Konference Učíme o globálních souvislostech

2020

Pozor nový termín konference!

V dopoledním bloku představí Michal Broža, vedoucí informační kanceláře OSN pro ČR, Cíle udržitelného rozvoje, zaměří se na výhled plnění daných Cílů do roku 2030. Na něj naváže publicista Daniel Tichý, autor filmů “Klima mění Česko” a “Česko chrání klima”, o příkladech dobré praxe v oblasti klimatických opatření.

Odpolední blok otevřou workshopy:

  • Myslíme na svět — od malých projektů k velké změně.
  • Get up and Goals! Jak začlenit globální témata do života školy

Následně představí Monika Olšáková, učitelka z MŠ a ZŠ Janovice, držitelka ocenění Global Teacher Prize ČR 2019, se svým kolegou Lukášem M. Pitříkem konkrétními příklady, jak globální témata uchopit v praxi.

 

Anotaci jednotlivých workshopů a harmonogram najdete v přiložené pozvánce.

Na konferenci se přihlašujte do 9. 8. 2020 vyplněním registračního formuláře. Přihlašování na konferenci prodlouženo do 14. 8. 2020.

Těšíme se na Vás!

 

 

2019

Konference Učíme o globálních souvislostech V. na téma Udržitelný rozvoj v životě školy“ se bude konat 11. dubna 2019. Bližší informace naleznete ZDE. Konference je určena pedagogům, ředitelům, budoucím pedagogům, lektorům a pracovníkům neformálního vzdělávání se zájmem o téma udržitelnosti.

HARMONOGRAM ZDE

Dopolední blok bude věnován třem řečníkům, kteří se zabývají ve své profesi tématu udržitelnosti.

Našimi hosty jsou:

Doc. RNDr. Pavel Nováček, CSc. – Katedra rozvojových a environmentálních studií Univerzity Palackého

Mgr. Jitka Burianová – Ministerstvo životního prostředí,  Dost bylo plastu

Helena Škrdlíková – Udržitelný Palacký

V odpoledním bloku se můžete těšit na workshop organizace ARPOK ve spolupráci se ZŠ a MŠ Leoše Janáčka, Hukvaldy na téma žákovské projekty—příklad dobré praxe „Plýtvání potravinami“. Dva workshopy zaměřené na gender a klimatickou změnu budou pod vedením pedagogů podílejících se na vytváření nových metodických materiáleů do předmětů matematika, občanská výuka a český jazyk, v rámci kterých budete společně hledat mezipředmětové vazby i s dalšími předměty. Poslední workshop „Jak žít bez odpadu“ bude pod taktovkou Czech Zero Waste a Masarykova gymnázia Příbor.

Pro účastníky je zajištěno občerstvení a obdrží metodické materiály pro výuku globálních témat na škole. Účast na konferenci je ZDARMA. Účastníci obdrží certifikát o absolvování od instituce akreditované MŠMT.

V případě dotazů kontaktujte Dominiku Scholzovou na dominika.scholzova@arpok.cz 

 

2018

Čtvrtý ročník konference “Učíme o globálních souvislostech” se bude konat 17. dubna 2018 od 9 do 17 hodin v prostorách interaktivního muzea Pevnost poznání, Olomouc. Letošní téma konference globálního rozvojového vzdělávání je “Obraz rozvojových zemí v médiích”. 

Záštitu nad konferencí převzal:

  • rektor Univerzity Palackého v Olomouci prof. Mgr. Jaroslav Miller, M. A., Ph.D.
  • náměstek hejtmana Olomouckého kraje pan Ladislav Hynek
  • náměstek primátora města Olomouce PhDr. Pavel Urbášek
  • primátor statutárního města Olomouce doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D.

Harmonogram konference ZDE.

Dopolední blok

V dopoledních hodinách se uskuteční prezentace od  Mgr. Zdenky Burešové z Katedry mediálních a kulturálních studií a žurnalistiky na téma Úvod do mediální geografie. Poté se bude konat panelová diskuze na téma „Jaký je obraz tzv. rozvojových zemí v médiích? Jak o něm učit?“.

Pozvání do panelové diskuze přijala paní Zdenka Burešová z Katedry mediálních a kulturálních studií a žurnalistiky Univerzity Palackého, paní Tereza Hronová, mediální koordinátorka informačně vzdělávací sekce organizace Člověk v tísni nazvané Rozvojovka a paní Markéta Pastorová, garantka vzdělávací oblasti Umění a kultura a průřezových témat z Národního ústavu pro vzdělávání.

Medailonky hostů panelové diskuze ZDE.

Cílem diskuze je zjistit, jaký obraz tzv. rozvojových zemí přináší česká média a jak můžeme tato témata přinášet do výuky.

Hosté diskuze budou hledat odpovědi na tyto otázky:

Jak současná média zobrazují tzv. rozvojové země? Mohou svým pojetím manipulovat čtenáře či posluchače?

Vnímáme svět v dnešní rychlé době skrze vlastní zkušenost nebo už více spoléháme na prožitek skrze zprostředkovaný mediální obraz?

Jak souvisí výběr a prezentace zpráv v médiích se stereotypy a předsudky?

Jak odhalit dezinformace a kde hledat ověřená fakta?

Jak ve výuce pracovat s předsudky a zjednodušujícími soudy o tzv. rozvojových zemích?

Odpolední blok

V odpoledním bloku se můžete těšit na dílnu organizace ARPOK s tématem Světová škola, workshop pod vedením Demagog.czplatformy ověřující fakta a na dílnu s názvem Jak na mediální výchovu na ZŠ pod vedením pedagogů ze ZŠ Příbor Jíčinská. Dále pak na workshop od vzdělávacího programu Člověka v tísni, Varianty, který bude zaměřený na práci s novou metodikou ke knize Největší přání: svět ve výuce – s příběhy za hranice předmětů.  

Anotace workshopů ZDE.

Pozvánka na konferenci ZDE.

Konference se díky podpoře Olomouckého kraje koná zdarma.  

2017

Třetí ročník konference globálního rozvojového vzdělávání Učíme o globálních souvislostech – Globální rozvojové vzdělávání v naší škole se konal 18. dubna 2017. Záštitu nad konferencí převzal náměstek hejtmana Olomouckého kraje pan Ladislav Hynekprof. Mgr. Jaroslav Miller, M. A., Ph.D, rektor Univerzity Palackého v Olomouci, který zároveň celou konferenci zahájil.

V dopoledních hodinách proběhla panelová diskuze na téma Globální rozvojové vzdělávání v naší škole, ve které diskutoval spolu s účastníky konference Mgr. Michal Hlaváček, zástupce Olomouckého inspektorátu České školní inspekce, Mgr. Michala Bernkopfová, Ph.D., zástupkyně Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy, Mgr. Jakub Švec, lektor osobnostní a sociální výchovy a Mgr. Stanislav Švejcar, zástupce ředitele ZŠ Litomyšl, Zámecká 496.
 
V odpoledním bloku probíhalo několik praktických dílen. Účastníci konference absolvovali workshop na téma Principy nezraňující komunikace a globální témata s Jakubem Švecem z organizace Mantadeu, workshop na téma Příběh banánu s Pavlou Kotíkovou z Ekumenické akademie, workshop Menu pro změnu s Terezou Čajkovou a Andreou Tláskalovou z organizace Glopolis a workshop na téma Živá knihovna jako metoda výuky se Zuzanou Plachkou a Karin Majerovou z organizace ARPOK.
 
Po skončení hlavního programu konference proběhl networking v podobě neformálního rautu.
 

2016

Druhý ročník konference globálního rozvojového vzdělávání Učíme o globálních souvislostech II – Cíle udržitelného rozvoje ve výuce, proběhla 14. dubna 2016, v prostorách interaktivního muzea vědy Pevnost poznání Olomouc.

V dopoledním bloku proběhlo představení Cílů udržitelného rozvoje (Sustainable Development Goals – SDGs), kterého se ujal Mgr. Michal Broža, ředitel Informačního centra OSN v Praze. Poté následovala panelová diskuze věnovaná tomu, jak Cíle udržitelného rozvoje začlenit do výuky.

Odpoledne proběhly praktické workshopy v podání organizací ADRA, o. p. s., ARPOK, o. p. s., Člověk v tísniInformační centrum OSNNaZemi a ZŠ Litomyšl, Zámecká.

Konferenci zakončil raut plný místních pochutin i jídel původem z dalekých krajin.

2015

První celodenní konference o globálním rozvojovém vzdělávání, která byla určena pro 50 pedagogů základních škol a středních škol se v Olomouci uskutečnila 22. dubna 2015.

Dopolední blok byl věnován panelové diskuzi na téma „Proč učit o globálních souvislostech?“. Diskuze se zúčastnil PhDr. Aleš Dvořák, Oddělení předškolního, základního a základního uměleckého vzdělávání, MŠMT ČR, Mgr. Pavel Martinovský, Asociace učitelů dějepisu ČR, Mgr. Nikola Stodůlková, Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd a PhDr. Zuzana Hlavičková, expert a člen přípravné skupiny stávající Národní strategie GRV (2009-2010).

V průběhu konference obdrželi účastníci metodické materiály k výuce globálních témat.

Facebook Podpořte nás Zapojte se Newsletter