Chcete získat titul Světová škola?

Světová školaChcete získat titul Světová škola? Zajímáte se o globální rozvojová témata a chcete aby se jim vaše škola věnovala intenzivněji? Začleňujete do výuky žákovské či školní projekty a jiné aktivní vyučovací metody? Přihlašte se a pracujte se svými žáky na tom, aby vaše škola získala prestižní titul Světová škola!

 Více informací o zapojení ZDE

Více informací o Světové škole ZDE a ZDE

 Co zapojením do sítě Světových škol získáte? 
  • Metodickou podporu při zařazování průřezových témat (VMEGS, MKV, EV, VDO) do výuky (metodické materiály). 
  • Konzultace při začleňování GRV témat do ŠVP a další možnost účastnit se akreditovaných seminářů a kurzů na globální témata zdarma (lidská práva, ekonomická globalizace, chudoba…).
  • Prestižní ocenění, kterému byla udělena Záštita Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Svůj zájem vyjádřete do 15. září 2018 na e-mailu katerina.sobotkova@clovekvtisni.cz