• Domů
  • Projekty - realizované

ANYANA – děti a svět

Realizace: 1. 1. 2008 – 31. 12. 2008 Donor: Česká rozvojová agentura V rámci projektu byl vytvořen metodický materiál, který umožňuje pedagogickým pracovníkům MŠ a 1. a 2. třídy ZŠ začleňovat multikulturní a rozvojová témata do výuky. Metodický materiál umožňuje dětem přiblížit jiné země a jejich kultury prostřednictvím poznání života konkrétního dítěte v konkrétní zemi. […]

Více

Džbán plný kultur

Realizace: 1. 1. 2007 – 31. 12. 2007 Donor: Olomoucký kraj Džbán plný kultur jsou tematické dny zaměřené na rozvojové země, ve kterých Česká republika pomáhá (Angola, Bosna a Hercegovina, Jemen, Moldavsko, Mongolsko, Srbsko, Vietnam a Zambie). Cílem jednotlivých dnů je seznámit žáky druhého stupně ZŠ se základními informacemi o těchto zemích, s českou zahraniční […]

Více

Education across the borders (Moldavsko)

Realizace: 2008 Donor: Nadace Open Society Fund Praha, Fundatia Soros – Moldova Education across the borders byl půlroční pilotní vzdělávací projekt určený pedagogickým pracovníkům v Moldavsku, kteří pracují s ohroženými dětmi a mládeží v jednotlivých regionech Moldavské republiky, nejchudší země Evropy. Ve spolupráci s moldavskou organizací Prietenii Copiilor se v termínu 22. – 25. září 2008 […]

Více

Projekty v Srbsku

VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJ V AUTONOMNÍ OBLASTI VOJVODINA Realizace: 1. 1. 2009 – 31. 12. 2010 Donor: Ministerstvo zahraničních věcí a Olomoucký kraj Projekt Vzdělávání a rozvoj v autonomní oblasti Vojvodina navázal na výstupy semináře uskutečněného v rámci projektu Budování kapacit místní správy, organizací občanské společnosti a soukromého sektoru v autonomní oblasti Vojvodina. Kladl si za […]

Více

Partnership for Nature (Mongolsko)

Realizace: 2007 – 2008 Donor: Rakouská rozvojová agentura, Ministerstvo zahraničních věcí ČR V roce 2007 začala Agentura rozvojové a humanitární pomoci Olomouckého kraje s realizací projektu Partnership for Nature (Partnerství pro přírodu), jehož cílem bylo vybudování kapacit zástupců mongolských nevládních organizací a místních komunit v oblasti ochrany přírody. Partnery projektu byly Nadace Partnerství, rakouská pobočka mezinárodní […]

Více

Projekty na Haiti

Realizace: 2005 – 2007 Od roku 2005 do roku 2007 podporovala na Haiti místní misijní skupinu – Misijní řád oblátů Panny Marie, která má své zastoupení v místě Baie de Henne (v překladu Zátoka slepic). Morálním garantem projektu byl misionář Roman Musil, který v této oblasti působil od roku 2002 a po celou dobu projektů. […]

Více

Facebook Podpořte nás Zapojte se Newsletter