Týden globálního vzdělávání

Zapojte se do Týdne globálního vzdělávání!

2019

Naše klima se mění a my s ním – tak zní letošní téma Týdne globálního vzdělávání, který se koná v týdnu 18. – 22. 11. 2019.

Zapojte své žáky do letošního ročníku, zrealizujte ve výuce lekci na téma klimatická změna a přijměte pozvání na panelovou diskuzi se zajímavými hosty.)

Přihlásit svou školu můžete ZDE.

Prohlášení si můžete přečíst ZDE.

Do Týdne globálního vzdělávání se mohou zapojit jak školy, tak i česká veřejnost v Praze, Brně, Olomouci, Ostravě a dalších místech v ČR na akcích pořádaných a podporovaných organizacemi ADRA, ARPOK, Charita Česká republika, INEX – SDA, Jeden svět na školách – Člověk v tísni, NaZemi, SEVER a Varianty – Člověk v tísni sdruženými v Českém fóru pro rozvojovou spolupráci.

2018

Týden globálního vzdělávání s letošním tématem “Mysli globálně, jednej lokálně” se bude konat 19. – 25. listopadu 2018. ARPOK vám nabízí podporu pro realizaci žákovských kampaní a účast na panelové diskuzi!

Více informací o letošním ročníku naleznete v oficiálním prohlášení a ZDE.

S podporou ARPOKu se do letošního ročníku zapojila Základní škola Fryčovice, Základní a mateřská škola Hranice, Studentská 10958, Základní a mateřská škola Ptení, Základní a mateřská škola L. Janáčka, Hukvaldy p.o. a Střední zdravotnická škola Šumperk, Kladská 2.

V letošním Týdnu globálního vzdělávání se zapojené školy zaměřují na téma udržitelnosti měst a obcí. Žákovské týmy tvoří kampaň, která reaguje na otázku „Co by se mělo změnit ve vašem městě nebo obci, aby se stala lepším místem pro život?”

Cílem je žáky přimět k zamyšlení nad rozvojem a vylepšení světa. Chceme podpořit cesty k porozumění globálním souvislostem současného světa a odpovědnosti každého z nás za kvalitu života nejen v našem okolí, ale i v širším světovém kontextu. Cílem kampaní je oslovit nejen spolužáky, ale otevřít i školní prostředí a pokusit se zapojit nejen své další spolužáky, ale třeba i místní komunitu. Žáci vzájemně spolupracují, dozvídají se nové informace a jsou schopni o nich kriticky přemýšlet a diskutovat.

Zapojení pedagogové a jejich žákovské týmy jsou srdečně zváni na panelovou diskuzi s odborníky, která se bude konat 4. 12. 2018 v Olomouci. V rámci panelové diskuze budou mít žáci jedinečnou příležitost svou kampaň představit dalším zapojeným školám a inspirovat je!

2017

18. – 26. listopadu 2017 proběhl v České republice Týden globálního vzdělávání, který má letos podtitul „Tvoje cesta, tvoje stopa!“.

Žáci, učitelé, ale i široká veřejnost  hledali způsoby a odpovědi na to, jak v dnešním světě cestovat, aby z toho měly užitek obě zapojené strany – hosté i hostitelé.

Také v Olomouci  žáci deseti škol přemýšleli a diskutovali o tom, jak cestovat a při tom neuškodit místnímu obyvatelstvu a životnímu prostředí. 

Pozvání do diskuze přijali pan Michal Broža, ředitel Informačního centra OSN v Praze, který představil iniciativu OSN – Mezinárodní rok udržitelného cestovního ruchu. Dále Tomáš Daněk z Katedry rozvojových a environmentálních studií Univerzity Palackého v Olomouci a Milan Škoda, cestovatel a zakladatel závodu LowCost Race.

Týden globálního vzdělávání je celoevropskou iniciativou, pořádanou již osmnáctým rokem North-South Centre při Radě Evropy. Cílem je posilovat porozumění globálním souvislostem současného světa a odpovědnosti každého z nás za kvalitu života nejen v našem okolí, ale i v širším světovém kontextu.

V rámci Týdne globálního vzdělávání spojilo síly 11 neziskových organizací v ČR, které se věnují globálnímu rozvojovému vzdělávání. Jsou jimi ARPOK, ADRA, Diakonie ČCE – Středisko humanitární a rozvojové spolupráce, Charita ČR, Informační centrum OSN, INEX – Sdružení dobrovolných aktivit, MKC Praha, NaZemi

Do Týdne globálního vzdělávání se mohou každoročně zapojit školy i veřejnost! Jednotlivé organizace pořádaly ve vybraných městech v týdnu 18. – 26. listopadu projekce, diskuze a další akce. Bližší informace k pořádaným akcím najdete na webových stránkách jednotlivých organizací, v tiskové zprávě a ZDE.

2016

Týden globálního vzdělávání na téma “Bezpečí na internetu” proběhl 19. – 27. listopadu 2016.

V Týdnu globálního vzdělávání jsme hledali cesty, jak udržovat bezpečnou rovnováhu mezi dobrými a špatnými stránkami ve světě i v nás samotných. 

Z denních zpráv lehce podlehneme pocitu, že žijeme v době plné násilí. Média nás zásobují obrazy válečných konfliktů, ničení životního prostředí, neřízené migrace, nemocí a bídy. Všechny tyto skutečnosti v nás probouzí nejen strach a nejistotu, ale také soucit a touhu pomáhat.

Zajistit bezpečí vyžaduje vzájemnou důvěru, toleranci a respekt. Znamená odvahu postavit se proti stavění zdí, boření mostů a nenávisti vůči ostatním. Neobejdeme se bez umění rozeznat skutečné ohrožení od pouhého strašení ani bez schopnosti na něj přiměřeně reagovat.

23. listopadu 2016 se konala panelová diskuze o bezpečí na internetu, které se zúčastnili zástupci škol zapojených do Týdne globálního vzdělávání spolu s jejich žáky. Pozvání na diskuzi přijali Mgr. Vítězslav Slíva z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, Jan Tvrdoň z projektu Demagog.cz a zástupci olomouckého projektu E-bezpečí – Mgr. Kamil Kopecký, Ph.D. a PhDr. René Szotkowski, Ph.D. 

Více informací o panelové diskuzi si můžete přečíst v naší tiskové zprávě ZDE

2015

Týden globálního vzdělávání na téma “Migrace” proběhl 14. – 22. listopadu 2015.

Hlavní myšlenka Týdne globálního vzdělávání 2015 byla: “Nejsme stejní, ale máme stejné potřeby. Na Srí Lance, v Číně, Sýrii, Somálsku, Česku nebo kdekoliv jinde. Dosyta se najíst, pít čistou vodu, možnost se léčit, když potřebuji. Dopřát sobě i svým dětem vzdělání. Mít práci, která neničí zdraví a uživí mě i mou rodinu. Zazpívat si písničku, která se mi líbí. Nenechat se ponižovat. Žít v bezpečí…  

Pro nás samozřejmé věci. Pro mnoho lidí na světě stále ještě nedostižný ideál. Mohu pro ně něco udělat? Chtějí pomoci? Umím se podělit o to, co umím a co mám? Jak začít a proč vůbec? Jsme na jedné lodi. Protože to, co se děje kdekoliv na světě, se týká i nás!”

Panelová diskuze s názvem „Na jedné lodi“ se uskutečnila 18. listopadu 2015. Žáci debatovali s ThLic. Jaroslavem Francem, Th.D. z Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého, Mgr. Kateřinou Výmolovou z olomouckého Centra na podporu integrace cizinců a se zahraničním studentem Lékařské fakulty Univerzity Palackého původem ze Sýrie. 

Do „Týdne globálního vzdělávání“ na téma migrace se zapojilo jedenáct škol z Olomouckého, Moravskoslezského i Zlínského kraje. Výukové lekce s názvem Migrace není legrace absolvovalo více než 300 žáků.

Více informací o panelové diskuzi si můžete přečíst v naší tiskové zprávě ZDE

2014

Poprvé se i české školy prostřednictvím neziskových organizací ARPOK, ADRA, Člověk v tísni, Charita, NaZemi a SEVER zapojily do Týdne globálního vzdělávání na téma „Potravinová bezpečnost“ v týdnu 17. – 23. listopadu 2014.

V Olomouckém kraji se zapojilo 10 škol, které zrealizovaly ve vybraných třídách výukový program o plýtvání potravinami, který jim zdarma poskytl ARPOK. Realizováno bylo min. 13 výukových programů pro více než 300 žáků.

Zástupci zapojených škol se zúčastnili panelové diskuze o kvalitě a původu potravin dne 18. lidstopadu. 2014 na Univerzitě Palackého v Olomouci. Pozvání na panelovou diskuzi přijali Veronika Ambrozy, sdružení Spolu férově, Jiří Hošek, Dobrozemě a Zbyněk Müller, Státní zemědělské a potravinářské inspekce.

Tématu potravinové bezpečnosti se věnovala také veřejná beseda s panem Michalem Brožou, ředitelem informačního centra OSN v Praze. Diskuze s názvem „Nakrmíme svět“ se konala 25. listopadu v Divadle hudby Olomouc.

Co je Týden globálního vzdělávání?

Týden globálního vzdělávání je celoevropská akce pořádaná od roku 1999 North South Centre při Radě Evropy, která je zaměřená na vzdělávací aktivity v oblasti globálního rozvojového vzdělávání. Věnuje se způsobům, jak ve vzdělávání přiblížit problém rovnosti, různosti a spravedlnosti mezi lidmi na lokální i globální úrovni. Hledá možnosti, jak prohloubit respekt a porozumění mezi různými kulturami. Podporuje vzdělávací aktivity, které vedou ke změně zažitých postojů a pomáhají nám cítit zodpovědnost za kvalitu života nejen v našem okolí, ale i v širším světovém kontextu.

Facebook Podpořte nás Zapojte se Newsletter