Světová škola

Zajímá se vaše škola o globální problematiku? Začleňujete do výuky žákovské či školní projekty a jiné aktivní vyučovací metody? Věříte, že svým jednáním můžeme ovlivnit dění na druhém konci světa? Pak neváhejte a zkuste získat certifikát Světová škola.

Oceněním Světová škola se v současné době pyšní 125 českých základních a středních škol. Certifikát Světová škola uděluje společnost Člověk v tísni ve spolupráci s dalšími nevládními neziskovými organizacemi – ARPOK a ADRA.

Filozofií Světové školy je podpora vzdělávání a příprava žáků na reálný život v globalizovaném světě. Opírá se o jednoduchou metodologii tří kroků: uč se – zjišťuj – jednej. Světová škola rozvíjí aktivní žáky, kteří jsou podporovaní svými učiteli. Jednotlivé fáze jsou podrobněji zpracované v Průvodci projektem Světová škola, kde najdete kritéria pro získání certifikátu.

Programu spravuje organizace Člověk v tísni společně s organizacemi ADRA a ARPOK.

Kompletní informace o programu najdete na webových stránkách www.svetovaskola.cz. Níže na této stránce najdete přehled o školách, o které se v rámci programu stará Lenka Pánková z ARPOKu, jako jedna z koordinátorek.

Co zapojením získáte?

  • metodickou podporu při zařazování průřezových témat (VMEGS, MKV, EV, VDO) do výuky (metodické materiály)

  • konzultace při začleňování GRV témat do ŠVP a další možnost účastnit se akreditovaných seminářů a kurzů na globální témata zdarma (lidská práva, ekonomická globalizace, chudoba)

  • prestižní ocenění, kterému byla udělena Záštita Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Světová škola je místem, kde…

  • globální témata tvoří přirozenou součást výuky a života školy

  • se žáci pod vedením týmu učitelů zabývají aktivně světovým děním a sledují aktuální vývoj v rozvojovém světě

  • žáci, učitelé i širší veřejnost získávají informace o globální problematice

  • žáci identifikují místní problémy s globálním přesahem a usilují o jejich řešení

  • je nejméně jedenkrát za rok ve spolupráci s místní partnerskou organizací uspořádána akce

  • je společný cíl přispět k řešení vybraného problému

Zpravodaje Světové školy a Světové novinky

Kompletní databázi Zpravodajů a Světových novinek najdete na webových stránkách Světové školy.

Nevíte si rady? Potřebovali byste poradit?

V případě zájmu či jakýchkoliv dotazů kontaktuje Lenku Pánkovou.

Lenka Pánková

kontaktní osoba

Přečtěte si více o Světových školách


Spolupráce se školami 2022/2023

Na konci školního roku 2022/2023 se může titulem Světové školy pyšnit už 21 základních a středních škol, které spolupracují s ARPOKem. Tyto školy začleňují globální témata do výuky a života školy a pod vedením učitelů se snaží vést své žáky k občanské angažovanosti při řešení komunitních problémů s globálním přesahem.

Za školní rok 2022/2023 získali žáci a učitelé 10 základních a středních škol na Summitu Světových škol v pražském DOXu 15. června 2023 titul Světová škola.
ARPOK na této cestě podporoval ZŠ a MŠ Dub nad Moravou, ZŠ Kopřivnice Alšova a Gymnázium Lipník nad Bečvou.

Ocenění získali

Historie světových škol

Světová škola
školní rok 2022/2023
Světová škola
školní rok 2021/2022
Světová škola
školní rok 2020/2021
Světová škola
školní rok 2019/2020
Světová škola
školní rok 2018/2019
Světová škola
školní rok 2017/2018
Světová škola
školní rok 2016/2017

Donoři

ARPOK realizuje program Světová škola za podpory České rozvojové agentury a Olomouckého kraje.

Donoři