Globální vzdělávání

Definice dle národní strategie

Globální vzdělávání (dříve také globální rozvojové vzdělávání – GRV) je celoživotní vzdělávací proces, který vede k porozumění ekonomických, sociálních, politických, environmentálních a kulturních procesů, které čím dál více ovlivňují životy lidí v globalizovaném světě.

Rozvíjí dovednosti a podporuje vytváření hodnot a postojů tak, aby lidé byli schopni a ochotni aktivně se podílet na řešení lokálních a globálních problémů.

Globální vzdělávání směřuje k přijetí zodpovědnosti za vytváření světa, kde mají všichni lidé možnost žít důstojný život.

Publikace když se řekne GRV – Rámec Globálního rozvojového vzdělávání.

Hlavní témata GV (GRV)


Globalizace a závislost částí světa

 • ekonomická globalizace

 • světový obchod

 • kulturní, sociální a politická globalizace

 • migrace ve světě

 • mezinárodní instituce


Lidská práva

 • základní lidská práva

 • dětská práva a práva seniorů

 • rovné příležitosti a tolerance k jinakosti

 • demokracie a dobré vládnutí

 • rovnost mužů a žen


Globální výzvy

 • odstranění chudoby a nerovnosti

 • vyšší míra vzdělanosti

 • zdraví obyvatel

 • potravinové zabezpečení

 • přístup k nezávadné/pitné vodě


Humanitární pomoc a rozvojová spolupráce

 • rozvoj, jeho pojetí a kulturní podmíněnost

 • cíle udržitelného rozvoje

 • historie, motivy, principy humanitární pomoci a rozvojové spolupráce

 • aktéři mezinárodní humanitární pomoci a rozvojové spolupráce

 • aktivity ČR a EU v oblasti humanitární pomoci a rozvojové spolupráce

Národní strategie ke stažení

Národní strategie globálního rozvojového vzdělávání schvaluje Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy ČR.