Lidé v ARPOKu

Zaměstnanci:

 • Mgr. Ing. Lenka Pánková, ředitelka, statutární orgán společnosti
 • Mgr. Dominika Scholzová
 • Mgr. Johana Krajčírová
 • Mgr. Adéla Píchová
 • Mgr. Anna Mairingerová
 • Bc. Kateřina Křížová
 • Zuzana Marková

Stážisté:

  • Helena Janečková
  • Markéta Vaňková
 • Dále dobrovolníci, kteří spolupracují na jednotlivých projektech organizace.

Externí lektoři:

 • Bc. Adam Kolář
 • Bc. Markéta Kopecká
 • Tereza Nováková
 • Veronika Hypšová
 • Marie Ambrozková
 • Nikola Harsová
 • Zdeňka Jarošová
 • Zuzana Daubnerová

Lenka Pánková

Ředitelka, koordinátorka projektu GET UP and GOALS!, lektorka

lenka.pankova@arpok.cz

„Mávnutí křídla motýla na jednom konci světa může způsobit tajfun na konci druhém.“ Edward Lorenz      

Lenka vystudovala Mezinárodní rozvojová studia na Přírodovědecké fakultě UP a Veřejnou správu a regionální rozvoj na České zemědělské univerzitě. Během studií měla možnost strávit 3 měsíce na projektu GLEN Democracy Education at Secondary schools v Zambii. Tuto stáž považuje za jeden z nejdůležitějších milníků ve svém životě. V roce 2005 začala lektorovat výukové programy globálního rozvojového vzdělávání a multikulturní výchovy v ARPOKu, postupně začala koordinovat vzdělávací programy a také různé vzdělávací projekty. V ARPOKu pracuje od podzimu 2010 jako ředitelka. V současné době koordinuje projekt GET UP and GOASL!, věnuje se PR, fundraisingu a zajišťuje celkový chod organizace.

 

 

Dominika Scholzová

PR, žákovské kampaně, konference Učíme o globálních souvislostech, Týden globálního vzdělávání, e-shop, lektorka

dominika.scholzova@arpok.cz

„In omnia paratus.“

Dominika je absolventkou Mezinárodních rozvojových studií na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. První zkušenost s globálním rozvojovým vzděláním získala v roce 2008 jako spolu koordinátor Fotbalu pro rozvoj na Bruntálsku. Tato aktivní účast na dvou ročnících projektu ji dala podnět k výběru zaměření vysokoškolského studia. Na jaře roku 2016 se zúčastnila training kurzu irské organizace Development Perspectives se zaměřením na sport a globální vzdělávání. Následně začala v ARPOKu plnit odbornou praxi, během které se podílela na organizaci Tanečního večera. Později začala také lektorovat. Na pozici PR a kontakt s médii působí od roku 2017 a v tomtéž roce absolvovala training kurz zaměřený na sport a práci s komunitami pod vedením anglické organizace Football4Peace. 

 

Johana Krajčírová

Koordinátorka projektu Global Issues – Global Subjects

johana.krajcirova@arpok.cz

„Prvním krokem na cestě ke štěstí je učení se.“ 14. dalajlama

Johana vystudovala Mezinárodní rozvojová studia na Přírodovědecké fakultě UP a souběžné studium Učitelství geografie. Již od studií se věnuje dobrovolnickým aktivitám včetně práce s dětmi na Ukrajině. Od roku 2010 participuje na koordinaci kulturně vzdělávacích aktivit  organizování a realizaci besed a workshopů. Během studií i v zaměstnání v organizaci MOST ProTibet měla možnost několikrát navštívit Indii a studovat vzdělávání v exilových komunitách. V ARPOKu pracuje od roku 2019 jako koordinátorka projektu Global Issues – Global Subjects a lektorka.

 

 

Adéla Píchová

 

Projekt Světová škola a GET UP and GOALS!, rozvojové večery, lektorka

adela.pichova@arpok.cz

Večírek, na němž jsou všichni zajedno, je ztracený večer.“  Albert Einstein

Adéla vystudovala žurnalistiku a španělskou filologii na FF Univerzity Palackého a Mezinárodní rozvojová studia na PřF Univerzity Palackého v Olomouci. Odborně se věnuje udržitelné módě a sociálnímu podnikání. V roce 2016 na rodičovské dovolené založila značku APOLO a vyzkoušela si tak následovat trendy pomalé módy v praxi. Kromě toho vyučovala v několika firmách angličtinu a španělštinu. Před rodičovskou dovolenou se věnovala také dobrovolnictví v olomouckém Tyflocentru, má za sebou humanitární výjezd na Kubu v roce 2011 s Člověkem v tísni nebo praxi ve studentské organizaci Spolu férově, která propaguje odpovědnou spotřebu a férové produkty. Adéla má v ARPOKu na starost projekt Světová škola, rozvojové večery a projekt GET UP and GOALS!

 

Anna Mairingerová

 

Objednávky výukových programů, dobrovolníci, stážisté, lektorka

info@arpok.cz

„Lepší je zapálit alespoň malou svíčku než proklínat tmu.“ Konfucius

Anička v současnosti studuje navazující magisterský obor Mezinárodní rozvojová studia, při kterém si souběžně doplňuje pedagogické vzdělání s aprobací na zeměpis. S ARPOKem se seznámila už na střední škole jako účastnice jednoho z výukových programů. Po nástupu na vysokou školu začala v ARPOKu dobrovolničit už během prvního semestru a postupem času se stala lektorkou výukových programů. Věnovala se projektu Na cestě... a Živým knihovnám. Nyní má na starosti objednávky výukových programů, práci s dobrovolníky a stážisty.

 

Kateřina Křížová

Tým lektorů, lektorka

info@arpok.cz

 „Vzdělání je schopnost porozumět druhým.“ Johann Wolfgang von Goethe

Kačka ukončila v roce 2016 bakalářské studium v oboru Mezinárodních rozvojových studií na Univerzitě Palackého. Následně absolvovala Evropskou dobrovolnickou službu ve Francii, kde se věnovala projektům evropských mobilit, například vytváření a organizaci Výměn mládeže. Od  roku 2017 studuje magisterský stupeň Mezinárodních rozvojových studií. V ARPOKu začínala jako dobrovolník již na začátku svých studií na univerzitě. V minulosti pracovala na projektu Živá knihovna, kterému se věnuje i dnes. Postupem času se Kačka stala lektorkou výukových programů, věnovala se projektu Na cestě... a nyní má na starosti  tým lektorů

 

 

 

Zuzana Marková

Účetní

zuzana.markova@arpok.cz

Zuzka se mnoho let věnuje ekonomice neziskových organizací a s ARPOKem spolupracuje od jeho zrodu. Od dětství souzní se životním záměrem „Být dobrým člověkem“ a v této souvislosti svůj život rozvíjí. Ráda se vzdělává v oborech zvyšujících kvalitu lidského života, je terapeutkou Metody RUŠ a studovala také Umělecké terapie, převážně Muzikoterapii. Její srdeční záležitostí je hudba, na hudební scéně působí od roku 1996 jako frontmanka freejazzcoreové kapely, s níž opakovaně vystupuje doposud v 16 zemích Evropy.  

 

Facebook Podpořte nás Zapojte se Newsletter