Konference Učíme o globálních souvislostech

Ročník 2023

Letošní ročník konference jsme nazvali poeticky „Moc slova“. Spolu s našimi hosty se podíváme na to, jak mohou slova ovlivňovat chápání a porozumění vztahů mezi lidmi.

Tereza Čajková představí, jak odlišné příběhy mohou vyplývat z různých forem výkladu globálních událostí.
Jakub Švec nastíní, jak pomocí slov vytváříme (ne)bezpečí v lidech kolem nás.
Marika Zadembská ukáže souvislosti mezi čtenářskou gramotností a globálními tématy. 

Konferencí nás provede Petr Sucháček.
Záštitu nad konferencí převzal radní Olomouckého kraje Mgr. Aleš Jakubec, Ph.D. Děkujeme.

Přihlašování na konferenci je spuštěno 24. 5. Uzávěrka přihlášek je 30. 6. nebo do naplnění kapacity akce (tj. 60 osob).

*** AKTUALIZACE K 27. 6. 13.15 ****

KAPACITA KONFERENCE JE NAPLNĚNA, MŮŽETE SE PŘIHLÁSIT JAKO NÁHRADNÍCI, KTERÝM DÁME VĚDĚT NEJPOZDĚJI TÝDEN PŘED AKCÍ, ZDA JE MŮŽEME PŘIJMOUT ***

V případě dotazů kontaktujte Lenku Pánkovou (lenka.pankova@arpok.cz).

Konference je pro účastníky zdarma díky finanční podpoře z prostředků České rozvojové agentury v rámci zahraniční rozvojové spolupráce ČR a z prostředků Olomouckého kraje.
Děkujeme!

Odpoledne vyplní workshopy:

  • Usměrňujeme své okolí tak, abychom byli partnerští, ale i důrazní aneb „jemný buldozer“ (Jakub Švec, Mantaedu)

  • Globální témata napříč předměty (Johana Krajčírová)
  • Čtení a globální témata (Marika Zadembská, Lenka Pánková)

Anotace k přednáškám a workshopům níže na stránce.

Přednášky

Kam slova směřují naši představivost?

Jaké systémy (mocenské, společenské) pomáhá udržovat v chodu naše volba slov a termínů ve výuce? Jak odlišné příběhy mohou vyplývat z různých forem výkladu globálních událostí? Příspěvek představí otázky, které otevírá kritický přístup ke globálnímu vzdělávání. Zaměří se na konkrétní příklady ovlivňující vnímání a prožívání vztahů k ostatním lidem a k živému světu na planetě. Příspěvek bude propojený s diskuzí.

Tereza Čajková se na Pedagogické fakultě Univerzity Britské Kolumbie v Kanadě zabývá tématy související s kolonialitou, ekologickou neudržitelností, ztrátou biodiverzity a změnou klimatu. Zajímá ji, jaké přístupy ke vzdělávání mohou být vhodné pro přípravu na vyrovnávání se s četnými současnými a budoucími výzvami a krizemi. 

Jak pomocí slov vytváříme (ne)bezpečí v lidech kolem nás

Slova mají velkou moc, to není žádné tajemství. Slovem můžeme příslovečně pohladit či zranit. Tím, jak komunikujeme vytváříme bezpečné prostředí nebo také (často bohužel) i nebezpečí a odpor. V krátké přednášce se podíváme na to, jak pomocí slov (spíše) vytvářet bezpečí a na co si dávat pozor, abychom nevytvářeli nebezpečí.

Jakub Švec vystudoval na FF UK v Praze na katedře pedagogiky obor „osobnostní a sociální výchova“ a právě osobnostním a sociálním rozvojem (tedy tím, jak řídit sám sebe a jak rozvíjet mezilidské dovednosti) se profesně zabývá již 30 let. Působil jako školní psycholog na ZŠ, věnuje se primární a sekundární prevenci, řeší školní šikanu, působí ve vzdělávání pedagogů, vede kurzy strategického plánování, zabývá se mediací konfliktů,  učí na SŠ a na VŠ. Spolupracoval či spolupracuje s organizacemi Projekt Odyssea, Jules a Jim, Sue Ryder, Nevypusť duši, ARPOK, Brontosaurus, Skaut, Cesta integrace, KVIC, Post Bellum, SCIO, Člověk v tísni.

Čtenářská gramotnost a globální témata

Kde jinde hledat moc slova, než v knihách a příbězích. Během přednášky si představíme zajímavé knižní tipy, ve kterých se prolínají inspirativní příběhy dětí i mladých lidí vhodné nejen do hodin literatury. Knihy, které vám nabídnou zajímavá témata k zamyšlení a diskusi. Součástí přednášky budou také praktické ukázky práce s texty.

Marika Zadembská – velká čtenářka, sběratelka dobrých knih, žena s hlavou v oblacích, knihovnice, lektorka, skautka a máma dvou synů. Vede Knihovnu pro děti a mladé v Třinci. Baví ji projíždět republiku křížem krážem, povídat si o knihách a čtení, inspirovat a motivovat ke čtení druhé. Pořádá čtenářský festival v Třinci „ČteFesT“ a vytvořila mobilní aplikaci pro doporučování knih dětem „Čtenářský metr“.

Workshopy

Usměrňujeme své okolí tak, abychom byli partnerští, ale i důrazní aneb „jemný buldozer“ (Jakub Švec, Mantaedu)

Workshop navazuje na dopolední přednášku. Rozvíjí důležité téma: jak usměrňovat nežádoucí chování našich žáků. Když totiž probíráme globální témata (např. v současnosti aktuální válku na Ukrajině, ale i témata související s dětskou prací, spravedlivým obchodem, migrací, odpovědnou spotřebou apod.) může dojít k vášnivým diskusím, kde v silných emocích mohou padat slova a tvrzení, která mohou být už „přes čáru“. Jak s tím pracovat, jak na tzv. „hate speech“ nereagovat jen dalším podrážděným „hejtováním“ v roli učitele? Hlavním cílem tohoto workshopu je proto prozkoumat, jak postupovat při probírání globálních témat, kdy chceme ve třídě vytvářet bezpečné a sdílné prostředí.  Na workshopu si tak ukážeme konkrétní postupy, jak vytvářet bezpečnou a kooperativní atmosféru, jak podněcovat žáky k diskusi, jak udržet kázeň a hlídat pravidla a zejména jak reagovat na projevy nesnášenlivého chování. Seminář je prakticky orientován, očekáváme aktivní zapojení účastníků.

Jakub Švec – informace o Jakubovi najdete v sekci „Přednášky“.

Globální témata napříč předměty (Johana Krajčírová)

Jak otevřít globální téma napříč několika předměty si ukážeme během interaktivního workshopu. Vyzkoušíme si lekce do konkrétních předmětů (především do těch přírodovědných) a budeme diskutovat, jak jsou vzájemně propojeny a přispívají k mezipředmětové výuce. Lekce vytvářeli učitelé 2. stupně ZŠ k tématům jako jsou klimatická změna, migrace, gender, propojenost světa a budou k dispozici v komplexní metodice. Co si z workshopu odnesete? Nové metodické materiály, inspiraci a podněty od vašich kolegů.

Johana Krajčírová je lektorkou globálního vzdělávání od roku 2010. Absolvovala Mezinárodní rozvojová studia, která ji otevřela prostor ke stážím v rozvojových zemích i globálnímu vzdělávání. V ARPOKu se aktuálně věnuje tvorbě metodických materiálů například pro projekt Globální témata napříč předměty, který představuje, jak začlenit globální témata do běžné výuky.

Čtení a globální témata (Marika Zadembská, Lenka Pánková)

Workshop má za cíl představit beletristické knihy, které pracují s globálními tématy. Součástí je vyzkoušet si, jakým způsobem lze s texty pracovat ve výuce. Prostor bude také věnován sdílení zkušeností mezi účastníky. Workshop není určen jen pro vyučující českého jazyka, ale pro všechny, kteří se nebojí pracovat s textem ve výuce.

Lenka Pánková působí v ARPOKu od roku 2005, kde se věnuje globálnímu rozvojovému vzdělávání. Vytváří lekce či metodické materiály, lektoruje semináře pro učitele a podílí se na chodu celé organizace. Poslední dobou propadla kouzlu dětských knih a hledá ty, které pomáhají dětem ukazovat propojenosti světa.

Marika Zadembská – informace o Marice najdete v sekci „Přednášky“.

Workshopy

Starší ročníky

Učíme o globálních souvislostech – Informace, média a globální témata
ročník 2022
Učíme o globálních souvislostech – Globální témata tady a teď
ročník 2021
Učíme o globálních souvislostech – Plán pro příští dekádu
ročník 2020
Učíme o globálních souvislostech – Udržitelný rozvoj v životě školy
ročník 2019
Učíme o globálních souvislostech – Obraz rozvojových zemí v médiích
ročník 2018
Učíme o globálních souvislostech – Globální rozvojové vzdělávání v naší školy
ročník 2017
Učíme o globálních souvislostech – Cíle udržitelného rozvoje ve výuce
ročník 2016
Učíme o globálních souvislostech – Proč učit o globálních souvislostech?
ročník 2015