Kdo jsme

 • Jsme vzdělávací organizace, která se od roku 2004 věnuje globálnímu rozvojovému vzdělávání a výuce o aktuálních tématech dnešního světa (např. odpovědná spotřeba, stereotypy a předsudky, migrace, chudoba, klimatické změny).
 • Nabízíme širokou škálu výukových programů pro žáky, které zrealizujeme přímo u vás ve škole.
 • Jsme schopni zrealizovat dopolední program pro školu (či stupeň) do cca 120 žáků (tematický den).
 • Nabízíme semináře pro pedagogy mateřských, základních a středních škol, které probíhají interaktivní formou a nabízí tak možnost vyzkoušet si v praxi aktivity, které je posléze možné využít přímo ve výuce. 
 • Pořádáme konferenci globálního rozvojového vzdělávání, která je určena pedagogům, ředitelům škol, studentům pedagogiky a lektorům neformálního vzdělávání se zájem o globální témata.
 • Nabízíme prověřené metodické materiály k problematice globálního rozvojového vzdělávání, které pedagogům šetří čas.
 • Působíme převážně v Olomouckém, Zlínském a Moravskoslezském kraji.
 • Pro veřejnost pořádáme veřejné besedy tzv. rozvojové večery s odborníky na rozvojovou a humanitární spolupráci, kteří předávají informace o aktuálním dění ve světě.

Jsme tým pohodových a profesionálních lidí, kteří mají rádi svou práci.

VIZE

Podílet se na udržitelném rozvoji světa a na vytváření společnosti, která je Aktivní, Respektující a Otevřená, vnímá Propojenost a Komplexnost světa a přijímá svůj díl odpovědnosti. 

A (Aktivita) R (Respekt) P (Propojenost) O (Otevřenost) K (Komplexnost)

POSLÁNÍ

Přinášíme do škol globální rozvojové vzdělávání a pomáháme učitelům otevřeně mluvit se svými žáky o aktuálních tématech dnešního světa (např. o stereotypech a předsudcích, klimatické změně, chudobě, migraci, odpovědné spotřebě). Pořádáme rozvojové večery a informujeme tak o těchto tématech i veřejnost. Svými aktivitami podporujeme otevřenou a tolerantní společnost a aktivní zapojení lidí do dění kolem sebe. 

HODNOTY

 hodnoty_na_web1     

CÍLE

 • zprostředkovat kontakt mezi “rozvojovým” a “rozvinutým” světem
 • poskytovat pedagogům nástroje pro začleňování globálního rozvojového vzdělávání do vzdělávacích kurikul a do výuky
 • naplňovat a podporovat Národní strategii globálního rozvojového vzdělávání 2016-2017
 • potírat extremistické názory nerespektující lidská práva
 • poskytovat informace veřejnosti a přispět k veřejné debatě o aktuálních globálních tématech
 • předávat a sdílet zkušenosti pracovníků ARPOKu s dobrovolníky a praktikanty
 • budovat respektovanou a stabilní pozici ARPOKu v neziskovém sektoru v Olomouci, Olomouckém kraji, ČR a Evropě

 

KONTROLNÍ ORGÁNY

Správní rada:

 • Mgr. Simona Šafaříková, Ph.D., předsedkyně, Katedra rozvojových a environmentálních studií Univerzity Palackého v Olomouci
 • Mgr. Pavel Žwak, ARPOK, o.p.s.
 • Bc. Martin Okleštěk, Interiéry Okleštěk

Dozorčí rada:

 • Mgr. Irena Opršalová, předsedkyně, lektorka a koučka na volné noze
 • Mgr. Gabriela Pokorná, Projektový servis Univerzity Palackého v Olomouci
 • Mgr. Gabriela Rozehnalová, Právní oddělení Univerzity Palackého v Olomouci

 

ČLENSTVÍ V ORGANIZACÍCH

Členství v profesionálních odborných platformách je pro nás nesmírně důležité. Pomáhá nám při dalším rozvoji organizace a pracovníků.

 

fors_logoARPOK je jedním z členů platformy České fórum pro rozvojovou spolupráci (FoRS – www.fors.cz).  

 

 

avpocr-lg-CLEN-AARPOK je jedním z členů Asociace veřejně prospěšných organizací (AVPO – www.avpo.cz).

 

 

FBM_CZSK_CZ_HORZ_CMYK_POSARPOK je jedním z členů asociace Fairtrade Česko a Slovensko. (www.fairtrade-cesko.cz).

 

PODPORUJEME

mcf-logo_0

ARPOK podporuje evropskou kampaň Za férovou čokoládu! (http://cz.makechocolatefair.org/)

 

 

TRANSPARENTNOST

Transparentnost úzce souvisí s našimi hodnotami. Považujeme se za transparentní organizací hlavně z níže uvedených důvodů:

 • jako člen AVPO zveřejňujeme údaje, které nejsou běžně zveřejňované, např. specifikace nákladů, více zde
 • používáme transparentní bankovní účet
 • na portálu www.justice.cz ve sbírce listin uveřejňujeme výroční zprávy, zprávy auditora a účetní závěrku (a to již od roku 2005)

 

Facebook Podpořte nás Zapojte se Newsletter