Semináře

O co jde?

ARPOK nabízí pedagogům základních a středních škol a dalším vzdělavatelům akreditované semináře a webináře globálního vzdělávání. Semináře jsou akreditované v rámci Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) MŠMT.

Čím jsou naše semináře výjimečné?

 • Účastníci hledají souvislosti mezi aktuálními globálními tématy (např. mezi klimatickou změnou, migrací, vodou, genderem nebo světovým obchodem).
 • Účastníci získají soubor aktivit, které mohou ihned použít ve své výuce.
 • Účastníci se aktivně zapojují a zkouší si, jak začlenit do výuky metody kritického myšlení.
 • Příjemné prostředí a neformální atmosféra umožňují načerpat inspiraci a sdílet zkušenosti s pedagogy z jiných škol.
 • Účastníci si z každého semináře odnesou metodické materiály plné praktických návodů, jak zajímavou formou začleňovat aktuální témata dnešního světa do výuky.

Cena seminářů:

Cena seminářů pro sborovny: 1 500 Kč/hodina

Základní cena seminářů a webinářů pro jednotlivce (cena se může u jednotlivých seminářů lišit):

 • semináře 200 Kč/hodina
 • webináře 150 Kč/hodina
 • studenti 25 % sleva (po doložení průkazu ISIC)

Cena zahrnuje:

 • lektorné
 • materiály pro účastníky
 • v případě seminářů drobné občerstvení

Úhrada cestovného dle domluvy.


Pro účast na webináři je třeba mít funkční kameru a mikrofon.

Aktuálně vypsané semináře

Globální témata napříč předměty (prezenční i online)

Workshop proběhne v několika termínech online či prezenčně. Obsah bude víceméně totožný.

Lektorují Johana Krajčírová a/nebo Petra Gajová.

Jak otevřít globální téma napříč několika předměty si ukážeme během interaktivního workshopu. Vyzkoušíme si lekce do konkrétních předmětů (především do těch přírodovědných) a budeme pracovat s metodami kritického myšlení a mezipředmětovými vazbami. Lekce vytvářeli učitelé 2. stupně ZŠ k tématům jako jsou klimatická změna, migrace, gender, propojenost světa a budou k dispozici v komplexní metodice.

Co si z workshopu odnesete?
Nové metodické materiály, inspiraci a podněty od vašich kolegů. Workshop je určený pro (budoucí) učitelky a učitele 2. stupně ZŠ.

Účastníci získají NOVÝ TIŠTĚNÝ metodický materiál s lekcemi.

TERMÍN

FORMA A PŘIHLAŠOVÁNÍ

14. 11. 2023

prezenční, určeno pro školy v Olomouckém kraji, akce v rámci Krajské konference EVVO Olomouckého kraje, více informací vč. přihlašování ZDE

22. 2. 2024 (9.15-.16.00)

prezenční seminář na Sluňákově, více informací a přihlašování ZDE. Seminář je zdarma.

———–

Workshopy „Globální témata napříč předměty“ jsou zdarma.

Workshopy jsou pro účastníky zdarma díky finanční podpoře ze dvou projektů – Globální témata napříč předměty a Učíme o globálních souvislostech.
 
 • Projekt „Globální témata napříč předměty“ podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

 • Projekt „Učíme o globálních souvislostech“ je podpořen z prostředků České rozvojové agentury v rámci Zahraniční rozvojové spolupráce ČR.

Svět v souvislostech na 1. stupni ZŠ aneb Čtenářská gramotnost a globální témata (prezenční)

Seminář proběhne prezenčně 23. 4. 2024 (9.15-16.00) v Centru ekologických aktivit Sluňákov. Seminář je zdarma, účastníci hradí pouze 120 Kč za občerstvení.

Lektorují Lenka Pánková a Petra Gajová.

Seminář je zaměřen na zařazení globálních témat (odpovědné spotřeby, jinakosti, migrace, ochrany životního prostředí) do různých předmětů na 1. stupni ZŠ a na rozvoj čtenářské gramotnosti. Čtenářská gramotnost je rozvíjena prostřednictvím vybraných globálních témat a pomocí konkrétních beletristických knih pro děti 1. stupně základních škol.

Účastníci:

 • získají tištěný metodický materiál Učíme v souvislostech na 1. stupni základních škol,
 • odnesou si inspiraci jednoduchých a srozumitelných aktivit do výuky, praktické podněty od dalších kolegů, osvědčení o účasti dle akreditace DVPP MŠMT.
 • získají TIŠTĚNÝ metodický materiál s lekcemi.

Co na seminář říkají účastníci?

 • „Témata směřovala k aktuální situací a svým obsahem jsou využitelná ve vyučovacích hodinách a povedou žáky k přemýšlení a k získání nových poznatků.“
 • „Seznámila jsem se s tituly, které jsem dosud neznala a udělala si konkrétní představu, jak s nimi pracovat. Asi nejvíc mě oslovila kniha Dědeček v růžových kalhotách a Válka, která změnila Rondo, mám již zařazeno v plánu do hodin na tento měsíc.“
 • „Velmi inspirativní, po menších úpravách vhodné i pro děti 1. a 2. tříd, které vyučuji.


 • Semináře pro sborovny
  Objednejte si seminář pro váš pedagogický sbor či jeho část. Více informací níže.

Semináře pro sborovny

Akreditované semináře – 1. stupeň základních škol

Svět v souvislostech na 1. stupni ZŠ aneb čtenářská gramotnost v globálním vzdělávání

1. stupeň základních škol

Akreditované semináře – 2. stupeň základních škol a střední školy

GRV v životě školy (16h)

2. stupeň základních škol a střední školy

GRV optikou různých předmětů (8h)

2. stupeň základních škol a střední školy

Hledáme souvislosti – úvod do GRV (4h)

2. stupeň základních škol a střední školy

O seminářích

Uvedené semináře realizujeme pro pedagogické sbory, a to přímo v prostorách jednotlivých škol. Délka seminářů je 4-16 hodin, datum a začátek je odvozen od zájmu školy. Velký důraz klademe na praktické využití materiálů a aktivit.

Cena za seminář

1 500 Kč/hodina (cena zahrnuje lektorné a materiály pro účastníky), úhrada cestovného je dle domluvy dle vzdálenosti školy. Semináře lze uhradit ze šablon.