Rozvojový večer na téma „Mikropůjčky“

Na středu 25. října si nic neplánujte a přijďte na Rozvojový večer na téma „Mikropůjčky“ s Martinem Schlossarkem z Katedry rozvojových a environmentálních studií UP.

Martin Schlossarek je asistentem na katedře rozvojových a environmentálních studií a zároveň doktorským studentem oboru Mezinárodní rozvojová studia na Univerzitě Palackého v Olomouci. V roce 2011 založil neziskovou organizaci Maendeleo, která pomáhá drobným zemědělcům na tanzanském venkově. Tématu mikropůjček se věnuje dlouhodobě. V terénu jej zkoumal opakovaně v Tanzanii a nedávno také v Zambii. 

Činnost mikrofinančních institucí umožnila přístup k úvěrům i těm nejchudším z nejchudších. Drobné prodejce mohou mikroúvěry dostat pomocí schématu „úvěr -> expanze podnikání -> splacení a vyšší zisky“ pryč ze začarovaného kruhu chudoby. Špatně využitý nebo za neférových podmínek poskytnutý úvěr však může situaci chudých ještě zhoršit.

Jak moc vlastně poskytovatelé mikropůjček pomáhají, a jak moc škodí? A co dělá česká nezisková organizace Maendeleo, aby její mikroúvěry poskytnuté farmářům v Tanzanii pomáhaly?