Globální rozvojové vzdělávání

DEFINICE DLE NÁRODNÍ STRATEGIE 

Globální rozvojové vzdělávání je celoživotní vzdělávací proces, který vede k porozumění ekonomických, sociálních, politických, environmentálních a kulturních procesů, které čím dál více ovlivňují životy lidí v globalizovaném světě. Rozvíjí dovednosti a podporuje vytváření hodnot a postojů tak, aby lidé byli schopni a ochotni aktivně se podílet na řešení lokálních a globálních problémů.

Globální rozvojové vzdělávání směřuje k přijetí zodpovědnosti za vytváření světa, kde mají všichni lidé možnost žít důstojný život.

Hlavní témata GRV:

Globalizace a vzájemná závislost jednotlivých částí světa

● ekonomická globalizace včetně světového obchodu a etického spotřebitelství

● kulturní, sociální a politická globalizace

● migrace ve světě

● mezinárodní instituce

Lidská práva

● základní lidská práva

● dětská práva a práva seniorů

● rovné příležitosti a tolerance k jinakosti

● demokracie a dobré vládnutí

● rovnost mužů a žen

Globální výzvy

● odstranění chudoby a nerovnosti

● vyšší míra vzdělanosti

● zdraví obyvatel

● potravinové zabezpečení

● přístup k nezávadné/pitné vodě

● životní prostředí a klimatické změny

● populační růst

● mírová řešení konfliktů

● odstranění digitální nerovnosti

Humanitární pomoc a rozvojová spolupráce

● rozvoj, jeho pojetí a kulturní podmíněnost

● cíle udržitelného rozvoje

● historie, motivy, principy humanitární pomoci a rozvojové spolupráce

● aktéři mezinárodní humanitární pomoci a rozvojové spolupráce

● aktivity České republiky a EU v oblasti humanitární pomoci a rozvojové spolupráce

Národní strategie globálního rozvojového vzdělávání pro období 2011-2015 (NSGRV) byla schválena v březnu 2011 Ministerstvem zahraničních věcí ČR a Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy ČR. Dokument ke stažení ZDE.

Aktualizovaná verze Národní strategie GRV pro roky 2016 – 2017 ke stažení ZDE.

Globální rozvojové vzdělávání: Proč je nezbytné pro českou společnost a udržitelný rozvoj. Dokument ke stažení ZDE.

Vize vzdělávání pro Česko. Dokument ke stažení ZDE.

 

Facebook Podpořte nás Zapojte se Newsletter