Konference Učíme o globálních souvislostech

2019

Konference Učíme o globálních souvislostech V. na téma Udržitelný rozvoj v životě školy“ se bude konat 11. dubna 2019. Bližší informace naleznete ZDE. Konference je určena pedagogům, ředitelům, budoucím pedagogům, lektorům a pracovníkům neformálního vzdělávání se zájmem o téma udržitelnosti.

HARMONOGRAM ZDE

Dopolední blok bude věnován třem řečníkům, kteří se zabývají ve své profesi tématu udržitelnosti.

Našimi hosty jsou:

Doc. RNDr. Pavel Nováček, CSc. – Katedra rozvojových a environmentálních studií Univerzity Palackého

Mgr. Jitka Burianová – Ministerstvo životního prostředí,  Dost bylo plastu

Helena Škrdlíková – Udržitelný Palacký

V odpoledním bloku se můžete těšit na workshop organizace ARPOK ve spolupráci se ZŠ a MŠ Leoše Janáčka, Hukvaldy na téma žákovské projekty—příklad dobré praxe „Plýtvání potravinami“. Dva workshopy zaměřené na gender a klimatickou změnu budou pod vedením pedagogů podílejících se na vytváření nových metodických materiáleů do předmětů matematika, občanská výuka a český jazyk, v rámci kterých budete společně hledat mezipředmětové vazby i s dalšími předměty. Poslední workshop „Jak žít bez odpadu“ bude pod taktovkou Czech Zero Waste a Masarykova gymnázia Příbor.

Pro účastníky je zajištěno občerstvení a obdrží metodické materiály pro výuku globálních témat na škole. Účast na konferenci je ZDARMA. Účastníci obdrží certifikát o absolvování od instituce akreditované MŠMT.

V případě dotazů kontaktujte Dominiku Scholzovou na dominika.scholzova@arpok.cz 

2018

 

 

 

 

 

 

Čtvrtý ročník konference “Učíme o globálních souvislostech” se bude konat 17. dubna 2018 od 9 do 17 hodin v prostorách interaktivního muzea Pevnost poznání, Olomouc. Letošní téma konference globálního rozvojového vzdělávání je “Obraz rozvojových zemí v médiích”. 

Záštitu nad konferencí převzal:

  • rektor Univerzity Palackého v Olomouci prof. Mgr. Jaroslav Miller, M. A., Ph.D.
  • náměstek hejtmana Olomouckého kraje pan Ladislav Hynek
  • náměstek primátora města Olomouce PhDr. Pavel Urbášek
  • primátor statutárního města Olomouce doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D.

Harmonogram konference ZDE.

Dopolední blok

V dopoledních hodinách se uskuteční prezentace od  Mgr. Zdenky Burešové z Katedry mediálních a kulturálních studií a žurnalistiky na téma Úvod do mediální geografie. Poté se bude konat panelová diskuze na téma „Jaký je obraz tzv. rozvojových zemí v médiích? Jak o něm učit?“.

Pozvání do panelové diskuze přijala paní Zdenka Burešová z Katedry mediálních a kulturálních studií a žurnalistiky Univerzity Palackého, paní Tereza Hronová, mediální koordinátorka informačně vzdělávací sekce organizace Člověk v tísni nazvané Rozvojovka a paní Markéta Pastorová, garantka vzdělávací oblasti Umění a kultura a průřezových témat z Národního ústavu pro vzdělávání.

Medailonky hostů panelové diskuze ZDE.

Cílem diskuze je zjistit, jaký obraz tzv. rozvojových zemí přináší česká média a jak můžeme tato témata přinášet do výuky.

Hosté diskuze budou hledat odpovědi na tyto otázky:

Jak současná média zobrazují tzv. rozvojové země? Mohou svým pojetím manipulovat čtenáře či posluchače?

Vnímáme svět v dnešní rychlé době skrze vlastní zkušenost nebo už více spoléháme na prožitek skrze zprostředkovaný mediální obraz?

Jak souvisí výběr a prezentace zpráv v médiích se stereotypy a předsudky?

Jak odhalit dezinformace a kde hledat ověřená fakta?

Jak ve výuce pracovat s předsudky a zjednodušujícími soudy o tzv. rozvojových zemích?

Odpolední blok

V odpoledním bloku se můžete těšit na dílnu organizace ARPOK s tématem Světová škola, workshop pod vedením Demagog.czplatformy ověřující fakta a na dílnu s názvem Jak na mediální výchovu na ZŠ pod vedením pedagogů ze ZŠ Příbor Jíčinská. Dále pak na workshop od vzdělávacího programu Člověka v tísni, Varianty, který bude zaměřený na práci s novou metodikou ke knize Největší přání: svět ve výuce – s příběhy za hranice předmětů.  

Anotace workshopů ZDE.

Pozvánka na konferenci ZDE.

Konference se díky podpoře Olomouckého kraje koná zdarma.  

2017

Třetí ročník konference globálního rozvojového vzdělávání Učíme o globálních souvislostech – Globální rozvojové vzdělávání v naší škole se konal 18. dubna 2017. Záštitu nad konferencí převzal náměstek hejtmana Olomouckého kraje pan Ladislav Hynekprof. Mgr. Jaroslav Miller, M. A., Ph.D, rektor Univerzity Palackého v Olomouci, který zároveň celou konferenci zahájil.

V dopoledních hodinách proběhla panelová diskuze na téma Globální rozvojové vzdělávání v naší škole, ve které diskutoval spolu s účastníky konference Mgr. Michal Hlaváček, zástupce Olomouckého inspektorátu České školní inspekce, Mgr. Michala Bernkopfová, Ph.D., zástupkyně Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy, Mgr. Jakub Švec, lektor osobnostní a sociální výchovy a Mgr. Stanislav Švejcar, zástupce ředitele ZŠ Litomyšl, Zámecká 496.
 
V odpoledním bloku probíhalo několik praktických dílen. Účastníci konference absolvovali workshop na téma Principy nezraňující komunikace a globální témata s Jakubem Švecem z organizace Mantadeu, workshop na téma Příběh banánu s Pavlou Kotíkovou z Ekumenické akademie, workshop Menu pro změnu s Terezou Čajkovou a Andreou Tláskalovou z organizace Glopolis a workshop na téma Živá knihovna jako metoda výuky se Zuzanou Plachkou a Karin Majerovou z organizace ARPOK.
 
Po skončení hlavního programu konference proběhl networking v podobě neformálního rautu.
 

2016

Druhý ročník konference globálního rozvojového vzdělávání Učíme o globálních souvislostech II – Cíle udržitelného rozvoje ve výuce, proběhla 14. dubna 2016, v prostorách interaktivního muzea vědy Pevnost poznání Olomouc.

V dopoledním bloku proběhlo představení Cílů udržitelného rozvoje (Sustainable Development Goals – SDGs), kterého se ujal Mgr. Michal Broža, ředitel Informačního centra OSN v Praze. Poté následovala panelová diskuze věnovaná tomu, jak Cíle udržitelného rozvoje začlenit do výuky.

Odpoledne proběhly praktické workshopy v podání organizací ADRA, o. p. s., ARPOK, o. p. s., Člověk v tísniInformační centrum OSNNaZemi a ZŠ Litomyšl, Zámecká.

Konferenci zakončil raut plný místních pochutin i jídel původem z dalekých krajin.

2015

První celodenní konference o globálním rozvojovém vzdělávání, která byla určena pro 50 pedagogů základních škol a středních škol se v Olomouci uskutečnila 22. dubna 2015.

Dopolední blok byl věnován panelové diskuzi na téma „Proč učit o globálních souvislostech?“. Diskuze se zúčastnil PhDr. Aleš Dvořák, Oddělení předškolního, základního a základního uměleckého vzdělávání, MŠMT ČR, Mgr. Pavel Martinovský, Asociace učitelů dějepisu ČR, Mgr. Nikola Stodůlková, Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd a PhDr. Zuzana Hlavičková, expert a člen přípravné skupiny stávající Národní strategie GRV (2009-2010).

V průběhu konference obdrželi účastníci metodické materiály k výuce globálních témat.

Facebook Podpořte nás Zapojte se Newsletter