Chcete být světoví? Přihlašte se a získejte titul

Zajímá se vaše škola o globální problematiku? Začleňujete do výuky žákovské či školní projekty a jiné aktivní vyučovací metody? Věříte, že svým jednáním můžeme ovlivnit dění kolem sebe, ale i na druhém konci světa? Pak neváhejte a zkuste získat certifikát Světová škola.

Světová škola je místem, kde:

  •     globální témata tvoří přirozenou součást výuky a života školy;
  •     se žáci pod vedením týmu učitelů zabývají aktivně světovým děním a sledují aktuální vývoj v rozvojovém světě;
  •     žáci, učitelé i širší veřejnost získávají informace o globální problematice;
  •     žáci identifikují místní problémy s globálním přesahem a usilují o jejich řešení;
  •     je nejméně jedenkrát za rok ve spolupráci s místní partnerskou organizací uspořádána lokální akce….

Buďte světoví i vy!

 

Více informací najdete na přiloženém plakátku. Případně kontaktujte Ondřeje Klímka (ondrej.klimek@arpok.cz)