Výukové programy

O co jde?

Hledáte inspiraci a zpestření do svých hodin? Chcete, aby se vaši žáci zamýšleli nad získanými informacemi, orientovali se v současném světě a uměli otevřeně vyjádřit svůj názor? Naše výukové programy představují globální témata za pomocí metod kritického myšlení, diskuzních a kooperativních aktivit či tvůrčích činností. Programy propojují environmentální, sociální i ekonomické aspekty jednotlivých témat.

Tým profesionálních lektorů zrealizuje přímo ve vaší škole program, během kterého žáky provede aktuálními tématy dneška. Výukový program můžete objednávat prostřednictvím online formuláře níže.

Co na naše výukové programy a projektové dny říkají školy?

„Rádi využíváme vaše výukové programy. Žáci pracují jinak, než pod vedením učitelů. Mám pocit, že jsou i aktivnější. Za důležité považuji především příležitost se takovým tématům věnovat. Jen málo studentů si tyhle informace vyhledá, i když k nim je přístup. Tímto způsobem je ve škole vedeme k zamyšlení a možná do budoucna i nějak ovlivníme jejich zájem o tuhle problematiku.“  (Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Šumperk, příspěvková organizace)

„Chtěla bych Vám moc poděkovat za skvělý program, budu Vás dále doporučovat svým kolegyním. Vaše lektorky byly skvělé. Ocenila jsem jejich suverénní projev, znalost tématu, schopnost vtáhnout děti do dané problematiky i využití různých metod a forem práce. S dětmi jsme projektový den vyhodnotili jako velmi zdařilý. Děti odcházely domů s přesvědčením, že i ony samy mohou významně přispět k ochraně vodních zdrojů a také si uvědomily, jaké mají štěstí, že zrovna ony se narodily ve správnou dobu a navíc na místě, kde zatím není se zásobou vody takový problém, jako v jiných částech naší planety. 🙂 Na závěr bych Vám ještě jednou velmi ráda poděkovala za skvělou spolupráci a komunikaci.“  (ZŠ Pavlovice u Přerova)

Další zpětné vazby naleznete u jednotlivých výukových programů a projektových dnů.

Nabídka výukových programů

Mateřské školy

Brenda ze Zambie

MŠ (děti pouze předškolního věku, 5-6 let)

Život v pralese

MŠ (děti pouze předškolního věku, 5-6 let)

Hyen z Vietnamu

MŠ (děti pouze předškolního věku, 5-6 let)

Základní školy 1. stupeň

Hyen z Vietnamu

žáci 1.–3. třídy ZŠ

Brenda ze Zambie

žáci 1.–3. třídy ZŠ

Základní školy 2. stupeň

Móda rychlá nebo pomalá?

žáci 8. – 9. třídy ZŠ a SŠ

Neviditelná ruka trhu

žáci 8. – 9. třídy ZŠ a SŠ

Plýtvání potravinami

žáci 2. stupně ZŠ

Konec doby plastové

žáci 2. stupně ZŠ, SŠ

Střední školy

Móda rychlá nebo pomalá?

žáci SŠ

Plýtvání potravinami

žáci SŠ

Konec doby plastové

žáci 2. stupně ZŠ, SŠ

Neviditelná ruka trhu

žáci 8. – 9. třídy ZŠ a SŠ

Nevíte si rady? Potřebovali byste poradit?

Neváhejte se na nás obrátit. S výběrem výukového programu vám rádi poradíme.

Veronika Hypšová

kontaktní osoba

Podmínky pro realizování výukových programů

Cena

 • cena výukového programu je 70 Kč/žák

 • na Vaši žádost Vám rádi zašleme konkrétní cenovou nabídku – v případě zájmu pište na e-mail veronika.hypsova@arpok.cz

 • maximální počet dětí ve třídě je stanoven na 25 (v případě většího počtu žáků v jedné třídě je nutná individuální domluva předem)

Školy sídlící v Olomouci vs. mimo Olomouc

 • školy sídlící na území města Olomouce cestovné lektorů nehradí

 • školy sídlící mimo území města Olomouce hradí náklady spojené s cestou do školy – výši nákladů určujeme dle vzdálenosti a dostupnosti školy z Olomouce (pro více informací vizte Náklady na dopravu lektorů vpravo)

 • mimo území města Olomouce pojedeme pouze v případě, že si daná škola objedná minimálně 2 výukové programy v jeden den

Pomůcky a další podmínky

 • školy se zavazují, že ve všech třídách po celou dobu trvání výukových programů bude přítomen pedagogický pracovník

 • školy zajistí pro každý realizovaný program pomůcky potřebné pro jeho realizaci, tj. v případě dvou a více souběžně probíhajících programů zajistí pomůcky pro všechny tyto programy  (dle anotace jednotlivých programů)

 • školy v přihlašovacím formuláři vyplní specifické vzdělávací potřeby žáků

Náklady na dopravu lektorů

 • součástí kalkulace nákladů spojených s cestou jsou náhrady za jízdné a čas lektorů na cestě (100 Kč/započatá hodina strávená na cestě)

 • dle dostupnosti určíme způsob cesty do školy (zda lektoři přijedou hromadnou dopravou nebo osobním vozem, pokud to je možné z hlediska času a dostupnosti preferujeme hromadnou dopravu). ARPOK si vyhrazuje odmítnout realizaci programu z důvodu nevýhodné dostupnosti z Olomouce.

 • cenu jízdného určujeme dle vzdálenosti – v případě hromadné dopravy účtujeme 2 Kč/km/lektor*, v případě jízdy osobním automobilem účtujeme 7 Kč/km. Počet km určujeme dle plánovače na serveru Mapy.cz

  * u objednávek přijatých do 31. 8. 2023 účtujeme 1,6 Kč/km/lektor

 • Příklad HD: Škola vzdálená z Olomouce 50 km, dostupnost vlakem, 2 lektoři, lektor stráví na jedné cestě 50 minut = 2 lektoři x (100 km x 2 Kč + 2 hodiny na cestě á 100 Kč) = 2x (200 Kč + 200 Kč) = 800 Kč

 • Příklad automobil: Škola vzdálená z Olomouce 70 km, špatná dostupnost hromadnou dopravou, 2 lektoři, čas strávený na jedné cestě 1:20 h = 140 km x 7 Kč (za automobil) + 2 lektoři x (2:40h = 3 hodiny na cestě á 100 Kč) = 980 Kč + 2 x 300 Kč = 1580 Kč