• Domů
  • Záložky
  • Učí se vaše dítě ve škole přemýšlet o aktuálních tématech dneška (např. chudoba ve světě, lidská práva, fungování světového obchodu)?

Učí se vaše dítě ve škole přemýšlet o aktuálních tématech dneška (např. chudoba ve světě, lidská práva, fungování světového obchodu)?

11

K tomu, abychom mohli jít ráno do práce nebo do školy, potřebujeme celý svět. Naše oblečení se většinou šije v Číně nebo Bangladéši. Dopravní prostředek, kterým jedeme do práce či do školy, je poháněn ropou z Blízkého východu. Čaj, který jsme pili ke snídani, byl z Indie, Keni nebo možná z Vietnamu.

Jakmile se dnes stane něco na jednom konci světa, projeví se na to často i na konci druhém, a to velmi rychle. Cena benzinu se kvůli konfliktu v Sýrii zvýšila během jednoho týdne téměř o korunu na litr. Ve zřícené textilní továrně v Bangladéši, kde zemřelo skoro 400 dělníků, se šilo pro západní firmy.  Na čajových plantážích v Keni pracují i děti, namísto toho, aby chodily do školy. Dnešní svět je propojený jako jedna velká pavučina. Je důležité se v něm umět zorientovat a dělat informovaná rozhodnutí.

Žáci ve školách, učitelé, ale i široká veřejnost jsou „zavaleni“ informacemi z médií, ze kterých se však dozvídáme jen málo o tom, jaký dopad má naše chování na lidi žijící na druhé straně planety, a že je mnoho cest, jak žít odpovědně a šetrně k lidem i prostředí. Chceme, aby se na českých školách vyučovala aktuální témata dneška! (a také se diskutovaly důsledky našeho jednání).

 

Výukové programy a projektové dny pro žáky, semináře a metodické materiály pro učitele, přednášky a akce pro veřejnost přináší informace, nutí kriticky se zamýšlet nad problémy a propojeností dnešního světa.

Výukové programy a tematické dny

Informace o aktuálních problémech dnešního světa podáváme v duchu známého hesla „škola hrou“. Žáci se pod vedením našich lektorů dozvídají souvislosti plynoucí z propojeností světa, ve kterém žijí. Dovídají se o možnostech, jak se aktivně zapojovat do dění kolem sebe a kde hledat objektivní informace k tomu, aby mohli dělat odpovědná rozhodnutí.

Semináře pro učitele

Pomáháme učitelům, jak učit o aktuálních tématech dneška (chudoba, odpovědná spotřeba, porušování lidských práv, atp.), a nabízíme možnost osobních konzultací. Pravidelně pořádáme semináře, kde se učitelé naučí používat inovativní výukové metody, které vycházejí z potřeb žáků. Semináře jsou akreditovány Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Besedy pro veřejnost

Jednou měsíčně pořádáme tzv. rozvojový večer – besedu na vybrané téma ze světa humanitární a rozvojové pomoci. Návštěvníci mají možnost seznámit se s experty, kteří pomáhají řešit aktuální problémy lidí v různých částech světa. Představujeme konkrétní možnosti, jak se zapojit do dění kolem sebe.

 

ARPOK je organizace, která již od roku 2004 soustavně pomáhá učitelům začleňovat témata související s propojeností dnešního světa (např. světový obchod, lidská práva, migrace, chudoba) do výuky. Za 10 let jsme zrealizovali 989 výukových programů pro 25 520 žáků, proškolili jsme během 121 seminářů 1 255 učitelů. Pro veřejnost jsme zrealizovali 80 besed, kterých se zúčastnilo přes 4 228 účastníků.

Více informací o ARPOKu najdete na www.arpok.cz nebo na www.facebook.com/ARPOK.Olomouc

 

Facebook Podpořte nás Zapojte se Newsletter