Semináře

O co jde?

ARPOK nabízí pedagogům mateřských, základních a středních škol semináře globálního rozvojového vzdělávání.

Semináře probíhají interaktivní formou, nabízí tak možnost vyzkoušet si v praxi aktivity, které je posléze možné využít přímo ve výuce. Příjemné prostředí a neformální atmosféra umožňují načerpat inspiraci a sdílet zkušenosti s pedagogy z jiných škol.

Účastníci si z každého semináře odnesou metodické materiály plné praktických návodů, jak zajímavou formou začleňovat aktuální témata dnešního světa do výuky.

Aktuálně vypsané semináře

Svět v souvislostech na 1. stupni ZŠ aneb čtenářská gramotnost v globálním vzdělávání

31. 10. 2022 – Sluňákov (Horka nad Moravou u Olomouce) – lektorují Nina Rutová, Lenka Pánková, Johana Krajčírová

Seminář je zaměřen na zařazení globálních témat (odpovědná spotřeba, jinakosti, migrace, ochrana životního prostředí) do různých předmětů na 1. stupni ZŠ a na rozvoj čtenářské gramotnosti.  Čtenářská gramotnost je rozvíjená na tématech propojenosti světa a vybraných globálních tématech.
Pedagogové získají metodický materiál „Svět v souvislostech na 1. stupni základních škol“.

  • Semináře pro sborovny
    Objednejte si seminář pro váš pedagogický sbor či jeho část. Více informací níže.

Semináře pro sborovny

Mateřské školy

Svět je jedna pavučina (5h)

mateřské školy

Akreditované semináře – 1. stupeň základních škol

GRV v životě školy (16h)

1. stupeň základních škol

Poznáváme svět – GRV (8h)

1. stupeň základních škol

Svět je jedna pavučina (4h)

1. stupeň základních škol

Akreditované semináře – 2. stupeň základních škol

GRV v životě školy (16h)

2. stupeň základních škol a střední školy

GRV optikou různých předmětů (8h)

2. stupeň základních škol a střední školy

Hledáme souvislosti – úvod do GRV (4h)

2. stupeň základních škol a střední školy

O seminářích

Uvedené semináře realizujeme pro pedagogické sbory, a to přímo v prostorách jednotlivých škol. Délka seminářů je 4-16 hodin, datum a začátek je odvozen od zájmu školy. Velký důraz klademe na praktické využití materiálů a aktivit.

Cena za seminář

1 500 Kč/hodina (cena zahrnuje lektorné a materiály pro účastníky), úhrada cestovného je dle domluvy dle vzdálenosti školy. Semináře lze uhradit ze šablon.