Klub globálního vzdělávání

Hlavním cílem „Klubu globálního vzdělávání“ je poskytnout vzdělavatelům (učitelé, studenti VŠ, lektoři ad.) neformální prostor k setkávání a objevování různých globálních témat. Zároveň je otevřen k diskuzím, sdílení zkušeností a potřeb spojených se začleňováním globálního vzdělávání do škol.

Co klub nabízí

 • Nové nápady do výuky globálních témat.

 • Dobrou společnost – síť kontaktů propojující učitele a další vzdělavatele se zájmem o GV.

 • Metodické materiály pro výuku globálních témat.

 • Sdílení dobré praxe, podporu v začleňování globálních témat.

 • Společné setkávání, workshopy, přednášky.

 • Rozšiřování obzorů, spolupráci.

Učitelé na setkání

Benefity pro členy

 • Klub ročně nabídne cca 5 – 6 setkání pro členy (střídání prezenční a online formy).

 • Členové ročně obdrží 5 – 6 konkrétních lekcí do výuky a další materiály z dílny ARPOKu.

 • Členové mohou využít individuální poradenství v oblasti globálního vzdělávání.

 • Členové získají přednostní účast na seminářích, workshopech, výukových programech či projektech ARPOKu.

 • Členové se stanou součástí mezinárodní sítě učitelů věnující se GV (např. získají nabídku materiálů v anglickém jazyce).

 • Přístup do databáze s výukovými materiály.

 • 10% sleva, při objednávce výukových programů a projektových dnů pro vaši školu.

 • 10% sleva na objednávku z našeho e-shopu.

 • 10% sleva na hrazené semináře.

Povinnosti členů

 • Vyplnit přihlášku.

 • 1 x ročně vyplnit zpětnou vazbu k fungování klubu (formou dotazníku).

 • Doporučujeme navštívit 50 % setkání (dle vašich možností a preferencí témat).

Setkání

Setkání nabídnou průřez aktivit potřebných k začleňování GV do výuky – především představení nových výukových metod/lekcí, které mohou být použity ve výuce, dále informační workshopy, sdílení nových filmů/knih/výukových materiálů, aktivity navržené členy klubu, diskuzní prostor atd.
Setkání (i materiály) budou propojeny s konkrétními globálními tématy).

 • Setkání budou střídat prezenční a online podobu.
 • Prezenční setkání se uskuteční v Olomouci (v případě velkého zájmu lze nahradit za setkání v Praze, Ostravě, Zlíně apod.).
 • Délka setkání se bude odvíjet od formy a obsahu v rozmezí 2 – 3 hodiny.

Praktické metody do výuky

Neformální prostředí

Sdílení


Global Education Teacher’s Club

Klub globálního vzdělávání je mezinárodní iniciativa, která navazuje na původní oceněný (GENE award) slovinský koncept a usiluje o podporu učitelů a vzdělavatelů v rozvoji a posilování jejich dovedností globálního vzdělávání tzn. otevírání globálních výzev 21. století a podpora humanistických hodnot. Co projekt přináší slovinským učitelům zjistíte ve videu. Doplňující informace najdete zde.

Projekt je podpořen z prostředků Evropské unie. Nereprezentuje oficiální postoje Evropské unie ani jejích agentur, za jeho obsah zodpovídá zhotovitel ARPOK, o.p.s.