na dobrodružnou cestu po naší planetě. Žáci se na jednotlivých stanovištích seznamují se čtyřmi světadíly a to prostřednictvím zvířat, která na nich žijí. V rámci stanoviště jsou pak formou hry postaveni před konkrétní environmentální problém, kterému daný kontinent v posledních letech čelí. Vlastní účastí v aktivitách žáci pronikají do vybraných problémů a v závěru přicházejí na jejich provázanost napříč kontinenty a na důležitost společné péče o životní prostředí na planetě.

Cílová skupina – žáci 1. stupně ZŠ

Délka tematického dne –  čtyři  vyučovací hodiny (4x 45 minut)

Cena tematického dne – 60 Kč/žák + cestovné lektorů*

Cena výukový programů pro objednávky přijaté po 15. 2. 2018 bude 65 Kč/žák.

Objednání  tematický den si objednávejte ZDE

 

Pomůcky – čtyři místnosti s pohyblivými lavicemi, čtyři nádoby na vodu (kyblíky, misky nebo hrnce), psací potřeby pro žáky

Organizace výuky – Žáci při tomto tematickém dnu pracují ve čtyřech skupinách rozdělených dle věku. Při realizaci tohoto tematického dne pro všechny třídy na 1. stupni pak pracují ve čtyřech skupinách rozdělených podle jednotlivých tříd.

Zařazení do RVP:

 • Člověk a jeho svět (Evropa, Afrika, Asie; globální problémy přírodního prostředí – voda a vzduch, rovnováha v přírodě, ochrana přírody) 

 • Osobnostní a sociální výchova (řešení problémů a rozhodovací dovednosti; hodnoty a postoje; praktická etika)

 • Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (vznik a řešení globálních problémů, důsledky globálních vlivů na životní prostředí)

 • Environmentální výchova (základní podmínky života – voda, půda, přírodní zdroje; lidské aktivity a problémy životního prostředí)

OBJEDNAT TEMATICKÝ DEN

Kontaktní osoba
Karin Majerová
telefon: 581 111 907
e-mail: karin.majerova@arpok.cz

PODMÍNKY PRO REALIZACI TEMATICKÝCH DNŮ

*Cestovné lektorů

 • Školy sídlící na území města Olomouce cestovné lektorů nehradí.
 • Školy sídlící mimo území města Olomouce hradí náklady na cestovné ve výši: 4 Kč x počet km x počet lektorů.
 • Počet km určujeme dle plánovače na serveru mapy.cz.

*Lektorné

 • Pedagogové jsou přítomni ve všech třídách po celou dobu trvání tematických dnů.
 • Minimální počet účastníků je stanoven na 15 žáků.
 • V případě menší účasti na programu, hradí objednatel lektorné za 15 žáků.
 • Cena tematických dnů pro objednávky přijaté po 15. 2. 2018 je 65 Kč/žák.
Facebook Podpořte nás Zapojte se Newsletter