Semináře

O co jde?

ARPOK nabízí pedagogům základních a středních škol a dalším vzdělavatelům akreditované semináře a webináře globálního vzdělávání. Semináře jsou akreditované v rámci Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) MŠMT.

Čím jsou naše semináře výjimečné?

 • Účastníci hledají souvislosti mezi aktuálními globálními tématy (např. mezi klimatickou změnou, migrací, vodou, genderem nebo světovým obchodem).
 • Účastníci získají soubor aktivit, které mohou ihned použít ve své výuce.
 • Účastníci se aktivně zapojují a zkouší si, jak začlenit do výuky metody kritického myšlení.
 • Příjemné prostředí a neformální atmosféra umožňují načerpat inspiraci a sdílet zkušenosti s pedagogy z jiných škol.
 • Účastníci si z každého semináře odnesou metodické materiály plné praktických návodů, jak zajímavou formou začleňovat aktuální témata dnešního světa do výuky.


Pro účast na webináři je třeba mít funkční kameru a mikrofon.

Cena seminářů:

Cena seminářů pro sborovny: 1 500 Kč/hodina

Základní cena seminářů a webinářů pro jednotlivce (cena se může u jednotlivých seminářů lišit):

 • semináře 200 Kč/hodina
 • webináře 150 Kč/hodina
 • členové Klubu globálního vzdělávání 10 % sleva
 • studenti 25 % sleva (po doložení průkazu ISIC)

Cena zahrnuje: lektorné, materiály pro účastníky,
v případě seminářů drobné občerstvení.

Úhrada cestovného dle domluvy.
Semináře, které jsou realizovány v rámci projektů jsou pro účastníky zdarma, či dle individuální cenové nabídky.


AKTUÁLNĚ VYPSANÉ SEMINÁŘE

Učitelé na setkání

25. 4. – Kabinet Světové školy

Online Světový kabinet, který nabízí prostor pro diskuzi, sdílení a řešení témat, se kterými se ve potýkají „Světové školy”. Přijďte se inspirovat. Pouze pro učitele z programu „Světová škola”.

18. 5. – Globální témata napříč předměty

Workshop je součástí semináře: „Doškolování nejen pro koordinátory EVVO“. Seminář se uskuteční na Sluňákově (Horka nad Moravou). Vyzkoušíme si během něj konkrétní lekce do výuky s globálním přesahem.

Klubové setkání

30. 5. – Klub globálního vzdělávání

Setkání v rámci Klubu globálního vzdělávání nabídne sdílení zkušeností s výukou globálních témat, diskuze, nové materiály. Součástí je také workshop ke čtenářské gramotnosti s Petrou Schwarzovou Žallmanovou.


23. 4. Svět v souvislostech na 1. stupni ZŠ aneb Čtenářská gramotnost a globální témata (prezenční)

Seminář je zaměřen na zařazení globálních témat (odpovědné spotřeby, jinakosti, migrace, ochrany životního prostředí) do různých předmětů na 1. stupni ZŠ a na rozvoj čtenářské gramotnosti. Čtenářská gramotnost je rozvíjena prostřednictvím vybraných globálních témat a pomocí konkrétních beletristických knih pro děti 1. stupně základních škol.

Seminář proběhne prezenčně 23. 4. 2024 (9.15-16.00) v Centru ekologických aktivit Sluňákov. Seminář je zdarma, účastníci hradí pouze 120 Kč za občerstvení.

Lektorují Lenka Pánková a Petra Gajová.

Účastníci:

 • získají tištěný metodický materiál Učíme v souvislostech na 1. stupni základních škol,
 • odnesou si inspiraci jednoduchých a srozumitelných aktivit do výuky, praktické podněty od dalších kolegů, osvědčení o účasti dle akreditace DVPP MŠMT.
 • získají TIŠTĚNÝ metodický materiál s lekcemi.

Co na seminář říkají účastníci?

 • „Témata směřovala k aktuální situací a svým obsahem jsou využitelná ve vyučovacích hodinách a povedou žáky k přemýšlení a k získání nových poznatků.“

 • „Seznámila jsem se s tituly, které jsem dosud neznala a udělala si konkrétní představu, jak s nimi pracovat. Asi nejvíc mě oslovila kniha Dědeček v růžových kalhotách a Válka, která změnila Rondo, mám již zařazeno v plánu do hodin na tento měsíc.“

 • „Velmi inspirativní, po menších úpravách vhodné i pro děti 1. a 2. tříd, které vyučuji.


Semináře pro sborovny

 • Semináře pro sborovny
  Objednejte si seminář pro váš pedagogický sbor či jeho část. Více informací níže.

Akreditované semináře – 1. stupeň základních škol

Svět v souvislostech na 1. stupni ZŠ aneb čtenářská gramotnost v globálním vzdělávání

1. stupeň základních škol

Akreditované semináře – 2. stupeň základních škol a střední školy

GRV v životě školy (16h)

2. stupeň základních škol a střední školy

GRV optikou různých předmětů (8h)

2. stupeň základních škol a střední školy

Hledáme souvislosti – úvod do GRV (4h)

2. stupeň základních škol a střední školy

O seminářích

Uvedené semináře realizujeme pro pedagogické sbory, a to přímo v prostorách jednotlivých škol. Délka seminářů je 4-16 hodin, datum a začátek je odvozen od zájmu školy. Velký důraz klademe na praktické využití materiálů a aktivit.

Cena za seminář

1 500 Kč/hodina (cena zahrnuje lektorné a materiály pro účastníky), úhrada cestovného je dle domluvy dle vzdálenosti školy. Semináře lze uhradit ze šablon.