Digitální a grafické prvky do výuky

Tato stránka je v procesu tvorby, postupně zde najdete nástroje do výuky k těmto tématům: klimatická změna, migrace, gender, globalizace. Lekce, které jsou zde zmíněny najdete v publikaci Globální témata napříč předměty.

Klimatická změna

Falešná rovnováha v médiích

Powerpointová prezentace s obrázky, které představují příklady falešné rovnováhy v médiích na příkladu klimatické změny. K lekci „věda vs. veřejnost“. Z komiksu Cranky Uncle.

Vtipy „Cranky uncle“ česky

Vtipy, které prezentují různé metody popírající vědecké poznání o klimatické změně. Český překlad komiksu Cranky uncle, pro mediální či jazykové vzdělávání. Anglická a FR varianta zde.

Teplota na Antarktidě

Vizualizace k lekci „Jak velká je zima na Antarktidě“ představuje vývoj průměrných teplot (1958-2012). Vizualizaci ve formě videa najdete zde, interaktivní graf pod tlačítkem.

Potravní řetězec – Arktida

Vizualizace představuje potravní řetězec na Arktidě – provázanost vztahů živočichů a rostlin. Vizualizace k lekci „Divukrásná Arktida“, která představuje, jak tyto vazby narušuje KZ.

Migrace

Grafika – migrační trasy

Grafiky k lekcím „Jak ptáci migrují“ a „Kam putují ptáci“. Jednoduchá ukázka hlavních migračních tras evropských ptáků (+ čápa bílého a vlaštovky). Využít můžete i aplikaci, která mapuje migrační trasy ptáků v Americe: Bird Migration Explorer. Online. Audubon. 2024. Dostupné z: https://explorer.audubon.org/.

Naši ptáci – kvíz

Minikvíz k lekcím „Jak ptáci migrují“ a „Kam putují ptáci“. V kvízu žáci přiřazují názvy tažných ptáků fotografiím daných druhů. Použitelné například v přírodovědě. Vytvořeno v aplikaci Worldwall.

Gender

Ženy ve vesmíru

Časová linka ve formě videa přináší několik významných momentů z objevování vesmíru. Vizualizace k lekci „Ženy ve vesmíru“ zaměřené na rovné příležitosti mužů a žen. Video ke stažení zde.

Ženy ve společnosti – kvíz

Žáci formou minikvízu rozhodují o správnosti výroků týkající se postavení žen ve společnosti. Kvíz lze využít jako evokaci k tématu gender, případně v reflexi po realizaci lekcí zaměřených na toto téma.

Propojenost světa/globalizace

Vlny globalizace

Aktivita, kde mají žáci možnost seřadit dle historické posloupnosti jednotlivé vlny globalizace. Je možné využít jako součást lekce „Jak vypadá propojenost světa“, či k tématu globalizace. Vytvořeno v learningapps.

Nepůvodní / invazní druhy

Jednoduchá hra. Žáci přiřazují k bodům v mapě druhy rostlin či živočichů, které z daných oblastí pocházejí. Hra představuje nepůvodní a invazní druhy v ČR. Doplnění k lekci „Nepůvodní a invazní druhy.

Rychlost globalizace – video

Vizualizace, která představuje, jak dlouho trvalo, než vybraná zařízení (letadlo, telefon, internet, chat GPT, …) získala 50 milionů uživatelů. Vizualizaci lze využít jako obecný úvod, který představuje rychlost globalizace.

Rychlost globalizace – graf

Graf, který představuje, jak dlouho trvalo, než vybraná zařízení (letadlo, internet, …) získala 50 milionů uživatelů. Lze využít jako úvod, který představuje rychlost globalizace např. s lekcí „Jak vypadá propojenost světa“ či „Komunikace napříč staletími“.

Rychlost globalizace – kvíz

Minikvíz tří otázek ve formě prezentace, který lze použít jako úvod k tématu globalizace (představuje rychlost globalizace). Lze využít s obrázkovým grafem či vizualizací např. s lekcí „Jak vypadá propojenost světa“ či „Komunikace napříč staletími“.

Vizualizace – jídlo

Mapa (storymaps) prostřednictvím příběhu ukazuje původ „klasického“ českého jídla – bramboráku. Zjistěte původ surovin, současné vývozce a zaznačte si původ Vašeho oblíbeného jídla. Vizualizace k lekci „Jak vypadá propojenost světa“.

Digitální prvky vznikly v rámci projektů „Globální témata napříč předměty“.

Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

Materiál nereprezentuje oficiální postoje donorů, za jeho obsah zodpovídá zhotovitel ARPOK, o. p. s.