Semináře pro pedagogy

ARPOK nabízí pedagogům mateřských, základních a středních škol semináře globálního rozvojového vzdělávání.

Semináře probíhají interaktivní formou, nabízí tak možnost vyzkoušet si v praxi aktivity, které je posléze možné využít přímo ve výuce. Příjemné prostředí a neformální atmosféra umožňují načerpat inspiraci a sdílet zkušenosti s pedagogy z jiných škol. 

Účastníci si z každého semináře odnesou metodické materiály plné praktických návodů, jak zajímavou formou začleňovat aktuální témata dnešního světa do výuky.

Po dobu semináře je  zajištěno občerstvení z lokálních pekáren, fair trade káva i čaj.

Od roku 2007 jsou semináře pro pedagogy akreditované MŠMT ČR pod č.j. 22984/2007-25-425, od května 2010 pod. č.j. 15584/2010-25-333. Délka akreditovaných seminářů je 5 hodin.

 

AKTUÁLNĚ VYPSANÉ TERMÍNY SEMINÁŘŮ

Datum       Čas Seminář        Místo konání  Přihlášení
21. 3. 2017 9:15 – 13:30

Živá knihovna jako metoda výuky

Představení výukové metody, která umožní člověku s určitou životní zkušeností stát se „živou knihou“ a sdílet svůj příběh se „čtenářem“.

Seminář přinese náměty, jak lze práci s příběhem používat pro výuku témat jako je migrace, závislosti, chudoba, náboženství apod. Dozvíme se, jak je možné metodu Živé knihovny využít při výuce – k rozvíjení čtenářské gramotnosti i komunikačních dovedností žáků, v různých vyučovacích předmětech a k pokrytí průřezových témat.

Získáme náměty na aktivity a materiály přímo do hodin, s jejichž pomocí můžeme s žáky zkoumat, jak fungují stereotypy a předsudky. Proč je máme, jaké jsou jejich důsledky a jak s nimi můžeme pracovat.

Olomouc-Sluňákov ZDE
29. 3. 2017 8:00 – 16:00
Seminář konstruktivní komunikace „Jak na diskuze ve výuce“
 
Co očekávat? Principy, které pomáhají nastavit a rozvíjet konstruktivní diskuzi. Praktický trénink vedení diskuzí.
Olomouc, Polská 57  ZDE
9. 5. 2017 dopoledne

Globální rozvojové vzdělávání skrze outdoorové a zážitkové hry

Detailní informace budou poskytnuty později.

Olomouc-Sluňákov ZDE

PRO PŘIHLÁŠENÍ NA SEMINÁŘE DBEJTE POKYNŮ UVEDENÝCH V PŘIHLAŠOVACÍM FORMULÁŘI. V PŘÍPADĚ DOTAZŮ NÁS NEVÁHEJTE KONTAKTOVAT NA EMAILU INFO@ARPOK.CZ (NENÍ-LI NA LETÁČKU UVEDENA KONTAKTNÍ OSOBA) NEBO NA TELEFONNÍM ČÍSLE 581 111 907.

SEMINÁŘE PRO SBOROVNY 

ANYANA – děti a svět

Živá knihovna jako metoda výuky (2. stupeň ZŠ, SŠ)

Poznáváme svět (1. stupeň ZŠ)

Poznáváme svět (2. stupeň ZŠ, SŠ)

Příčiny a důsledky (2. stupeň ZŠ, SŠ)

Den čokolády (1. stupeň ZŠ)

Den čokolády (2. stupeň ZŠ a SŠ)

Svět do všech předmětů

Na cestě (2. stupeň ZŠ, SŠ)

Svět v jednom dni – projektové dny s rozvojovou tématikou (1. stupeň ZŠ)

Svět v jednom dni – projektové dny s rozvojovou tématikou (2. stupeň ZŠ)

Uvedené semináře realizujeme pro pedagogické sbory, a to přímo v prostorách jednotlivých škol. Délka seminářů je 5 hodin, datum a začátek je odvozen od zájmu školy. Velký důraz klademe na praktické využití materiálů a aktivit.

Cena semináře je 3000 Kč + cestovné ve výši 4 Kč/lektor/km. Vzdálenost určujeme dle plánovače na serveru mapy.cz.

 

 

Facebook Podpořte nás Zapojte se Newsletter