Pomáháme školám začleňovat globální témata do výuky

Jsme vzdělávací organizace. Věnujeme se globálnímu vzdělávání a výuce o aktuálních tématech dnešního světa.

Řekli o nás…

 • Hana Vacková

  Hana Vacková

  učitelka Čj, ZSV a VV
  Gymnázium Olomouc-Hejčín

  „S ARPOKem spolupracuji prakticky od jeho vzniku. Vypracoval se v jednu z nejlepších vzdělávacích agentur v České republice. Vždy dopředu před školami a jinými institucemi, v metodách, v praxi i v nových vědomostech.Skvělé metodiky, spolupráce napříč Evropou, mezinárodní konference, to je něco, co běžný učitel ve své praxi nezažije. Spolupracovat s ARPOKem je radost!“

 • Nina Rutová

  lektorka RWCT
  v roce 2022 spolupracovala s ARPOKem na čtenářských lekcích k publikaci Učíme v souvislostech na 1. stupni ZŠ

  „Oceňuji to, že lektorky témata, v nichž jsou odbornice, předávají nenásilným způsobem, nikoho k ničemu nenutí, ale všem poskytují prostor k přemýšlení. Jejich lekce končí optimisticky, neboť spolu s nimi máme možnost nejen si klást otázky, ale také hledat odpovědi a vidět řešení i tam, kde jsme ho dosud neviděli.“

 • Petr Sucháček

  facilitátor, moderátor, lektor nenásilné komunikace

  „S lidmi z ARPOKu se při nejrůznějších příležitostech potkávám pravidelně, dlouhodobě a hlavně moc rád. Ať už v roli moderátora, facilitátora, nebo pedagoga, vždy si neskutečně vážím energie, vstřícnosti a pečlivosti, se kterou ARPOK k věcem přistupuje. Výsledkem jsou pak skvělé projekty na školách, za kterými stojí nadšené žákyně a nadšení žáci, spokojení vyučující a tu menší, tu větší reálné změny ve světě. Ke všem aktivitám navíc vznikají podpůrné materiály, díky kterým se mohou inspirovat další a já je moc rád doporučuju na svých workshopech pro učitele a učitelky. Pokud chcete zažít odbornou podporu v kombinaci s lidským přístupem, měli byste vyzkoušet spolupráci s ARPOKem!“

 • Vladislava Řihošková

  učitelka občanské nauky, zdravovědy, psychologie
  SOŠ obchodu a služeb Olomouc, Štursova

  „ARPOK je pro mě ostrov jistoty, v nejistém prostředí GRV. Vím, kam se mohu obrátit, když potřebuji zrealizovat projektový den, nebo připravit hodinu k tématu GRV. Mám ráda semináře pro učitele, na kterých se vždy ráda sejdu s kolegy a načerpám síly a inspirace. A v neposlední řadě jsou obohacující i setkání žáků ze škol, které jsou zapojeny do programu Světová škola.“

 • František Brauner

  František Brauner

  učitel Bi a Ch
  Gymnázium Olomouc-Hejčín

  „Zapojovat do vzdělávání mladé generace aktivity týkající se globálního rozvojového vzdělávání považuji za velmi důležitý úkol každého učitele. ARPOK mi ukazuje cestu, po které se mohu vydat, aby pro mě byla efektivnější. Díky jejich mentorskému, nedirektivnímu přístupu jsem se naučil, jak připravit na naší škole projektový den, jak využívat moderní nástroje, které jsem obzvláště ocenil při distanční výuce nebo jak zorganizovat školení pro sborovnu.“

  36 323

  žáků/žákyň

  1 980

  učitelů/učitelek

  2 519

  programů

  19 let

  působnosti