Klub globálního vzdělávání

Hlavním cílem „Klubu globálního vzdělávání“ je poskytnout vzdělavatelům (učitelé, studenti VŠ, lektoři ad.) neformální prostor k setkávání a objevování různých globálních témat. Zároveň je otevřen k diskuzím, sdílení zkušeností a potřeb spojených se začleňováním globálního vzdělávání do škol.

Co klub nabízí

 • Nové nápady do výuky globálních témat.

 • Dobrou společnost – síť kontaktů propojující učitele a další vzdělavatele se zájmem o GV.

 • Metodické materiály pro výuku globálních témat.

 • Sdílení dobré praxe, podporu v začleňování globálních témat.

 • Společné setkávání, workshopy, přednášky.

 • Rozšiřování obzorů, spolupráci.

Klubové setkání

Benefity pro členy

 • Klub ročně nabídne cca 5 – 6 setkání pro členy (střídání prezenční a online formy).

 • Členové ročně obdrží 5 – 6 konkrétních lekcí do výuky a další materiály z dílny ARPOKu.

 • Členové mohou využít individuální poradenství v oblasti globálního vzdělávání.

 • Členové získají přednostní účast na seminářích, workshopech, výukových programech či projektech ARPOKu.

 • Členové se stanou součástí mezinárodní sítě učitelů věnující se GV (např. získají nabídku materiálů v anglickém jazyce).

 • Přístup do databáze s výukovými materiály.

 • 10% sleva, při objednávce výukových programů a projektových dnů pro vaši školu.

 • 10% sleva na objednávku z našeho e-shopu.

 • 10% sleva na hrazené semináře.

Povinnosti členů

 • Vyplnit přihlášku.

 • 1 x ročně vyplnit zpětnou vazbu k fungování klubu (formou dotazníku).

 • Doporučujeme navštívit 50 % setkání (dle vašich možností a preferencí témat).

Setkání

Setkání nabídnou průřez aktivit potřebných k začleňování GV do výuky – především představení nových výukových metod/lekcí, které mohou být použity ve výuce, dále informační workshopy, sdílení nových filmů/knih/výukových materiálů, aktivity navržené členy klubu, diskuzní prostor atd.
Setkání (i materiály) budou propojeny s konkrétními globálními tématy).

 • Setkání budou střídat prezenční a online podobu.
 • Prezenční setkání se uskuteční v Olomouci (v případě velkého zájmu lze nahradit za setkání v Praze, Ostravě, Zlíně apod.).
 • Délka setkání se bude odvíjet od formy a obsahu v rozmezí 2 – 3 hodiny.

 • Bližší informace k jednotlivým setkáním a možnosti přihlášení obdržíte po přihlášení v klubové rozesílce.

TERMÍNY SETKÁNÍ – ZAPIŠTE SI DO DIÁŘE!

 • 21. 2. 2024, online, 16:00-18:00

 • 26. 3. 2024

 • 30. 5. 2024


Praktické metody do výuky

Neformální prostředí

Sdílení


Global Education Teacher’s Club

Klub globálního vzdělávání je mezinárodní iniciativa, která navazuje na původní oceněný (GENE award) slovinský koncept a usiluje o podporu učitelů a vzdělavatelů v rozvoji a posilování jejich dovedností globálního vzdělávání tzn. otevírání globálních výzev 21. století a podpora humanistických hodnot. Co projekt přináší slovinským učitelům zjistíte ve videu. Doplňující informace najdete zde.

Projekt je podpořen z prostředků Evropské unie. Nereprezentuje oficiální postoje Evropské unie nebo Evropské výkonné agentury pro vzdělávání a kulturu (EACEA). Evropská unie ani EACEA za ně nemohou nést odpovědnost. Za jeho obsah zodpovídá zhotovitel ARPOK, o.p.s.

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.

Záložky Klubu GV

Stáhnětě si záložky Klubu globálního vzdělávání