• Domů
  • Projekty - realizované

Učíme v souvislostech II.

Realizace: 1. 1. 2019 – 31. 12. 2019 Donor: Česká rozvojová agentura, Olomoucký kraj Kontaktní osoba: Lenka Pánková (lenka.pankova@arpok.cz) Cílem projektu je zvyšování odborných znalostí a kompetencí pedagogických pracovníků a budoucích pedagogů v začleňování témat GRV, a tím jim pomoci lépe uchopit v praxi průřezová témata kurikula, do nichž jsou principy a témata globálního rozvojového vzdělávání zahrnuty. […]

Více

Čokoška

Realizace: 1. 9. 2016 – 2018 Vzdělávací projekt Čokoška má za cíl seznámit děti s původem kakaa a s procesem výroby čokolády. Zároveň také zodpovědět otázky jako například kde a jak se kakao pěstuje či odkud a jak se čokoláda dostala z kakaových plantáží do Evropy. Během výukových programů se děti mimo jiné dozvídají, co se skrývá […]

Více

Zvyšování konkurenceschopnosti ARPOKu

Realizace: 1. 1. 2017 – 31. 12. 2017 Donor: Česká rozvojová agentura Kontaktní osoba: Pavel Žwak (pavel.zwak@arpok.cz) Cílem projektu je vybudovat u zaměstnanců ARPOKu takové dovednosti a kapacity, které pomohou zvýšit konkurenceschopnost celé organizace na vzdělávacím trhu v oblasti vzdělávání pro školy. Projekt pomůže výrazně inovovat propagační materiály a přístupy v komunikaci s potenciálními klienty (školami, učiteli) a donory pomocí nástrojů SmartEmailingu. […]

Více

Fundraiser – zvyšování samofinancování ARPOKu

Realizace: 1. 1. 2016 – 31. 12. 2016 Donor: Česká rozvojová agentura Kontaktní osoba: Pavel Žwak (pavel.zwak@arpok.cz) Cílem projektu bylo stabilizovat pozici fundraisera organizace, který svou činností přispěje k zajištění financování organizace v následujících letech. V rámci projektu vznikly strategicky velmi důležité dokumenty – FR a PR strategie a to včetně podrobného akčního plánu do roku 2018.  Důležitou […]

Více

NA CESTĚ…

Realizace: 1. 4. 2016 – 31. 12. 2018 Donor: Česká rozvojová agentura Cílem projektu „Na cestě…“ je nabídnout pedagogům a školám podporu pro výuku diskutovaných aktuálních témat, jako jsou migrace, integrace a identita. Pedagogům je nabízena podpora formou seminářů, konzultací, metodických materiálů a výukových programů. Projekt také nabízí žákům a pedagogům možnost vstoupit do dialogu s lidmi, […]

Více

Migrace není legrace

Realizace: 1. 4. 2015 – 1. 3. 2016 Donor: Fond pro NNO Kontaktní osoba: Jan Klega (jan.klega@arpok.cz) Propojenost dnešního světa úzce souvisí se záplavou informací, které média přinášejí. Jejich množství často vede ke zjednodušování a zkratkovitosti, což se negativně odráží v utváření jednostranných a mnohdy až extremistických názorů. Projekt Migrace není legrace prostřednictvím pedagogů napomáhá mladým lidem vnímat […]

Více

Posilování kapacit ARPOKu

Realizace: 1. 1. 2015 – 31. 12. 2015 Donor: Česká rozvojová agentura Kontaktní osoba: Lenka Pánková (lenka.pankova@arpok.cz) Jednou z priorit organizace je neustálé zlepšování našich služeb a růst odborných dovedností pracovníků. V roce 2015 se proto zaměřujeme na 3 oblasti rozvoje organizace. Jsou jimi školení lektorských dovedností včetně koučinku, práce na strategickém plánu pro další období a […]

Více

Učíme v souvislostech

Realizace: 1. 1. 2015 – 31. 12. 2017 Donor: Česká rozvojová agentura, Olomoucký kraj Kontaktní osoba: Lenka Pánková (lenka.pankova@arpok.cz) Projekt přináší učitelům možnost lépe se zorientovat v materiálech a tématech globálního rozvojového vzdělávání prostřednictvím každoroční konference „Učíme o globálních souvislostech“. Zároveň jim nabízí možnost být akční a zapojit školu do Týdne globálního vzdělávání nebo usilovat o […]

Více

Facebook Podpořte nás Zapojte se Newsletter