Život v pralese (MŠ, 5-6 let)

Děti podniknou cestu do pralesa, během níž se seznámí s rostlinami a zvířaty, které tam žijí. Stanou se na chvíli lidmi z pralesa, vyrobí si masky a dozví se, co všechno nám prales dává a seznamují se tak s propojeností světa.

Cílová skupina – MŠ (děti pouze předškolního věku, 5-6 let)

Délka programu – 60 minut

Cena programu – 40 Kč/dítě + cestovné lektorů*

Cena výukový programů pro objednávky přijaté po 15. 2. 2018 bude 45 Kč/dítě.

Objednání  výukový program si objednávejte ZDE 

Pomůcky – CD přehrávač nebo PC s reproduktory, pastelky pro děti

Zařazení do RVP:

 • Člověk a jeho svět (Evropa a Latinská Amerika; voda a vzduch; rostliny, živočichové; životní podmínky, ochrana přírody)
 • Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (důsledky globálních vlivů na životní prostředí)
 • Environmentální výchova (ekosystémy – les, prales; základní podmínky života – voda, půda, přírodní zdroje; lidské aktivity a problémy životního prostředí; náš životní styl – spotřeba věcí, způsoby jednání a vlivy na prostředí)

Kontaktní osoba

Karin Majerová
telefon: 581 111 907
e-mail: karin.majerova@arpok.cz

PODMÍNKY PRO REALIZACI VÝUKOVÝCH PROGRAMŮ

*Cestovné lektorů

 • Školy sídlící na území města Olomouce cestovné lektorů nehradí.
 • Školy sídlící mimo území města Olomouce hradí náklady na cestovné ve výši: 4 Kč x počet km x počet lektorů.
 • Počet km určujeme dle plánovače na serveru mapy.cz.
 • Mimo území města Olomouce pojedeme pouze v případě, že si daná škola objedná minimálně 2 výukové programy.

*Lektorné

 • Pedagogové jsou přítomni ve všech třídách po celou dobu trvání výukových programů.
 • Minimální počet dětí je stanoven na 15, maximální počet dětí ve třídě je stanoven na 25 (v případě většího počtu žáků v jedné třídě je nutná individuální domluva předem).
 • V případě menší účasti na programu, hradí objednatel lektorné za 15 dětí.
 • Cena výukový programů pro objednávky přijaté po 15. 2. 2018 je 45 Kč/dítě.
Facebook Podpořte nás Zapojte se Newsletter