Darujte

Jak nás můžete podpořit?

Jak příspěvky používáme?

V současné době hledáme dárce a sponzory na podporu své činnosti. Příspěvky budou použity na financování našich projektů a aktivit. Dárcům garantujeme, že jejich dary budou plně přerozděleny na základě etického kodexu fundraisungu.

Dárcům a sponzorům nabízíme:

  • finanční vyúčtování daru

  • sepsání dárcovské smlouvy (možnost odpočtu hodnoty daru od základu daně)

  • sepsání sponzorské smlouvy

  • různá propagace na našich stránkách (bannery, logo firmy v rubrice Podpora)

  • spojení jména vaší firmy s podporováním nestátní neziskové organizace

  • logo či informace o vaší společnosti ve výroční zprávě ARPOKu

Seznam organizací, které už nás podpořily nebo s námi spolupracují, najdete na stránce Podporují nás. Můžete v ní být i vy. Děkujeme!

Pokud máte zájem uzavřít na váš dar darovací smlouvu či chcete vystavit potvrzení o přijetí daru, kontaktujte Lenku Pánkovou (lenka.pankova@arpok.cz, 581 111 907).

Darovací formulář

Jak darovat pomocí formuláře?

  • zvolte, zda chcete přispět jednorázově, nebo přispívat pravidelně

  • zvolte částku, jakou částkou chcete přispět

  • potvrďte svůj dar tlačítkem Darovat

Po kliknutí na tlačítko Darovat Vás formulář přesměruje do darovacího portálu darujme.cz, kde vyplníte základní údaje (jméno, příjmení, e-mail), abychom mohli platbu řádně zaúčtovat.

Pokud si přejete na začátku kalendářního roku získat potvrzení o daru, zaškrtněte příslušné tlačítko a vyplňte adresu. Následně vyberte způsob platby (platební kartou, G pay, PayU, bankovním převodem), klikněte na Darovat a je to!

Daňová zvýhodnění pro dárce

Fyzické osoby

Fyzické osoby, které přispějí finančním darem, včetně zaměstnanců, si mohou od základu daně odečíst hodnotu darů, pokud jejich úhrnná hodnota v kalendářním roce přesáhne 2 % ze základu daně nebo činí alespoň 1 000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 15 % ze základu daně. Zaměstnanci, jimž daňové vyrovnání zpracovává zaměstnavatel, předkládají potvrzení o poskytnutí daru své mzdové účtárně.

Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) uplatňují odpočet darů z daní ve svém daňovém přiznání. Zaměstnanci, kteří si podávají vlastní daňové přiznání, uplatňují odpočet rovněž ve svém daňovém přiznání.

Právnické osoby

Právnické osoby, které přispějí finančním darem, si mohou od základu daně odečíst hodnotu darů, pokud jejich hodnota činí alespoň 2 000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % z již sníženého základu daně. Tento odpočet nemohou uplatnit poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání.