Štítek: GIGS

Po čem učitelé touží?

Po čem učitelé touží a co jim bude nápomocné ve výuce? To je častá a důležitá otázka ve většině vzdělávacích institucí a organizací. Jinak tomu není ani u nás v organizaci ARPOK, kde se již 15 let zabýváme globálním rozvojovým vzděláváním (GRV) a výukou o aktuálních tématech dnešního světa.

Naším cílem je rozvíjet globální rozvojové vzdělávání na školách a poskytovat pedagogům nástroje pro jeho začleňování do vzdělávacích kurikul a výuky. V rámci naší činnosti pomáháme pedagogům otevřeně mluvit s žáky o aktuálních tématech dnešního světa (např. o stereotypech a předsudcích, klimatické změně, chudobě, migraci, odpovědné spotřebě).

Kromě naší dlouholeté praxe se spoléháme také na data a bereme v potaz názory a zkušenosti dalších zainteresovaných subjektů, a to jak organizací zabývajících se GRV, institucí či přímo pedagogů. Z toho důvodu jsme ve spolupráci s Centrem občanského vzdělávání realizovali výzkum potřeb pedagogů v oblasti GRV.

Z výzkumu vyplynulo, že téměř 2/3 pedagogů se pomocí výuky GRV témat snaží posilovat hodnotu lidské důstojnosti a zdůrazňovat praktický dopad na reálný život.

Co by pedagogům mohlo v tomto úsilí pomoci a po čem tedy učitelé touží?

 • Po materiálech k práci i v jiných předmětech, než jsou předměty typické pro výuku GRV témat, jako jsou zeměpis či občanská výchova.
 • Po pestrých a interaktivních materiálech, např. videích, krátkých filmech a zvukových stopách, které jim pomohou motivovat studenty a udržet jejich pozornost.
 • Po sdílení zkušeností, které jim pomohou během výuky ve třídě vytvořit bezpečné prostředí ve chvíli, kdy se dostanou do obtížné situace.
 • Po výukových materiálech, které jsou dostupné zdarma – v elektronické podobě s volně editovatelnými přílohami.
 • Mít v některých případech odvahu GRV témata zkoušet a nebát se situací, ve kterých to případně nevyjde.
 • Pro tu část pedagogů, která si pojmenovává cíle výuky, je důležité mít i cíle výchovné.

Učíme je to, že svět není plochý, že svět je pestrý, že má určitou hloubku, a záleží jenom na nich, co si z toho vezmou.“

úryvek z rozhovoru realizovaného během výzkumu

Celý článek si můžete přečíst ZDE.

 

Seminář: Cíle udržitelného rozvoje ve výuce

Dlouho připravovaný seminář pro pedagogy je tady!

Seminář je určen především pro učitele 2. stupně ZŠ a SŠ a studenty pedagogiky, kteří mají zájem začleňovat aktuální globální témata do výuky (zvláště pak těch obtížně uchopitelných, komplexních a citlivých jako klimatická změna, chudoba, nerovnost, migrace atd.).

V rámci semináře se seznámíte s novými metodikami do matematiky, občanské výchovy/základů společenských věd a českého jazyka z dílny ARPOKu.

Seminář bude probíhat interaktivní formou a účastníci budou mít možnost vyzkoušet si konkrétní aktivity z metodik a diskutovat o mezipředmětových vazbách i s dalšími předměty.

PŘIHLÁSIT ZDE

Co získáte?

 • Tištěné metodické publikace zaměřené na Cíle udržitelného rozvoje
 • Vzorové lekce
 • Informace a podněty od dalších pedagogů
 • Zpětnou vazbu od tvůrců metodik
 • Certifikát o absolvování semináře u organizace akreditované MŠMT

Seminář bude v rozsahu 4 vyučovací hodiny a koná se v Olomouci ve Skautském institutu 10. 12. 2019 od 14:00.

Seminář je ZDARMA včetně drobného občerstvení.

V případě, že má z Vaší školy zájem 8 a více účastníků, kontaktujte nás prosím na johana.krajcirova@arpok.cz a rádi se Vámi domluvíme na individuálním semináři pro sborovnu.

 

Podzimní nabídka pro školy

Přejeme Vám do začátku nového školního roku ty nejšikovnější žáky a ať Vám energie získaná během letních prázdnin vydrží co nejdéle. Posíláme Vám podzimní nabídku nejen pro pedagogy, ale i pro Vaše žáky.

Žákovská soutěž

Rádi byste Vaše žáky naučili lepší týmové práci, komunikaci, organizačním schopnostem nebo finanční gramotnosti? Přihlašte je do 16. září 2019 pomocí online formuláře do soutěže Myslete na svět s Cíli udržitelného rozvoje.
 
Úkolem soutěžících je zrealizovat žákovskou kampaň, která bude reagovat na jeden či více Cílů udržitelného rozvoje (životní prostředí, chudoba, lidská práva, zdraví aj.). Soutěže se mohou účastnit žáci ve věku 12 – 19 let, tedy žáci 2. stupně ZŠ a studenti SŠ.
 

Týden globálního vzdělávání

Zapojte Vaše žáky do Týdne globálního vzdělávání na téma Naše klima se mění a my s ním, který se bude konat 18. – 22. listopadu 2019. 
Nabízíme Vám výukové materiály k realizaci výukové lekce spojené s promítáním krátkého snímku na téma klimatická změna, které žákům pomohou pochopit základní souvislosti v tématu změny klimatu a ukážou i konkrétní příklad aktivního jednání jedince a jeho dopadu na svou komunitu. 
 
Vaši školu či třídu můžete přihlásit pomocí online formuláře do 15. září 2019. 
 
 
 
 
 
 

Blended – learningový kurz pro pedagogy

Zúčastněte se blended-learningového kurzu nejen pro pedagogy 2. stupně ZŠ a SŠ zaměřeného na témataCílů udržitelného rozvojeKurz je určen především, ale nejenom vyučujícím matematiky, občanské výchovy/základů společenských věd nebo českého jazyka
 
Kurz se bude konat 30. 9. – 1. 12. 2019 a kombinuje online formu výuky spolu s prezenčním setkáním, které proběhne 1. – 3. 11. 2019 v Olomouci. Kurz je ZDARMA včetně ubytování a stravy na prezenčním setkání v Olomouci.

Přihlásit se můžete pomocí online formuláře do 25. září 2019.
 

Blended – learningový kurz nejen pro pedagogy

Zajímá vás, jak propojit globální témata s vaším předmětem?

Přihlaste se na náš inovativní blended-learningový kurz nejen pro pedagogy 2. stupně ZŠ a SŠ zaměřeného na témata Cílů udržitelného rozvoje (SDGs). Blended-learningový kurz kombinuje online formu výuky spolu s prezenčním setkáním.

Kurz je určen především pro učitele matematiky, občanské výchovy/základů společenských věd a českého jazyka. 

Kurz je ZDARMA včetně ubytování a stravy na prezenčním setkání v Olomouci. 

Jak se přihlásit?

Na kurz se můžete přihlásit do 25. září 2019 prostřednictvím online formuláře ZDE.

Co získáte?

 • Certifikát o absolvování kurzu akreditovaného MŠMT
 • Tištěné metodické publikace zaměřené na Cíle udržitelného rozvoje
 • Vzorové lekce
 • Informace a podněty od dalších pedagogů
 • Zpětnou vazbu od mentorů

Co očekáváme od vás?

 • Aktivní zapojení v online kurzu v období od 30. září do 1. prosince 2019
 • Účast na prezenčním setkání, které proběhne 1. – 3.  listopadu 2019 v Olomouci (pá odpoledne – ne dopoledne)

 

 

 

 

 

 

V rámci kurzu vás čekají 4 výukové moduly, které jsou zakončeny tematickými úkoly.

Po přihlášení do kurzu vám zašleme info balíček s instrukcemi a informacemi, co vás v rámci kurzu čeká.

Kurz je zakončen odevzdáním posledního úkolu 1. 12. 2019. Po splnění podmínek získáte osvědčení o absolvování kurzu. To znamená, že pro získání certifikátu je nutné splnit jednotlivé fáze Online výuky zakončené úkolem a min. 85% účast na prezenčním setkání. (K ubytování se přihlašujete prostřednictvím přihlašovacího formuláře – závazné potvrzení ubytování je nutné nahlásit do 6. 10. 2019).

ARPOK vyhlašuje žákovskou soutěž

*** Termín pro přihlášení do soutěže prodloužen do 30. 9. 2019.***

Kdo se může přihlásit?

Soutěže se mohou účastnit skupinky o počtu 4 – 6 žáků ve věku 12 – 19 let, tedy žáci 2. stupně ZŠ a studenti SŠ. Z jedné školy se může přihlásit více skupinek, podmínkou je realizace rozličných kampaní.

Info plakát pro studenty ZDE.

Co je úkolem?

Úkolem soutěžících je zrealizovat žákovskou kampaň, která bude reagovat na jeden či více Cílů udržitelného rozvoje (životní prostředí, chudoba, lidská práva, zdraví aj.)

Zpracování tématu je na konkrétní skupince, může se jednat o osvětovou akci či konkrétní akci na podporu dosažení Cílů udržitelného rozvoje. Inspirace ZDE a ZDE.

Žáci si při přípravě projektu připraví konkrétní návrh toho, co budou v rámci kampaně dělat, včetně harmonogramu a rozpočtu. Cílem je, aby si žáci vyzkoušeli celou akci také mediálně zpracovat (např. přes školní FB, webové stránky či místní média). Kampaně mají oslovit nejen spolužáky, ale také rodiče a širší komunitu v okolí školy.

Jak bude soutěž probíhat?

SEZNAMTE SE

s pravidly soutěže a podmínkami účasti ZDE. Zjistěte, co jsou to Cíle udržitelného rozvoje, a zamyslete se, co byste pro jejich dosažení mohli udělat. 

PŘIHLAŠTE SE

Utvořte skupinku 4–6 žáků (12–19 let) a společně  s  vaším učitelem/učitelkou vyberte téma, kterému by se měla kampaň věnovat. Společně vyplňte do 30. 9. 2019 přihlášku ZDE.

VYPRACUJTE PROJEKT

Do 11. 10. 2019 vypracujte návrh kampaně včetně konkrétních aktivit, harmonogramu, rozdělení úkolů a rozpočtu. Po přihlášení vám ARPOK poskytne informace, jak na to.

POMOZME SI

Po odevzdání návrhu projektu se u vás ve škole setkáme, společně projekt probereme, poskytneme pomocnou ruku a informace k samotné realizaci. Zástupce ARPOKu schválí návrh projektu a k jeho realizaci vám poskytneme finanční podporu až do výše 2 500 Kč.

REALIZUJTE KAMPAŇ

Uskutečněte svou kampaň! Například natočte video, uspořádejte workshop, udělejte sbírku oblečení nebo zorganizujte naučný program pro mladší spolužáky… Nápadům se meze nekladou. Kampaň uskutečněte do 30. 11. 2019.

PREZENTUJTE SE

Vaše projekty budete prezentovat a sdílet s ostatními skupinami na žákovské konferenci, která se bude konat 3. 12. 2019 v Olomouci. Porota vybere vítězné kampaně a proběhne slavnostní předávání cen.

Přihlásit ZDE – koordinátorka projektu vám po vyplnění přihlášky zašle podklady a další informace ke zpracování kampaně. V případě dotazů nás kontaktujte na adam.kolar@arpok.cz

Přihlašovací formulář vyplní pedagog, který zaštiťuje konkrétní žákovskou skupinku, jeden pedagog může mít na starosti více skupin je nutné však podat pro každou skupinu přihlášku zvlášť.

Pro inspiraci se můžete podívat:

Ukončení soutěže se uskuteční na slavnostním vyhlášení 3. 12. 2019 v rámci závěrečné konference v Olomouci.

 

Video o žákovských kampaních je venku!

V rámci mezinárodního projektu Global Issues – Global Subject umožnil ARPOK školám realizovat žákovské kampaně, reagující na Cíle udržitelného rozvoje. Úkolem žáků bylo v rámci plánování kampaně připravit konkrétní návrh včetně harmonogramu a rozpočtu. Žáci si také vyzkoušeli celou akci mediálně propagovat (např. přes školní FB, webové stránky či místní média). Podívejte se na video shrnující kampaně, které se konaly v během druhé poloviny školního roku.

Od září 2019 máte možnost své žáky také zapojit do tvorby kampaní. Tentokrát přímo do žákovské soutěže! Více informací ZDE.

Žákovská konference v rámci projektu Global Issues – Global Subjects

ARPOK v rámci mezinárodního projektu Global Issues – Global Subject  již podruhé umožnil školám zrealizovat žákovské kampaně, které budou reagovat na podporu Cílů udržitelného rozvoje. Zpracování tématu bylo vždy na konkrétní skupince. Mohlo se jednat o natočení video snímku, uspořádání workshopu, realizace výukového programu pro mladší spolužáky či o osvětovou akci v místě školy.

Úkolem zapojených žáků bylo v rámci plánování kampaně připravit konkrétní návrh toho, co budou v rámci dělat, a to včetně harmonogramu a rozpočtu. Cílem také bylo, aby si žáci vyzkoušeli celou akci také mediálně zpracovat (např. přes školní FB, webové stránky či místní média). Kampaně oslovily nejen spolužáky, ale také rodiče a širší komunitu v okolí školy.

Skoro 50 zapojených žáků se sešlo 13. 6. 2019 v Olomouci na závěrečné konferenci, kde měli příležitost sdílet své projekty a snažení se všemi zapojenými skupinami.  Čestným hostem na žákovské konferenci v Olomouci byla Bára Antonovičová, která studenty seznámila s jejím působením jako Mladé delegátky OSN.

Zapojené školy

Jednotlivé kampaně

Děkujeme všem zapojeným žákům a jejich pedagogům, kteří do tvorby vlastních mini projektů vložili spoustu energie a jejich nápady se mohou stát inspirací dalším žákům se snahou udělat něco pro lepší svět.

Skvělou zprávou je, že i vaše škola má nyní možnost zapojit se do tohoto projektu a se svými žáky zrealizovat kampaň, která bude reagovat na jeden či více Cílů udržitelného rozvoje (životní prostředí, chudoba, lidská práva, zdraví aj.). 

Tvorby kampaně se mohou účastnit skupinky o počtu 4 – 6 žáků ve věku 12 – 19 let, tedy žáci 2. stupně ZŠ a studenti SŠ. Z jedné školy se může přihlásit více skupinek, podmínkou je realizace rozličných kampaní. Více informací naleznete ZDE.

Žákovská kampaň – ekologický video snímek ZŠ Janovice

V rámci mezinárodního projektu Global Issues – Global Subjects se již podruhé konaly žákovské kampaně na podporu Cílů udržitelného rozvoje.

Úkolem žáků bylo realizovat žákovskou kampaň, která reaguje na jeden či více Cílů udržitelného rozvoje (životní prostředí, chudoba, lidská práva, zdraví aj.) Zpracování tématu bylo vždy na konkrétní skupince. Žáci ze Základní školy v Janovicích se rozhodli upozornit na problematiku vody skrze video snímek, který mimo jiné přihlásili do soutěže Envofilm.

 

 

Žáci si během plánování kampaně připravili konkrétní návrh toho, čemu se chtějí věnovat, vypracovali harmonogram a sestavili rozpočet natáčení. Každý pátek se spolu se svým třídním učitelem Mgr. Lukášem Pitříkem scházeli a pracovali společně na scénáři a formátu videa. 

Všechny zapojené skupiny žáků se sešly 13. 6. 2019 v Olomouci na závěrečné konferenci, kde se mimo představené všech žákovských kampaní konala premiéra snímku žáků ze ZŠ Janovice. Vzhledem k respektování pravidel výše zmíněné soutěže Envofilm, budete moci snímek na našich stránkách zhlédnout na podzim tohoto roku. Prozatím si vám dovolujeme předložit upoutávku ZDE.

Žákovská kampaň ochrana zvířat na Gymnáziu a Jazykové škole Zlín

 V rámci mezinárodního projektu Global Issues – Global Subjects se konaly od února do června žákovské kampaně v rámci kterých bylo úkolem žáků realizovat mini projekt, který reaguje na jeden či více Cílů udržitelného rozvoje.

Zpracování vybrané akce na podporu Cílů udržitelného rozvoje bylo vždy na dané skupině a studentky z Gymnázia a Jazykové školy ve Zlíně se rozhodly věnovat tématu, které je jim nejvíc blízké, a to ochrana zvířat v rámci Cíle udržitelného rozvoje č. 15 Život na souši

A jak vypadaly kampaně z pohledu studentek?

„Před osmou hodinou ráno jsme se všechny sešly před místní základní školou a šly se představit paní ředitelce. Ta nás uvítala, ukázala nám třídy a poté jsem se rozdělily na dvě skupinky pro nižší a vyšší třídy.“

 

 

Nižší třídy

„V jednotlivých třídách jsme se dětem představily, seznámily je s problematikou o ochraně zvířat. V průběhu dopoledne jsme jim vysvětlovaly, jak se ke zvířatům chovat a seznamovaly jsme je s ohroženými živočišnými druhy a také jak by se měli chovat k jejich domácím zvířatům. Následovala ukázka s křečkem, kterého si děti mohly pohladit. Poté jsme je rozdělily v rámci třídy do menších skupinek, ve kterých jsme s nimi vyplňovaly různé tajenky a křížovky spojené s ochranou zvířat. Za odměnu dostávaly děti drobnou odměnu. Na závěr programu si děti mohly pohladit také psa z chovné stanice rodičů naší spolužačky a poslechnout si krátkou přednášku o tom, jak se chovat k pejskům, které si chtějí pohladit například na ulici. Tento program jsme realizovaly zvlášť v každé ze tříd, a to v 1.A, 1. B, 2. A. a 2. B.“

Vyšší třídy

„Na úvod jsme se žákům představily, kdo jsme a proč jsme za nimi přišly. Seznámily jsme je s tím, co je naším cílem a o čem se budeme společně během dopoledne bavit. Potom následovala diskuze s dětmi o jejich zvířátkách, které mají doma. Seznámily jsme je s tím, co mají jako děti dělat v případě že potkají potencionálně nebezpečné zvíře a nebo naopak jak se mohou postarat o zraněné zvíře v přírodě. Potom následovaly různé aktivity se psem naší spolužačky, během kterých jsme si řekly jak se starat o psa, předvedly jsme jim několik povelů a jak se ke psům správně chovat. Po názorné ukázce jsme s žáky vyplňovaly křížovky a hrály naučné hry o ochraně zvířat. Žáci dostávaly za splněnou aktivitu drobnou odměnu a nakonec jsme se věnovaly jejich otázkám. Dopolední program se konal ve třídách 3. A, 3. B, 4. A a 4. B.“