• Domů
  • Projekty - realizované

Zvyšování konkurenceschopnosti ARPOKu

Realizace: 1. 1. 2017 – 31. 12. 2017 Donor: Česká rozvojová agentura Kontaktní osoba: Pavel Žwak (pavel.zwak@arpok.cz) Cílem projektu je vybudovat u zaměstnanců ARPOKu takové dovednosti a kapacity, které pomohou zvýšit konkurenceschopnost celé organizace na vzdělávacím trhu v oblasti vzdělávání pro školy. Projekt pomůže výrazně inovovat propagační materiály a přístupy v komunikaci s potenciálními klienty (školami, učiteli) a donory pomocí nástrojů SmartEmailingu. […]

Více

Fundraiser – zvyšování samofinancování ARPOKu

Realizace: 1. 1. 2016 – 31. 12. 2016 Donor: Česká rozvojová agentura Kontaktní osoba: Pavel Žwak (pavel.zwak@arpok.cz) Cílem projektu bylo stabilizovat pozici fundraisera organizace, který svou činností přispěje k zajištění financování organizace v následujících letech. V rámci projektu vznikly strategicky velmi důležité dokumenty – FR a PR strategie a to včetně podrobného akčního plánu do roku 2018.  Důležitou […]

Více

Migrace není legrace

Realizace: 1. 4. 2015 – 1. 3. 2016 Donor: Fond pro NNO Kontaktní osoba: Jan Klega (jan.klega@arpok.cz) Propojenost dnešního světa úzce souvisí se záplavou informací, které média přinášejí. Jejich množství často vede ke zjednodušování a zkratkovitosti, což se negativně odráží v utváření jednostranných a mnohdy až extremistických názorů. Projekt Migrace není legrace prostřednictvím pedagogů napomáhá mladým lidem vnímat […]

Více

Posilování kapacit ARPOKu

Realizace: 1. 1. 2015 – 31. 12. 2015 Donor: Česká rozvojová agentura Kontaktní osoba: Lenka Pánková (lenka.pankova@arpok.cz) Jednou z priorit organizace je neustálé zlepšování našich služeb a růst odborných dovedností pracovníků. V roce 2015 se proto zaměřujeme na 3 oblasti rozvoje organizace. Jsou jimi školení lektorských dovedností včetně koučinku, práce na strategickém plánu pro další období a […]

Více

Učíme v souvislostech

Realizace: 1. 1. 2015 – 31. 12. 2017 Donor: Česká rozvojová agentura, Olomoucký kraj Kontaktní osoba: Lenka Pánková (lenka.pankova@arpok.cz) Projekt přináší učitelům možnost lépe se zorientovat v materiálech a tématech globálního rozvojového vzdělávání prostřednictvím každoroční konference „Učíme o globálních souvislostech“. Zároveň jim nabízí možnost být akční a zapojit školu do Týdne globálního vzdělávání nebo usilovat o […]

Více

Experiencing the world

Realizace: 1. 1. 2012 – 31. 12. 2015 Donor: Evropská komise, Česká rozvojová agentura Partnerské organizace: Südwind (Rakousko), Humanitas (Slovinsko) Kontaktní osoba: Pavel Žwak (pavel.zwak@arpok.cz) Tříletý projekt Experiencing the World (Poznáváme svět) má za cíl šířit povědomí o propo­jenosti dnešního globalizovaného světa a o potřebě globální zodpovědnosti. Dosáhnout toho chce prostřednictvím globálního rozvojového vzdělávání (GRV), tedy vzdělávacího procesu, který […]

Více

Critical Review …

Realizace: 1. 5. 2013 – 30. 4. 2016 Donor: Evropská komise, Česká rozvojová agentura Partnerské země: Bulharsko, Česká republika, Itálie, Irsko, Nizozemí, Rakousko Kontaktní osoba: Zuzana Švajgrová (zuzana.svajgrova@arpok.cz) Cílem tříletého projektu Critical Review of the Historical and Social Disciplines for a Formal Education Suited to the Global Society (Kritické zkoumání začlenění globálních témat v historických a sociálních disciplínách […]

Více

Svět v jednom dni – rozvojová témata v projektových dnech

Realizace: 1. 1. 2012 – 31. 12. 2014 Donor: Česká rozvojová agentura, Olomoucký kraj Během 3 let jsme se 6 zapojenými  školami připravovali metodiky tematických dnů pro 1. a 2. stupeň základních škol, které byly na těchto školách i pilotně ozkoušené. Žáci měli možnost získat informace k tématům mezinárodně významných dnů spojených s rozvojem např. ke […]

Více

Facebook Podpořte nás Zapojte se Newsletter