Semináře

O co jde?

ARPOK nabízí pedagogům základních a středních škol a dalším vzdělavatelům akreditované semináře a webináře globálního vzdělávání. Semináře jsou akreditované v rámci Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) MŠMT.

Čím jsou naše semináře výjimečné?

 • Účastníci hledají souvislosti mezi aktuálními globálními tématy (např. mezi klimatickou změnou, migrací, vodou, genderem nebo světovým obchodem).
 • Účastníci získají soubor aktivit, které mohou ihned použít ve své výuce.
 • Účastníci se aktivně zapojují a zkouší si, jak začlenit do výuky metody kritického myšlení.
 • Příjemné prostředí a neformální atmosféra umožňují načerpat inspiraci a sdílet zkušenosti s pedagogy z jiných škol.
 • Účastníci si z každého semináře odnesou metodické materiály plné praktických návodů, jak zajímavou formou začleňovat aktuální témata dnešního světa do výuky.

Cena seminářů:

Cena seminářů pro sborovny: 1 500 Kč/hodina

Základní cena seminářů a webinářů pro jednotlivce (cena se může u jednotlivých seminářů lišit):

 • semináře 200 Kč/hodina
 • webináře 150 Kč/hodina
 • studenti 25 % sleva (po doložení průkazu ISIC)

Cena zahrnuje:

 • lektorné
 • materiály pro účastníky
 • v případě seminářů drobné občerstvení

Úhrada cestovného dle domluvy.


Pro účast na webináři je třeba mít funkční kameru a mikrofon.

Aktuálně vypsané semináře

WEBINÁŘE
Svět v souvislostech na 1. stupni ZŠ aneb čtenářská gramotnost v globálním vzdělávání

3. 4. + 17. 4. 2023 vždy 14.00-16.30

nebo

3. 4. + 18. 4. 2023 vždy 14.00-16.30

lektorují Lenka Pánková, Petra Gajová, Nina Rutová,

Webinář je zaměřen na zařazení globálních témat (odpovědná spotřeba, jinakosti, migrace, ochrana životního prostředí) do různých předmětů na 1. stupni ZŠ a na rozvoj čtenářské gramotnosti.  Čtenářská gramotnost je rozvíjená na tématech propojenosti světa a vybraných globálních tématech.

Program bude rozdělen do dvou setkání.

 • První setkání bude věnováno globálním souvislostem na příkladu lekcí do předmětů na 1. stupni základních škol. Představíme aktivity, které je možné se žáky realizovat v rámci výuky na 1. st. ZŠ.
 • Druhé setkání bude zaměřeno na téma globálních souvislostí a čtenářské gramotnosti. Představíme lekce pracující s beletristickými knihami pro děti na 1. stupni základních škol.

Účastníci získají TIŠTĚNÝ metodický materiál „Svět v souvislostech na 1. stupni základních škol“.

Webinář je zpoplatněn (900 Kč/os za celý webinář, tj. obě setkání) a je akreditován MŠMT.

Webinář nabízíme ve dvou termínech (3. 4. první setkání je společné, následně bude skupina rozdělena dle přihlášek na 17. 4. a 18.4.). Kapacita webináře je 24 osob na 1. setkání, 12 osob na jednotlivé druhé setkání. Pro úspěšné absolvování je potřeba účastnit se obou setkání.

Webináře jsou interaktivní, je třeba aktivní zapojení, kamera, mikrofon a stabilní internetové připojení.

Přihlaste se do 28. 3. 2023 pomocí odkazů níže. Poplatek uhraďte tak, aby byl do 2. 4. připsán na účet. Děkujeme.


 • Semináře pro sborovny
  Objednejte si seminář pro váš pedagogický sbor či jeho část. Více informací níže.

Semináře pro sborovny

Akreditované semináře – 1. stupeň základních škol

Svět v souvislostech na 1. stupni ZŠ aneb čtenářská gramotnost v globálním vzdělávání

1. stupeň základních škol

Akreditované semináře – 2. stupeň základních škol a střední školy

GRV v životě školy (16h)

2. stupeň základních škol a střední školy

GRV optikou různých předmětů (8h)

2. stupeň základních škol a střední školy

Hledáme souvislosti – úvod do GRV (4h)

2. stupeň základních škol a střední školy

O seminářích

Uvedené semináře realizujeme pro pedagogické sbory, a to přímo v prostorách jednotlivých škol. Délka seminářů je 4-16 hodin, datum a začátek je odvozen od zájmu školy. Velký důraz klademe na praktické využití materiálů a aktivit.

Cena za seminář

1 500 Kč/hodina (cena zahrnuje lektorné a materiály pro účastníky), úhrada cestovného je dle domluvy dle vzdálenosti školy. Semináře lze uhradit ze šablon.