Akce Světové školy

Studenti Gymnázia Olomouc – Hejčín uspořádali v rámci projektu Světová škola 11. května 2017 projektový den na téma diabetes. Přečtěte si poutavé reportáže studentek této školy, které se celého projektu účastnily.
 
Akce Světové školy na Gymnáziu Hejčín-Olomouc
 
Gymnázium Olomouc – Hejčín získalo titul Světová škola v roce 2016. I tento rok se však jak studenti, tak pedagogové s  chutí a odhodláním pustili do dalšího projektu.
 

Projektový den o diabetes

Aby naše škola zůstala světová, je potřeba každý rok uspořádat akci v duchu globálního rozvojového vzdělávání. Téma projektového dne pro tento rok, který se uskutečnil 11. května, byl diabetes. Když jsem se dozvěděla, že zrovna diabetes má být náplní našich půlročních příprav, má reakce, jak jsem si později uvědomila, byla úplně stejná jako důvod, proč byl diabetes vybrán.

Na první pohled se může zdát, že diabetem trpí hlavně lidé v důchodovém věku, a tudíž je ještě spousta času na to poučovat žáky 8. a 9. tříd základních škol o nebezpečích této nemoci. I když to může být v některých případech pravda, v zemích s nízkými a středními příjmy jsou nemocní hlavně lidé v produktivním věku, a proto se tato choroba stává velkou hrozbou pro tamní ekonomiky. Navíc je nárůst výskytu této nemoci opravdu rapidní, od roku 1980 se zvýšil počet nakažených čtyřikrát a do roku 2035 má diabetes být sedmou nejčastější příčinou úmrtí.

Pozvali jsme žáky ze tří olomouckých základních škol a vytyčili jsme si několik cílů, které měly být v rámci našeho projektového dne splněny. Naším hlavním úmyslem bylo vysvětlit jim, jak diabetes funguje. Na začátku dne dostali text s vynechávkami, ke kterému jsme jim v průběhu předávali chybějící slova, na konci měli krátké shrnutí s nejdůležitějšími informacemi o této nemoci. Stejně jako na začátku našich představ, tak i někteří žáci měli zakotvenou představu, že diabetes je problémem hlavně západních zemí. Proto jsme jim chtěli poskytnout náhled do problémů civilizačních chorob v rozvojových a nově industrializovaných zemích a společnou diskuzí jsme přicházeli na podmínky, kterými se situace stran této nemoci liší v různých částech světa. V neposlední řadě jsme se lehce odchýlili od samotného diabetu, ale to jen proto, abychom se mohli soustředit na zdravý životní styl a na pár zásad zdravého stravování.

Stejným způsobem, jakým měli žáci vytvářet v rámci jednoho úkolu správně vyvážený jídelníček, jsme se i my snažili o správně rozvrženou podobu aktivit. Stejně jako minulý rok nechyběla mezi konečným výběrem jedna pohybovka, jejímž cílem bylo pomoci osobě při hypoglykemickém šoku. Jinde zase účastníci odměřovali množství cukru v různých potravinách, identifikovali pravdy a lži o diabetu, hádali, kolik lidí na světě diabetem trpí, nebo se dozvídali hlavní rozdíly mezi prvním a druhým typem této nemoci.

Po přečtení části zpětných vazeb si myslím, že se náš projektový den vydařil. Doufáme, že se nám nejenom podařilo rozšířit pojednání o diabetu, ale že jsme také mohli inspirovat žáky jednotlivých škol k tomu, aby se rovněž pokusili o získání certifikátu Světová škola nebo, jak se stalo v případě studentů naší školy, že se s nimi příští rok nesetkáme jen jako s účastníky, ale jako s organizátory.

autorka: Eliška Vinklerová, studentka Gymnázia Olomouc – Hejčín, IV. B6
 
 Akce Světové školy na Gymnáziu Hejčín-OlomoucAkce Světové školy na Gymnáziu Hejčín-Olomouc
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projektový den Gymnázia Olomouc – Hejčín

V 7:30 vstupuji do školy a se spolužáky začínáme chystat třídu na naše aktivity. Tématem letošního projektového dne na Gymnáziu Olomouc Hejčín je diabetes a my se už nemůžeme dočkat, až začneme pracovat s mladšími studenty. Profesoři ještě před začátkem akce svolávají konečnou poradu a dokončuje poslední detaily. Nasazujeme si znaky pořadatelů, což jsou modrý kroužek a bílá trička a jmenovky a přesouváme se do tělocvičny, kde akce co nevidět vypukne.
V tělocvičně se odehrává první aktivita, kde děti nejprve chodí od jedné strany tělocvičny ke druhé, čímž získáváme informace o tom, jak jsou informováni o cukrovce, poté vyplňují zahajující test a nakonec jsou postaveny do lajny podle věku a rozřazeny do skupinek po osmi. Následně týmy navštěvují stanoviště, na každém zůstávají po dobu dvaceti minut, a dozvídají se nové informace o cukrovce.
Naše aktivita spočívá v představivosti. Dětem je představen svět o sto lidech a jejich úkolem je říci například: Kdyby na světě bylo sto lidí, kolik z nich by trpělo cukrovkou? Studenti poté své odhady lijí do sklenice reprezentující svět o sto lidech. Je na dětech vidět, že je tato aktivita baví a je pro ně zajímavá.
Po spolupráci s poslední skupinkou děti odvádíme do tělocvičny, kde děti vyplňují závěrečný test a dostávají ceny ve formě záložek a balónků s logem gymnázia. Následuje shromáždění všech pořadatelů, kdy komentujeme celou akci, přidáváme své nápady na další rok a dojídáváme zbytky občerstvení.

Celou akci všichni hodnotí velmi kladně na kartičkách se zpětnými vazbami, jsme se dočetli jen chvály. Pevně doufám, že se naše škola bude angažovat v akcích tohoto tipu i v dalších letech a snad častěji než jednou za rok.

 
autorka: Terezie Erbenová, Gymnázia Olomouc – Hejčín, IV. B6