Světová škola

Zajímá se vaše škola o globální problematiku? Začleňujete do výuky žákovské či školní projekty a jiné aktivní vyučovací metody? Věříte, že svým jednáním můžeme ovlivnit dění na druhém konci světa? Pak neváhejte a zkuste získat certifikát Světová škola. 

Oceněním Světová škola se v současné době pyšní 69 českých základních a středních škol a téměř dvě stovky dalších škol z Evropy. Certifikát Světová škola uděluje společnost Člověk v tísni ve spolupráci s dalšími nevládními neziskovými organizacemi – ARPOK a Multikulturní centrum Praha a ADRA.

Filozofií Světové školy je podpora vzdělávání a příprava žáků na reálný život v globalizovaném světě. Opírá se o jednoduchou metodologii tří kroků: uč se – zjišťuj a jednej. Světová škola rozvíjí aktivní žáky, kteří jsou podporovaní svými učiteli. Jednotlivé fáze jsou podrobněji zpracované v Průvodci projektem Světová škola, kde najdete kritéria pro získání certifikátu.

V případě zájmu či dotazů kontaktuje Adélu Píchovou, email: adela.pichova@arpok.cz, telefon: 581 111 907.

Se kterými školami spolupracujeme

Od září 2017 se do projektu zapojily další dvě nové školy – ZŠ Prostějov, E. Valenty
52 a Základní škola a Mateřská škola Leoše Janáčka Hukvaldy.

Ve školním roce 2016/2017 jsme podporovali sedm škol, aby byly Světovými. Co se jim v tomto školním roce podařilo?

 • Žáci ze ZŠ Fryčovice překonávali stereotypy a předsudky na tzv. Mezinárodním trhu
  za účasti zahraničních studentů.
 • Gymnazisté z Kojetína vytvořili výstavu o chudobě v Kambodži a uspořádali sbírku pro tamní sirotčinec.
 • Studenti Gymnázia Olomouc-Hejčín seznámili 120 žáků ze tří olomouckých škol s problematikou diabetu a podvýživy. Více v reportáži.
 • Žáci ze ZŠ a MŠ Olomouc-Nemilany uctili památku obětem holokaustu putováním za pamětními kameny Stolpersteine.
 • Děti ze ZŠ Lobodice připravili ochutnávku vlastnoručně vyrobených jídel z lokálních potravin a vytvořili i kuchařku.
 • Tým žáků ze ZŠ Jindřichov, okres Bruntál se věnoval ochraně orangutanů a problematice palmového oleje.
 • Žáci ze ZŠ Ptení nakoupili kozy pro chudé africké rodiny, a to vše díky charitativnímu občerstvení „na Čarodějnicích“, kde vybrali 7 400 Kč.

Ve školním roce 2016/2017 byl titul udělen ZŠ Fryčovice a Gymnazium Kojetín.

Ve školním roce 2015/2016 byl titul udělen ZŠ a MŠ PteníGymnázium Olomouc – Hejčín.

Ve školním roce 2014/2015 na tento titul dosáhly ZŠ Slatinice a ZŠ Jindřichov

Ve školním roce 2013/2014 získaly ve spolupráci s ARPOKem titul Světová škola ZŠ a MŠ Olomouc – NemilanyZŠ a MŠ Lobodice

Co zapojením do sítě Světových škol získáte?

 • Metodickou podporu při zařazování průřezových témat (VMEGS, MKV, EV, VDO) do výuky (metodické materiály). 
 • Konzultace při začleňování GRV témat do ŠVP a další možnost účastnit se akreditovaných seminářů a kurzů na globální témata zdarma (lidská práva, ekonomická globalizace, chudoba…).
 • Prestižní ocenění, kterému byla udělena Záštita Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Světová škola je místem, kde:

 • globální témata tvoří přirozenou součást výuky a života školy;
 • se žáci pod vedením týmu učitelů zabývají aktivně světovým děním a sledují aktuální vývoj v rozvojovém světě; 
 • žáci, učitelé i širší veřejnost získávají informace o globální problematice; 
 • žáci identifikují místní problémy s globálním přesahem a usilují o jejich řešení;
 • je nejméně jedenkrát za rok ve spolupráci s místní partnerskou organizací uspořádána akce
 • je společný cíl přispět k řešení vybraného problému.

Příběhy a Zpravodaje Světových škol

Přečtěte si další příběhy zajímavých projektů nebo se inspirujte ve zpravodajích Světové školy.

Světová škola v médiích:

Facebook Podpořte nás Zapojte se Newsletter