Lidé v ARPOKu

Zaměstnanci:

 • Mgr. Ing. Lenka Pánková, ředitelka, statutární orgán společnosti
 • Mgr. Pavel Žwak, zástupce ředitelky
 • Mgr. Dominika Scholzová
 • Bc. Anna Mairingerová
 • Bc. Kateřina Křížová
 • Zuzana Marková

Stážisté:

 • Bc. Markéta Kopecká
 • Dasha Marusik
 • Dále dobrovolníci, kteří spolupracují na jednotlivých projektech organizace.

Externí lektoři:

 • Zuzana Fišerová
 • Veronika Hypšová
 • Adam Kolář
 • Aneta Slavíčková

Lenka Pánková

Ředitelka, projekt GET UP and GOALS!, lektorka

lenka.pankova@arpok.cz

„Mávnutí křídla motýla na jednom konci světa může způsobit tajfun na konci druhém.“ Edward Lorenz      

Lenka vystudovala Mezinárodní rozvojová studia na Přírodovědecké fakultě UP a Veřejnou správu a regionální rozvoj na České zemědělské univerzitě. Během studií měla možnost strávit 3 měsíce na projektu GLEN Democracy Education at Secondary schools v Zambii. Tuto stáž považuje za jeden z nejdůležitějších milníků ve svém životě. V roce 2005 začala lektorovat výukové programy globálního rozvojového vzdělávání a multikulturní výchovy v ARPOKu, postupně začala koordinovat vzdělávací programy a také různé vzdělávací projekty. Na ARPOKu pracuje od podzimu 2010 jako ředitelka. V současné době koordinuje projekt GET UP and GOASL!, věnuje se PR, fundraisingu a zajišťuje celkový chod organizace.

 

Pavel Žwak

Zástupce ředitelky, projekt Global Issues – Global Subjects, fundraising, lektor

pavel.zwak@arpok.cz

„Jsme přehlceni informacemi. Je důležité se v nich umět orientovat, třídit je a vědět, jak spolu souvisí. Jedině tak můžeme dělat správná rozhodnutí.“

Pavel vystudoval obor Mezinárodní rozvojová studia na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Ke globálnímu rozvojovému vzdělávání se poprvé dostal v roce 2008, kdy působil jako dobrovolník sdružení INEX-SDA v rámci projektu Fotbal pro rozvoj. Mezi lety 2009 – 2011 pak tento česko – keňský vzdělávací projekt koordinoval. V tomto období měl možnost dvakrát navštívit keňskou organizaci MYSA, která pomocí svých (nejen fotbalových) komunitních programů řeší problémy spojené s tamní chudobou. V roce 2012 koordinoval olomouckou část Kampaně přímého oslovení pod taktovkou společnosti

 

 

 

Dominika Scholzová

PR a kontakt s médii, konference Učíme o globálních souvislostech, Týden globálního vzdělávání, lektoři, e-shop, lektorka

dominika.scholzova@arpok.cz

„In omnia paratus.“

Dominika je absolventkou Mezinárodních rozvojových studií na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. První zkušenost s globálním rozvojovým vzděláním získala v roce 2008 jako spolu koordinátor Fotbalu pro rozvoj na Bruntálsku. Tato aktivní účast na dvou ročnících projektu ji dala podnět k výběru zaměření vysokoškolského studia. Na jaře roku 2016 se zúčastnila training kurzu irské organizace Development Perspectives se zaměřením na sport a globální vzdělávání. Následně začala v ARPOKu plnit odbornou praxi, během které se podílela na organizaci Tanečního večera. Později začala také lektorovat. Na pozici PR a kontakt s médii působí od roku 2017 a v tomtéž roce absolvovala training kurz zaměřený na sport a práci s komunitami pod vedením anglické organizace Football4Peace. 

 

Anna Mairingerová

Projekt Na cestě…, objednávky výukových programů, dobrovolníci, stážisté, lektorka

anna.mairingerova@arpok.cz

„Lepší je zapálit alespoň malou svíčku než proklínat tmu.“ Konfucius

Anička v současnosti studuje navazující magisterský obor Mezinárodní rozvojová studia, při kterém si souběžně doplňuje pedagogické vzdělání s aprobací na zeměpis. S ARPOKem se seznámila už na střední škole jako účastnice jednoho z výukových programů. Po nástupu na vysokou školu začala v ARPOKu dobrovolničit už během prvního semestru a postupem času se stala lektorkou výukových programů. V současnosti se spolu s dalšími členy týmu věnuje projektu Na cestě…

 

 

 

Kateřina Křížová

Projekt Na cestě…, dobrovolníci, lektorka

katerina.krizova@arpok.cz

 „Vzdělání je schopnost porozumět druhým.“ Johann Wolfgang von Goethe

Kačka ukončila v roce 2016 bakalářské studium v oboru Mezinárodních rozvojových studií na Univerzitě Palackého. Následně absolvovala Evropskou dobrovolnickou službu ve Francii, kde se věnovala projektům evropských mobilit, například vytváření a organizaci Výměn mládeže. Od  roku 2017 studuje magisterský stupeň Mezinárodních rozvojových studií. Na ARPOKu začínala jako dobrovolník již na začátku svých studií na univerzitě. V minulosti pracovala na projektu Živá knihovna, kterému se věnuje i dnes. Postupem času se Kačka stala lektorkou výukových programů a v současnosti

 
 

 

 

Zuzana Marková

Účetní

zuzana.markova@arpok.cz

Zuzka se mnoho let věnuje ekonomice neziskových organizací a s ARPOKem spolupracuje od jeho zrodu. Od dětství souzní se životním záměrem „Být dobrým člověkem“ a v této souvislosti svůj život rozvíjí. Ráda se vzdělává v oborech zvyšujících kvalitu lidského života, je terapeutkou Metody RUŠ a studovala také Umělecké terapie, převážně Muzikoterapii. Její srdeční záležitostí je hudba, na hudební scéně působí od roku 1996 jako frontmanka freejazzcoreové kapely, s níž opakovaně vystupuje doposud v 16 zemích Evropy.  

 

Facebook Podpořte nás Zapojte se Newsletter