Den čokolády pro 1. stupeň ZŠ

Odkud pochází čokoláda a jak se dostala do Evropy? Kde a jak se nejčastěji pěstuje kakao a kde se nejvíce spotřebovává? A co se skrývá pod pojmem spravedlivá čokoláda? Na tyto a mnohé další otázky získají žáci odpovědi. Žáci jsou schopni vysvětlit, jak funguje férový obchod, co za důsledky má pěstování kakaa a výroba čokolády a jak mohou do tématu vstupovat jako spotřebitelé.

Cílová skupina – žáci 1. stupně ZŠ

Délka tematického dne –  čtyři  vyučovací hodiny (4x 45 minut)

Cena tematického dne – 65 Kč/žák + cestovné*

Objednání  tematický den si objednávejte ZDE 

Pomůcky – kuchyňka se sporákem, hrnce (1 větší a 1 menší pro vaření ve vodní lázni, kdy hrnce musí být velké tak, aby jeden bylo možné zachytiti v tom druhém při vaření ve vodní lázni), varná konvice, lžička pro každého žáka (či minimálně do dvojice), minimálně dvě vařečky, utěrky, chňapky, čisticí prostředky a houbičky (či hadříky) na nádobí – na umytí nádobí a následný úklid.

Organizace výuky – Žáci při tomto tematickém dnu pracují ve čtyřech skupinách dle tříd. Každá skupina vždy jednu hodinu pracuje v kuchyňce, kde vaří čokoládu, ostatní hodiny pracují skupiny s jednotlivými lektory ve své třídě.

Zařazení do RVP:

  • Člověk a jeho svět (Evropa, Afrika, Latinská Amerika; propojenost světa – výroba, spotřeba, fungování světového obchodu)
  • Člověk a svět práce (pracovní postupy, pěstování rostlin, příprava pokrmů)
  • Osobnostní a sociální výchova (řešení problémů a rozhodovací dovednosti; hodnoty a postoje; praktická etika)
  • Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (vazby mezi lokální, národní, evropskou a globální úrovní)

Po objednání Vám zašleme potvrzení ke schválení Vaším vedením, proto abychom mohli tento program ve vaší škole zrealizovat. Žáci budou sami moci čokoládu i vařit a dochucovat.

Kontaktní osoba

Anna Mairingerová
telefon: 581 111 907
e-mail: anna.mairingerova@arpok.cz

PODMÍNKY PRO REALIZACI TEMATICKÝCH DNŮ

*Cestovné lektorů

  • Školy sídlící na území města Olomouce cestovné lektorů nehradí.
  • Školy sídlící mimo území města Olomouce hradí náklady na cestovné ve výši: 4 Kč x počet km x počet lektorů.
  • Počet km určujeme dle plánovače na serveru mapy.cz.

*Lektorné

  • Pedagogové jsou přítomni ve všech třídách po celou dobu trvání tematických dnů.
  • Minimální počet účastníků je stanoven na 15 žáků.
  • V případě menší účasti na programu, hradí objednatel lektorné za 15 žáků.
Facebook Podpořte nás Zapojte se Newsletter