Udržitelná móda

Tematický den Udržitelná móda žákům vysvětlí, jak funguje současný módní průmysl. Žáci budou schopni popsat jeho hlavní negativa, jaké jsou environmentální a společenské dopady masové produkce v oděvním průmyslu a kriticky se zamyslí nad psychologickou podstatou módy. Budou obeznámeni s pojmem „slow fashion” a součástí tematického dne bude i diskuze nad alternativami k „fast fashion“ neboli rychlé módě. Součástí programu bude také výroba doplňků ze starých triček.

Cílová skupina – žáci 8. – 9. třídy ZŠ a SŠ

Délka tematického dne –  čtyři  vyučovací hodiny (4x 45 minut)

Cena tematického dne – 65 Kč/žák + cestovné lektorů*

Objednání  tematický den si objednávejte ZDE

 Pomůcky – místnost s pohyblivými lavicemi,  psací potřeby pro žáky, nůžky, PC, dataprojektor

Organizace výuky –  Žáci a studenti během tematického dne pracují samostatně i ve skupinách.

Zařazení do RVP:

 • Výchova k občanství (významné globální problémy v oblasti spotřeby a životního prostředí, možnosti jejich řešení; ekonomická spolupráce mezi státy, její důvody; globalizace – projevy, klady a zápory)
 • Přírodopis (ochrana a využití přírodních zdrojů, přírody a životního prostředí)
 • Zeměpis (globalizační procesy, světové hospodářství)
 • Etická výchova (vztah mezi ekonomikou a etikou, zodpovědnost za životní prostředí)
 • Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (vznik a řešení globálních problémů; důsledky globálních vlivů na životní prostředí)
 • Environmentální výchova (principy udržitelnosti; náš životní styl – spotřeba a vliv na životní prostředí)
 • Mediální výchova (pěstování kritického přístupu k reklamě 

OBJEDNAT TEMATICKÝ DEN

Kontaktní osoba

Anna Mairingerová
telefon: 581 111 907
e-mail: anna.mairingerova@arpok.cz

PODMÍNKY PRO REALIZACI TEMATICKÝCH DNŮ

*Cestovné lektorů

 • Školy sídlící na území města Olomouce cestovné lektorů nehradí.
 • Školy sídlící mimo území města Olomouce hradí náklady na cestovné ve výši: 4 Kč x počet km x počet lektorů.
 • Počet km určujeme dle plánovače na serveru mapy.cz.

*Lektorné

 • Pedagogové jsou přítomni ve všech třídách po celou dobu trvání tematických dnů.
 • Minimální počet účastníků je stanoven na 15 žáků.
 • V případě menší účasti na programu, hradí objednatel lektorné za 15 žáků.
Facebook Podpořte nás Zapojte se Newsletter