Světová škola

Zajímá se vaše škola o globální problematiku? Začleňujete do výuky žákovské či školní projekty a jiné aktivní vyučovací metody? Věříte, že svým jednáním můžeme ovlivnit dění na druhém konci světa? Pak neváhejte a zkuste získat certifikát Světová škola.

Oceněním Světová škola se v současné době pyšní 101 českých základních a středních škol. Certifikát Světová škola uděluje společnost Člověk v tísni ve spolupráci s dalšími nevládními neziskovými organizacemi – ARPOK a ADRA.

Filozofií Světové školy je podpora vzdělávání a příprava žáků na reálný život v globalizovaném světě. Opírá se o jednoduchou metodologii tří kroků: uč se – zjišťuj – jednej. Světová škola rozvíjí aktivní žáky, kteří jsou podporovaní svými učiteli. Jednotlivé fáze jsou podrobněji zpracované v Průvodci projektem Světová škola, kde najdete kritéria pro získání certifikátu.

Co zapojením získáte?

  • metodickou podporu při zařazování průřezových témat (VMEGS, MKV, EV, VDO) do výuky (metodické materiály)

  • konzultace při začleňování GRV témat do ŠVP a další možnost účastnit se akreditovaných seminářů a kurzů na globální témata zdarma (lidská práva, ekonomická globalizace, chudoba)

  • prestižní ocenění, kterému byla udělena Záštita Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Světová škola je místem, kde…

  • globální témata tvoří přirozenou součást výuky a života školy

  • se žáci pod vedením týmu učitelů zabývají aktivně světovým děním a sledují aktuální vývoj v rozvojovém světě

  • žáci, učitelé i širší veřejnost získávají informace o globální problematice

  • žáci identifikují místní problémy s globálním přesahem a usilují o jejich řešení

  • je nejméně jedenkrát za rok ve spolupráci s místní partnerskou organizací uspořádána akce

  • je společný cíl přispět k řešení vybraného problému

Zpravodaje Světové školy

Kompletní databázi Zpravodajů najdete na webových stránkách Světové školy.

Poslední číslo zdravodaje:

2021_3_zpravodaj

Nevíte si rady? Potřebovali byste poradit?

V případě zájmu či jakýchkoliv dotazů kontaktuje Lenku Pánkovou.

Lenka Pánková

kontaktní osoba

Přečtěte si více o Světových školách


Spolupráce se školami 2020/2021

Na konci školního roku 2020/2021 se může titulem Světové školy pyšnit už 16 základních a středních škol, které spolupracují s ARPOKem. Tyto školy začleňují globální témata do výuky a života školy a pod vedením učitelů se snaží vést své žáky k občanské angažovanosti při řešení komunitních problémů s globálním přesahem.

Za školní rok 2020/2021 získali žáci a studenti 6 základních a středních škol titul Světová škola díky tomu, že začleňují globální témata do výuky a života školy pod vedením učitelů se snaží řešit komunitní problémy. ARPOK na této cestě podporoval CZŠ svaté Ludmily v Hradci nad Moravicí, pobočka Opava.  

Ocenění získali

Historie světových škol

Světová škola
školní rok 2020/2021
Světová škola
školní rok 2019/2020
Světová škola
školní rok 2018/2019
Světová škola
školní rok 2017/2018
Světová škola
školní rok 2016/2017