Lidé v ARPOKu

Zaměstnanci:

 • Mgr. Ing. Lenka Pánková, ředitelka, statutární orgán společnosti
 • Mgr. Dominika Scholzová
 • Mgr. Johana Krajčírová
 • Mgr. Ondřej Klímek
 • Bc. Adam Kolář
 • Bc. Kateřina Křížová
 • Markéta Vaňková
 • Zuzana Marková
 • Dále dobrovolníci, kteří spolupracují na jednotlivých projektech organizace.

Externí lektoři:

 • Bc. Veronika Hypšová
 • Bc. Zuzana Daubnerová
 • Marie Ambrozková

Lenka Pánková

Ředitelka, koordinátorka projektu GET UP and GOALS!

lenka.pankova@arpok.cz

„Mávnutí křídla motýla na jednom konci světa může způsobit tajfun na konci druhém.“ Edward Lorenz      

Lenka vystudovala Mezinárodní rozvojová studia na Přírodovědecké fakultě UP a Veřejnou správu a regionální rozvoj na České zemědělské univerzitě. Během studií měla možnost strávit 3 měsíce na projektu GLEN Democracy Education at Secondary schools v Zambii. Tuto stáž považuje za jeden z nejdůležitějších milníků ve svém životě. V roce 2005 začala lektorovat výukové programy globálního rozvojového vzdělávání a multikulturní výchovy v ARPOKu, postupně začala koordinovat vzdělávací programy a také různé vzdělávací projekty. V ARPOKu pracuje od podzimu 2010 jako ředitelka. V současné době koordinuje projekt GET UP and GOASL!, věnuje se PR, fundraisingu a zajišťuje celkový chod organizace.

 

 

Dominika Scholzová

PR, konference Učíme o globálních souvislostech, Týden globálního vzdělávání, e-shop

dominika.scholzova@arpok.cz

„In omnia paratus.“

Dominika je absolventkou Mezinárodních rozvojových studií na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého. První zkušenost s globálním rozvojovým vzděláním získala v roce 2008 jako spolu koordinátor Fotbalu pro rozvoj na Bruntálsku. Na jaře roku 2016 se zúčastnila training kurzu irské organizace Development Perspectives se zaměřením na sport a globální vzdělávání. Následně začala v ARPOKu plnit odbornou praxi a stala se lektorkou. V roce 2017 absolvovala training kurz zaměřený na sport a práci s komunitami pod vedením anglické organizace Football4Peace. Od toho roku se věnuje PR organizace, má na starost konferenci Učíme o globálních souvislostech, žákovské kampaně v rámci projektu Global Issues – Global Subjects, Týden globálního vzdělávání a e-shop.

 

 

Johana Krajčírová

Koordinátorka projektu Global Issues – Global Subjects

johana.krajcirova@arpok.cz

„Prvním krokem na cestě ke štěstí je učení se.“ 14. dalajlama

Johana vystudovala Mezinárodní rozvojová studia na Přírodovědecké fakultě UP a souběžné studium Učitelství geografie. Již od studií se věnuje dobrovolnickým aktivitám včetně práce s dětmi na Ukrajině. Od roku 2010 participuje na koordinaci kulturně vzdělávacích aktivit  organizování a realizaci besed a workshopů. Během studií i v zaměstnání v organizaci MOST ProTibet měla možnost několikrát navštívit Indii a studovat vzdělávání v exilových komunitách. V ARPOKu pracuje od roku 2019 jako koordinátorka projektu Global Issues – Global Subjects a lektorka.

 

 

 

Ondřej Klímek

Světová škola

ondrej.klimek@arpok.cz

“Pokud si myslíte, že jste příliš malí na to, abyste dovedli něco změnit, zkuste spát v místnosti s komárem.” 14. dalajláma

Ondra se sice původně rozhodl pro studium fyziky a je absolventem Optiky a optoelektroniky na Univerzitě Palackého, vždy však více tíhl k pedagogice a neformálnímu vzdělávání. Od roku 2006 se podílel na různých jednorázových vzdělávacích projektech zejména v rámci organizace Junák – český skaut. Od roku 2014 pravidelně lektoruje a vede workshopy na letních školách a také na víkendových seminářích. Zájem o vzdělávání ho profesně nejprve přivedl k psaní učebnic a díky vzrůstajícímu zájmu o GRV v létě 2019 zakotvil v ARPOKu, kde má na starosti Světovou školu.

 

 

 

Adam Kolář

Objednávky výukových programů, žákovské kampaně, rozvojové večery, lektoři, stážisté a dobrovolníci

adam.kolar@arpok.cz

„Naši učitelé nesmějí být podobni sloupům u cest, jež pouze ukazují, kam jít, ale samy nejdou.“ Jan Ámos Komenský

Adam začal s ARPOKem spolupracovat v rámci bakalářské praxe, kdy se v roce 2017 zapojil do projektu Živá knihovna. Ve stejném roce se stal lektorem výukových programů a dobrovolníkem. Nyní pokračuje v magisterském studiu oboru Mezinárodní rozvojová studia a zároveň absolvuje Doplňující studium učitelství geografie pro střední školy na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého. Adam je milovník koček a mimo práci a školu se věnuje zpěvu s kapelou na svatbách a plesech. V ARPOKu má od září 2019 na starosti Rozvojové večeryobjednávky výukových programů / tematických dnů a také se věnuje lektorům, stážistům a dobrovolníkům.

 

 

Kateřina Křížová

Blended-learningový kurz

katerina.krizova@arpok.cz

„Vzdělání je schopnost porozumět druhým.“ Johann Wolfgang von Goethe

Kačka momentálně studuje magisterský program Mezinárodních rozvojových studií na Univerzitě Palackého. Během studií absolvovala Evropskou dobrovolnickou službu ve Francii, kde se věnovala projektům evropských mobilit, například vytváření a organizaci Výměn mládeže.  V ARPOKu začínala jako dobrovolník a poté jako lektorka. V minulosti pracovala na projektu Živá knihovnaNa cestě... Nyní má na starosti Blended – learningový kurz v rámci projektu Global Issues – Global Subjects.

 

 

 

Zuzana Marková

Účetní

zuzana.markova@arpok.cz

Zuzka se mnoho let věnuje ekonomice neziskových organizací a s ARPOKem spolupracuje od jeho zrodu. Od dětství souzní se životním záměrem „Být dobrým člověkem“ a v této souvislosti svůj život rozvíjí. Ráda se vzdělává v oborech zvyšujících kvalitu lidského života, je terapeutkou Metody RUŠ a studovala také Umělecké terapie, převážně Muzikoterapii. Její srdeční záležitostí je hudba, na hudební scéně působí od roku 1996 jako frontmanka freejazzcoreové kapely, s níž opakovaně vystupuje doposud v 16 zemích Evropy.  

 

Facebook Podpořte nás Zapojte se Newsletter