Kdo jsme

Jsme vzdělávací organizace. Věnujeme se globálnímu rozvojovému vzdělávání a výuce o aktuálních tématech dnešního světa.

Nabízíme širokou škálu výukových programů pro žáky, které zrealizujeme přímo u vás ve škole. Jsme schopni zrealizovat dopolední program pro školu (či stupeň) do cca 120 žáků (tematický den).

Nabízíme semináře pro pedagogy mateřských, základních a středních škol, které probíhají interaktivní formou a nabízí tak možnost vyzkoušet si v praxi aktivity, které je posléze možné využít přímo ve výuce.

Nabízíme prověřené metodické materiály k problematice globálního rozvojového vzdělávání, které pedagogům šetří čas.

Pořádáme konferenci globálního rozvojového vzdělávání, která je určena pedagogům, ředitelům škol, studentům pedagogiky a lektorům neformálního vzdělávání se zájem o globální témata.

Působíme převážně v Olomouckém, Zlínském a Moravskoslezském kraji.

Jsme tým pohodových a profesionálních lidí, kteří mají rádi svou práci.

Vize a poslání

Vize

Podílet se na udržitelném rozvoji světa a na vytváření společnosti, která je Aktivní, Respektující a Otevřená, vnímá Propojenost a Komplexnost světa a přijímá svůj díl odpovědnosti.

Aktivita Respekt Propojenost Otevřenost Komplexnost

Poslání

Přinášíme do škol globální rozvojové vzdělávání a pomáháme učitelům otevřeně mluvit se svými žáky o aktuálních tématech dnešního světa (např. o stereotypech a předsudcích, klimatické změně, chudobě, migraci, odpovědné spotřebě).

Pořádáme rozvojové večery a informujeme tak o těchto tématech i veřejnost. Svými aktivitami podporujeme otevřenou a tolerantní společnost a aktivní zapojení lidí do dění kolem sebe.

Cíle

 • poskytovat pedagogům nástroje pro začleňování globálního rozvojového vzdělávání do vzdělávacích kurikul a do výuky

 • naplňovat a podporovat Národní strategii globálního rozvojového vzdělávání 2018-2030

 • poskytovat informace veřejnosti a přispět k veřejné debatě o aktuálních globálních tématech

 • předávat a sdílet zkušenosti pracovníků ARPOKu s dobrovolníky a stážisty

 • budovat respektovanou a stabilní pozici ARPOKu v neziskovém sektoru v Olomouci, Olomouckém kraji, ČR a Evropě

Kontrolní orgány

Správní rada

 • Mgr. Simona Šafaříková, Ph.D.
  předsedkyně, Katedra rozvojových
  a environmentálních studií UPOL
 • Mgr. Pavel Žwak
  bývalý zaměstnanec ARPOK, o.p.s.
 • Bc. Martin Okleštěk
  Interiéry Okleštěk

Dozorčí rada

 • Mgr. Irena Opršalová
  předsedkyně, lektorka a koučka na volné noze
 • Mgr. Gabriela Pokorná
  Projektový servis Univerzity Palackého v Olomouci
 • Mgr. Dana Bilíková
  Institut celoživotního vzděláváná Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Transparentnost

Transparentnost úzce souvisí s našimi hodnotami. Považujeme se za transparentní organizací hlavně z níže uvedených důvodů: