Konference Učíme o globálních souvislostech

Ročník 2024

Jubilejní ročník konference nese podtitul „Svět, který chceme“.

Spolu s Michalem Brožou (vedoucí kanceláře OSN Praha) se podíváme na to, co svět pálí, jak jsou naplňovány Cíle udržitelného rozvoje, co se daří naplňovat a kde je potřeba ještě přidat.

Zamyšlením nad tím, jak motivovat dnešní žáky k aktivnímu občanství nás provedou Dita Palaščáková a Martina Horníčková.

Další témata, která se konferencí budou prolínat, jsou kritické myšlení, komunikace a aktivní občanství.

Konferencí nás provede Petr Sucháček.

Přihlašování na konferenci je spuštěno 14. 5. 2024.

Uzávěrka přihlášek je 30. 6. nebo do naplnění kapacity akce (tj. 60 osob).
*** k 10. 6. 2024 je volná kapacita: 10 míst ***

V případě dotazů kontaktujte Lenku Pánkovou (lenka.pankova@arpok.cz).

Konference je pro účastníky zdarma díky finanční podpoře z prostředků České rozvojové agentury v rámci zahraniční rozvojové spolupráce ČR, z prostředků Olomouckého kraje a z prostředků Evropské unie.
Děkujeme!
Akce nereprezentuje oficiální postoje donorů. Donoři za ně nemohou nést odpovědnost. Za jeho obsah zodpovídá zhotovitel ARPOK, o.p.s.

Odpoledne vyplní workshopy:

  • Učit globální témata v souladu se sebou – inspirace z nenásilné komunikace (Petr Sucháček)

  • Kritickým myšlením k ochraně klimatu (Petra Albrechtová, Lenka Pánková)

Anotace k přednáškám a workshopům níže na stránce.

Přednášky

Co pálí dnešní svět?

Příspěvek se zaměří na úspěchy i přetrvávající výzvy v úsilí o plnění agendy Cílů udržitelného rozvoje OSN (SDGs), jejímž hlavním příslibem je „Leave no one behind“ (Nenechat nikoho pozadu).

Poslední zpráva o udržitelném rozvoji shrnuje, že pokud půjde plnění cílů současným tempem, tak třetina SDGs se nestihne do roku 2030 v EU naplnit. 

Michal Broža je zástupcem Organizace spojených národů (OSN), v současnosti vede její informační kancelář pro Česko (UNIC Praha, který je součástí celosvětové sítě OSN na všech kontinentech). V minulosti pracoval jako civilní pracovník mírových misí OSN např. v Africe. Před tím působil mimo jiné i jako konzultant Světové banky nebo výzkumný pracovník v soukromém sektoru. Specializuje se na problematiku OSN, geopolitiky a mnohostranných mezinárodních vztahů a na komunikaci hlavních globálních rizik a megatrendů. Studoval na UK v Praze a Universiteit van Amsterdam v Nizozemsku.

Chceme pečovat o stejný svět?

V krátké interaktivní přednášce se podíváme na to, jak hledat společně s mladými lidmi cesty k aktivnímu zájmu o komunitu kolem sebe, blízkou i vzdálenější. Budeme sdílet zkušenosti, frustraci i drobné úspěchy v práci s cílovou skupinou, která žije v z mnoha pohledů bezprecedentní době. Představíme si rozdílné teoretické přístupy k motivaci a zasadíme si je do kontextu turbulentních změn životního stylu a jazyka rozdílných generací a potřeb dnešního světa: udržitelnosti a otevřeného mindsetu.

Martina Horníčková – odborná konzultantka, evaluátorka, sociální pracovnice a manažerka se zaměřením na krizové řízení. V Charitě Česká republika vede několik týmu programů a sociálních služeb zaměřených na děti, mládež a rodinu. Je odbornou konzultantkou pilotního Projektu multidisciplinární spolupráce v oblasti děti a mládeže pod Českou asociací streetwork. Na lokální úrovni podporuje mladé lidi v jejich iniciativách a snaží se je zapojit do různých rozhodovacích skupin v rámci samospráv.

Dita Palaščáková – konzultantka, koučka, lektorka a výzkumnice v oblastech osobního, kariérního a organizačního rozvoje, řízení změn a leadershipu. Na Univerzitě Palackého v Olomouci vede talent management program s důrazem na formaci společensky odpovědných mladých vědců, expertů a lídrů. Zakladatelka Zeměkoule, z.s., organizace, která podporuje iniciativu a nápady mladých lidí a pomáhá řešit jejich problémy.

Workshopy

Kritickým myšlením k ochraně klimatu (Petra Albrechtová, Lenka Pánková)

Workshop představí několik možností, jak se věnovat tématu klimatická změna ve výuce. Vyzkoušíme si krátké aktivity, které na základě různých metod (např. Jinýma očima, Vizuální gramotnost či Příčiny a důsledky) s tématem pracují.

Ukážeme si, kde hledat inspiraci a konkrétní tipy do výuky (v rámci nových zdrojů od ARPOKu i jiných organizací). Budeme pracovat s materiály z nového online kurzu ARPOKu, dětskými knihami a s dalšími materiály. Prostor bude také věnován sdílení zkušeností účastníků.

Petra Albrechtová se dlouhodobě věnuje problematice ochrany přírody. Od roku 2022 se podílí na tvorbě nástrojů a aktivit, které jsou v rámci workshopu představeny.

Lenka Pánková působí v ARPOKu od roku 2005, kde se věnuje globálnímu vzdělávání. Vytváří lekce či metodické materiály, lektoruje semináře pro učitele a podílí se na chodu celé organizace. Poslední dobou propadla kouzlu dětských knih a hledá ty, které pomáhají dětem ukazovat propojenosti světa.

Učit globální témata v souladu se sebou – inspirace z nenásilné komunikace (Petr Sucháček)

Globální témata ve výuce jsou důležitá. A také náročná. Některá z nich žákyně a žáky zajímají, jiná méně. Některá z nich zajímají a baví nás, jiná méně, některá možná vůbec. Tento workshop cílí na nás – na vyučující. Na našem setkání budeme s oporou nenásilné komunikace a na základě vzájemného sdílení hledat cesty, jak různě můžeme pracovat s globálními tématy ve výuce tak, aby to bylo nejenom v souladu s našimi tematickými plány, ale taky s našimi osobními preferencemi. Cílem je hledat cesty, které maximalizují radost a minimalizují nechuť. 

Petr Sucháček vystudoval pedagogiku a působí na Masarykově univerzitě na oddělení rozvoje pedagogických kompetencí. Od roku 2013 se učí principům a praxím nenásilné komunikaci (NVC) a posledních pár let je předává dál. A protože si pedagogika a NVC velmi dobře rozumějí a mají si vzájemně co nabídnout, snaží se Petr přibližovat nenásilnou komunikaci do škol a k lidem v nich.

Workshopy

Starší ročníky

Učíme o globálních souvislostech – Moc slova
ročník 2023
Učíme o globálních souvislostech – Informace, média a globální témata
ročník 2022
Učíme o globálních souvislostech – Globální témata tady a teď
ročník 2021
Učíme o globálních souvislostech – Plán pro příští dekádu
ročník 2020
Učíme o globálních souvislostech – Udržitelný rozvoj v životě školy
ročník 2019
Učíme o globálních souvislostech – Obraz rozvojových zemí v médiích
ročník 2018
Učíme o globálních souvislostech – Globální rozvojové vzdělávání v naší školy
ročník 2017
Učíme o globálních souvislostech – Cíle udržitelného rozvoje ve výuce
ročník 2016
Učíme o globálních souvislostech – Proč učit o globálních souvislostech?
ročník 2015