Podpořte nás

 

 

Zaujaly vás naše projekty? Myslíte si, že svou práci děláme dobře? Podpořte nás!

Činnost ARPOKu můžete finančně podpořit hned třemi způsoby:

 • darem prostřednictvím darovacího formuláře (vlevo)
 • nákupem v našem v e-shopu
 • uspořádáním dárcovské výzvy pro ARPOK

Kolik co stoji

ARPOK, o. p. s. v současné době hledá dárce a sponzory na podporu své činnosti. Příspěvky budou použity na financování našich projektů a aktivit. Dárcům garantujeme, že jejich dary budou plně přerozděleny (ETICKÝ KODEX FUNDRAISINGU).

Dárcům a sponzorům nabízíme:

 • finanční vyúčtování daru
 • sepsání dárcovské smlouvy (možnost odpočtu hodnoty daru od základu daně) 
 • sepsání sponzorské smlouvy 
 • různé druhy propagace na našich www stránkách: banner, jméno firmy či logo v rubrice „podpora“ 
 • spojení jména vaší firmy s podporováním nestátní neziskové organizace 
 • logo či informace o vaší společnosti ve výroční zprávě ARPOKu, která je poskytována členům správní a dozorčí rady, partnerům projektů a je veřejně přístupná na webu organizace

Seznam organizací, které už nás podpořily nebo s námi spolupracují, najdete v rubrice „Podporují nás“. Můžete v ní být i vy. Děkujeme!

Pokud máte zájem uzavřít na váš dar darovací smlouvu či chcete vystavit potvrzení o přijetí daru, kontaktujte Lenku Pánkovou (lenka.pankova@arpok.cz, 581 111 907).


Dárci, kteří přispějí finančním darem, si mohou uplatnit tato daňová zvýhodnění:

 • fyzické osoby– od základu daně si lze odečíst hodnotu darů poskytnutých na veřejně prospěšné účely, pokud úhrnná hodnota darů za rok přesáhne 2 % ze základu daně nebo činí alespoň 1 000,- Kč. V úhrnu lze odečíst maximálně 10 % ze základu daně (viz § 15 odst. 1 zák. č. 586/1992 Sb. – zákon o daních z příjmu).
 • právnické osoby– od základu daně, sníženého dle § 34 zák. o daních z příjmů, si lze odečíst hodnotu darů, pokud hodnota daru činí alespoň 2000,- Kč. V úhrnu lze odečíst maximálně 5 % z již sníženého základu daně. Tento odpočet nemohou uplatnit poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání (viz § 20 odst. 8 a § 34 zák. č. 586/1992 Sb. –  zákon o daních z příjmu).
Facebook Podpořte nás Zapojte se Newsletter