4 tipy, jak snížit negativní vliv člověka na planetu

NASA připravila ve spolupráci s agenturou Bloomberg článek o tom, co vše se za poslední roky změnilo na činnosti samotné planety ve srovnání s činností člověka. Konzum, nadměrná výroba, nadměrná spotřeba a plýtvání. To vše je příčinou, aktuálního stavu naší planety.

Hlavními viníky je energetika, fosilní paliva, odlesňování, ale i skládky plastu uvolňují skleníkové plyny apod.

4 tipy, jak snížit negativní vliv člověka na planetu

  1. Zbytečně neplýtvejte energií a podporujte energie z obnovitelných zdrojů.
  2. Redukujte spotřebu živočišných surovin, využívejte lokální sezónní suroviny a podporujte nákup z ekologického zemědělství.
  3. Omezte produkci plastů a celkově produkci odpadů.
  4. Snažte se nakupovat pouze takové množství věcí, které opravdu potřebujete. Ať už se to týká potravin, oblečení či elektroniky.