• Domů
  • Projekty - realizované

Svět v jednom dni – rozvojová témata v projektových dnech

Realizace: 1. 1. 2012 – 31. 12. 2014 Donor: Česká rozvojová agentura, Olomoucký kraj Během 3 let jsme se 6 zapojenými  školami připravovali metodiky tematických dnů pro 1. a 2. stupeň základních škol, které byly na těchto školách i pilotně ozkoušené. Žáci měli možnost získat informace k tématům mezinárodně významných dnů spojených s rozvojem např. ke […]

Více

EnviGlob – co mají GRV a EV společného?

Realizace: 1. 1. 2013 – 31. 12. 2014 Donor: Česká rozvojová agentura Globální rozvojové vzdělávání a environmentální výchova mají mnoho společného – využívají stejné metody, zabývají se shodnými tématy. Cílem Sluňákova a ARPOKu bylo během 2 let ukázat 22 pedagogům základních a středních škol, jak za použití interaktivních metod začlenit globálně-environmentální témata do výuky. Učitelé […]

Více

SMOK (Síť multikulturních otevřených klubů)

Realizace: 1. 1. 2012 – 31. 12. 2014 Donor: Evropská unie a státní rozpočet ČR (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost) Projekt byl realizován Asociací středoškolských klubů ČR, probíhal v téměř celé republice a ARPOK byl partnerem pro Olomoucký a Zlínský kraj. Projekt SMOK byl: o cizím, o jiném, o neznámém – Vytváříme prostor pro bezpečné setkávání […]

Více

Mozaika

Realizace: 2013 Donor: Mládež v akci Mozaika byl projekt dobrovolníků ARPOKu. Jednalo se o iniciativu mládeže podpořenou z programu Mládež v akci, která probíhala od února do května 2013. Dobrovolníci vytvořili prostor pro setkávání mladých lidí se zájmem o aktivní občanství a aktuální lokální i globální témata, a to prostřednictvím komponovaných večerů, debat a diskuzí, […]

Více

Global Curriculum Project

Realizace: 1. 1. 2010 – 31. 12. 2012 Donor: Evropská komise, Česká rozvojová agentura Partnerské země: Benin (NEGO-COM), Brazílie (CECIP), Česká republiky (ARPOK), Rakousko (Südwind) a Velká Británie (DEC Leeds) V moderním rychle se rozvíjejícím světě mají probíhající globální změny značný dopad na náš každodenní život a dělají jej tak mnohem komlexnějším. Globální rozvojové vzdělávání (GRV) […]

Více

Začleňování globálních témat do ŠVP na středních školách

Realizace: 1. 1. 2010 – 31. 12. 2011 Donor: Česká rozvojová agentura a Olomoucký kraj Během 2 let mělo 5 středních škol (Střední odborná škola potravinářství a gastronomie v Jeseníku, Hotelová škola V. Priessnitze v Jeseníku, Gymnázium Hranice, Gymnázium Kojetín a Střední zdravotnická škola a Vyšší zdravotnická škola E. Pöttinga v Olomouci) z Olomouckého kraje možnost konzultovat […]

Více

Multikulturní výchova v Olomouckém kraji

Realizace: 1. 7. 2008 – 30. 6. 2010 Donor: Nadace rozvoje občanské společnosti Cílem dvouletého projektu bylo začleňování multikulturní výchovy na ZŠ a SŠ v regionu Střední Morava. Projekt se soustředil na představení sedmi menšin, se kterými se čeští žáci setkávají, a sice Romů, Rusů, Ukrajinců, Vietnamců, Mongolů, Číňanů a obyvatel Zakavkazska. V rámci projektu […]

Více

Lektorem bez hranic

Realizace: 1. 1. 2009 – 31. 12. 2009 Donor: Česká rozvojová agentura, Olomoucký kraj Projekt Lektorem bez hranic se zaměřil na budování kapacit lektorů 2 organizací, věnující se globálnímu rozvojovému vzdělávání  – ARPOKu a Společnosti pro Fair Trade (nyní NaZemi). Lektoři výukových programů pro žáky a seminářů pro pedagogy absolvovali intenzivní školení skládající se z […]

Více

Facebook Podpořte nás Zapojte se Newsletter