Nabízíme

Tematické dny
Výukové programy
Semináře
Eshop

ARPOK v číslech

Demo

31 523

žáků/žákyň
Demo

1 505

učitelů
Demo

2 409

realizovaných programů

Vyhlášení soutěže o nejlepší žákovskou kampaň

Od letošního září mělo 14 žákovských týmů z České republiky prostor na vymýšlení a následnou realizaci žákovských kampaní na podporu Cílů udržitelného rozvoje. ARPOK tak již potřetí umožnil zapojeným školám s motivovanými žáky uskutečnit projekty, díky kterým se přímo podílejí na podpoře a naplnění jednotlivých vybraných Cílů udržitelného rozvoje.  Soutěž nesla název Myslete na svět! […]

Více

Rozvojový večer: Globální kolaps biodiverzity

Desítky let s obavami sledujeme, jak rychle na světě ubývá charismatických zvířat: slonů, nosorožců nebo orangutanů. Více a více ale poznáváme také nenápadnější proměnu. Rapidně mizí rovněž myriády drobných stvoření – motýlů a včel, žab nebo rostlin. Proč bychom měli mít starost o prachobyčejnou faunu a flóru kolem sebe? A proč chudnutí biologické rozmanitosti podkopává […]

Více

Vydali jsme nové metodiky!

V rámci mezinárodního projektu Global Issues – Global Subjects vznikly nové metodiky zaměřené na témata spojená s Cíli udržitelného rozvoje jako je klimatická změna, plasty, chudoba či gender. Metodiky jsou inspirací, jak začlenit tato témata do výuky matematiky, občanské výchovy/ZSV a českého jazyka. Nyní máte příležitost získat tištěné materiály pro výuku globálních témat v matematice, českém jazyce a […]

Více

Poslední volná místa na semináři!

Máme poslední volná místa na seminář pro učitele 2. stupně ZŠ a SŠ a studenty pedagogiky, kteří mají zájem začleňovat aktuální globální témata do výuky, a to i ta citlivá jako jsou klimatická změna, chudoba, nerovnost, migrace atd.   Chcete získat novou inspiraci do výuky, sdílet zkušenosti s globálními tématy a vyzkoušet nové metodické materiály? […]

Více

Naše klima se mění a my s ním!

Naše klima se mění a my s ním – tak znělo letošní téma Týdne globálního vzdělávání, které v Olomouci zakončila panelová diskuze pro 14 škol z Olomouckého kraje, které se zapojily realizací výukové lekce na téma klimatická změna a následnou diskuzí v rámci výuky.  Pozvání do panelu přijal vedoucí antarktického vědeckého programu doc. Mgr. Daniel Nývlt, Ph.D., jehož vědecká skupina Polar-Geo-Lab […]

Více

Festival Týdne globálního vzdělávání

Srdečně vás zveme na festival globálního rozvojového vzdělávání KLIMA SE MĚNÍ. A CO MY?, který spolupořádáme v rámci Týdne globálního vzdělávání.   Akce se uskuteční 20. 11. 2019 v Goethe-Institutu v Praze od 13.00 do 16.30. V první části se můžete těšit na panelovou diskuzi za účasti zástupců z řad žáků, pedagogů a ministerstev. Ve druhé části potom na […]

Více

Po čem učitelé touží?

Po čem učitelé touží a co jim bude nápomocné ve výuce? To je častá a důležitá otázka ve většině vzdělávacích institucí a organizací. Jinak tomu není ani u nás v organizaci ARPOK, kde se již 15 let zabýváme globálním rozvojovým vzděláváním (GRV) a výukou o aktuálních tématech dnešního světa. Naším cílem je rozvíjet globální rozvojové vzdělávání na […]

Více

Hledáme učitele na fokusní skupinu

V současné době připravujeme v rámci mezinárodního projektu Get up and Goals! fokusní skupinu ke školním “benchmarks” – hodnocení a porovnání začlenění globálního rozvojového vzdělávání do školy (nejen do výuky) – a hledáme učitele a učitelky, kteří nám poskytnou svoje názory k vytvářenému nástroji.   Nyní máme vytvořený dokument (pracovně Rámec vzdělávání pro globální občanství), který je přeložený […]

Více

Facebook Podpořte nás Zapojte se Newsletter