Lidé v ARPOKu

Zaměstnanci

Lenka Pánková
ředitelka, Světová škola
Petra Albrechtová
projekt DEXPO – Kritickým myšlením k ochraně klimatu
Petra Gajová
lektorka, projekt Globální témata napříč předměty
Veronika Hypšová
lektorka, objednávky výukových programů, Týden globálního vzdělávání
Johana Krajčírová
lektorka, projekt DEXPO – Kritickým myšlení k ochraně klimatu

Externí lektoři

Kateřina Ďulíková
lektorka
Věra Frgálová
lektorka
Mariia Shestakova
lektorka
Anna Zatloukalová
lektorka