Světová škola

Zajímá se vaše škola o globální problematiku? Začleňujete do výuky žákovské či školní projekty a jiné aktivní vyučovací metody? Věříte, že svým jednáním můžeme ovlivnit dění na druhém konci světa? Pak neváhejte a zkuste získat certifikát Světová škola. 

Oceněním Světová škola se v současné době pyšní 63 českých základních a středních škol a téměř dvě stovky dalších škol z Evropy. Certifikát Světová škola uděluje společnost Člověk v tísni ve spolupráci s dalšími nevládními neziskovými organizacemi – ARPOK a MKC Praha.

Základní filozofie podporuje vzdělávání a přípravu žáků na reálný život v globalizovaném světě a opírá se o jednoduchou metodologii tří kroků: uč se – zjišťuj – jednej. Základem snahy o získání titulu jsou aktivní žáci podporovaní pedagogy.

Jednotlivé fáze jsou podrobněji zpracované v Průvodci projektem Světová škola.

 

ARPOK a Světová škola

Ve školním roce 2013/2014 získaly ve spolupráci s ARPOKem titul Světová škola ZŠ a MŠ Olomouc – NemilanyZŠ a MŠ Lobodice. Ve školním roce 2014/2015 na tento titul dosáhly ZŠ Slatinice a ZŠ Jindřichov. Ve školním roce 2015/2016 byl titul udělen ZŠ a MŠ PteníGymnázium Olomouc – Hejčín. 

Pokud máte jakékoliv dotazy týkající se Světové školy, kontaktujte koordinátorku projektu na: karin.majerova@arpok.cz.

 

Světová škola je místem, kde:

  • globální témata tvoří přirozenou součást výuky a života školy;
  • se žáci pod vedením týmu učitelů zabývají aktivně světovým děním a sledují aktuální vývoj v rozvojovém světě; 
  • žáci, učitelé i širší veřejnost získávají informace o globální problematice; 
  • žáci identifikují místní problémy s globálním přesahem a usilují o jejich řešení;
  • je nejméně jedenkrát za rok ve spolupráci s místní partnerskou organizací uspořádána akce
  • je společný cíl přispět k řešení vybraného problému.

 

Co zapojením do sítě Světových škol získáte?

  • Metodickou podporu při zařazování průřezových témat (VMEGS, MKV, EV, VDO) do výuky (metodické materiály). 
  • Konzultace při začleňování GRV témat do ŠVP a další možnost účastnit se akreditovaných seminářů a kurzů na globální témata zdarma (lidská práva, ekonomická globalizace, chudoba…).
  • Prestižní ocenění, kterému byla udělena Záštita Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

 

Ke stažení

Zpravodaj:

Světová škola v médiích:

Facebook Podpořte nás Zapojte se Newsletter