• Domů
  • Projekty - aktuální

Učíme v souvislostech II.

Realizace: 1. 1. 2019 – 31. 12. 2019 Donor: Česká rozvojová agentura, Olomoucký kraj Kontaktní osoba: Lenka Pánková (lenka.pankova@arpok.cz) Cílem projektu je zvyšování odborných znalostí a kompetencí pedagogických pracovníků a budoucích pedagogů v začleňování témat GRV, a tím jim pomoci lépe uchopit v praxi průřezová témata kurikula, do nichž jsou principy a témata globálního rozvojového vzdělávání zahrnuty. […]

Více

Global Issues – Global Subjects

Realizace: 1. 11. 2017 – 31. 10. 2020 O projektu: Projekt “Global Issues – Global Subjects” je tříletý mezinárodní projekt, do kterého je zapojeno 10 vzdělávacích organizací z 9 evropských zemí. Projekt volně navazuje a rozšiřuje aktivity z projektu World-Class Teaching project  který byl v letech 2013-2015 podpořen Evropskou komisí a byl realizován v Polsku, Rakousku a […]

Více

GET UP and GOALS!

Realizace: 1. 11. 2017 – 30. 10. 2020 Projekt „GET UP and GOALS!“ je evropský projekt globálního rozvojového vzdělávání, který bude během 3 let realizován ve 12 evropských zemích. V Česku jej ARPOK implementuje ve spolupráci s organizací ADRA za podpory Evropské komise a České rozvojové agentury. CO SE V PROJEKTU PRÁVĚ DĚJE?  Učitelé společně s žáky […]

Více

Světová škola

Realizace: září 2015 – doposud Donor: Česká rozvojová agentura Kontaktní osoba: Adéla Píchová (adela.pichova@arpok.cz) Projekt Světová škola usiluje o začleňování globálních témat do výuky i celkového života školy, podporuje aktivitu a iniciativu žáků a jejich zájem o dění kolem nás v duchu hesla Mysli globálně, jednej lokálně. Základní filozofie projektu podporuje vzdělávání a přípravu žáků na reálný […]

Více

Čokoška

Realizace: 1. 9. 2016 – nyní Vzdělávací projekt Čokoška má za cíl seznámit děti s původem kakaa a s procesem výroby čokolády. Zároveň také zodpovědět otázky jako například kde a jak se kakao pěstuje či odkud a jak se čokoláda dostala z kakaových plantáží do Evropy. Během výukových programů se děti mimo jiné dozvídají, co se skrývá […]

Více

NA CESTĚ…

Realizace: 1. 4. 2016 – 31. 12. 2018 Donor: Česká rozvojová agentura Kontaktní osoba: Zuzana Plachká (zuzana.plachka@arpok.cz) Cílem projektu „Na cestě…“ je nabídnout pedagogům a školám podporu pro výuku diskutovaných aktuálních témat, jako jsou migrace, integrace a identita. Pedagogům je nabízena podpora formou seminářů, konzultací, metodických materiálů a výukových programů. Projekt také nabízí žákům a […]

Více

Facebook Podpořte nás Zapojte se Newsletter