Co se dělo na ARPOKu (září-prosinec 2014)

Poslední čtvrtletí roku 2014 bylo pro nás doslova hektické, a to především díky maratonu výukových programů, seminářů, konferencí a školení, které jsou pro podzim na ARPOKu typické. A protože je před námi další čtvrtletí, které přináší nové úkoly a výzvy, rádi bychom se společně s vámi podělili o to, čím jsme na ARPOKu žili v období od září do prosince minulého roku.  

Poslední čtvrtletí roku 2014 bylo pro nás doslova hektické, a to především díky maratonu výukových programů, seminářů, konferencí a školení, které jsou pro podzim na ARPOKu typické. A protože je před námi další čtvrtletí, které přináší nové úkoly a výzvy, rádi bychom se společně s vámi podělili o to, čím jsme na ARPOKu žili v období od září do prosince minulého roku.  

 

ARPOK slaví 10 let!!!

Na podzim tomu bylo již deset let, co vznikla organizace APROK, o.p.s. Za tu dobu se z malé začínající neziskovky stala profesionální organizace stabilně působící na poli globálního rozvojového vzdělávání.

Jaké činnosti za dobu svého působení ARPOK realizoval a jakými změnami procházel, měli naši fanoušci možnost sledovat na Facebooku, kde jsme v pravidelných intervalech zveřejňovali, co se na ARPOKu v jednotlivých letech událo.

Neslavili jsme však jenom na internetu. Veřejnost jsme 13. října pozvali Na kávu a na slovíčko s ARPOKem, kdy zaměstnanci a přátelé ARPOKu formou živé knihovny představovali „svým“ „čtenářům“ jednotlivé oblasti fungování ARPOKu.

Zlatý hřebem oslav však byl plesový večírek, konaný 21. listopadu. Oslavit desetileté výročí s námi přišlo na 60 lidí! Nechyběl tanec, tombola, kouzelník, ani dort. Věříme, že za 10 let sfoukneme 2x tolik svíček, jako v roce 2014!

 

Česko proti chudobě (ČpCH)

Tak jako každý rok, i letos se naši dobrovolníci aktivně zapojili do kampaně Česko proti chudobě. V rámci letošního ročníku připravili pro zájemce z řad studentů i veřejnosti promítání filmů Food Savers (1. 10.) a Enjoy your meal (22. 10.), workshopy Šperky, které pomáhají (7. 10.) a Čokoworkshop – výroba čokolády a povídání o fair trade (5. 11.), nechyběl ani rozvojový večer Nedotknutelné prostitutky – příběh lidu Badi (14. 10.), beseda na téma Na hranici charity a byznysu (15. 10.) či výstavy Udržitelné technologie v projektech v rozvojových zemích a Vyrobeno za každou cenu, které bylo možno navštívit po celý říjen. Všechny akce se těšily velkému zájmu návštěvníků a my děkujeme organizačnímu týmu, za to, jak perfektně to zvládnul!

 

Týden globálního vzdělávání aneb Víme, co jíme?

Česká republika se letos poprvé zapojila do celoevropské vzdělávací akce Týden globálního vzdělávání (Global Education Week – GEW), kterou již od roku 1999 vyhlašuje North-South Centre při Radě Evropy. Cílem této akce je podpora globálního vzdělávání na školách. Z českých organizací se kromě ARPOKu zapojili také  Varianty – Člověk v tísni, ADRA, Charita ČR, NaZemi, SEVER, MKC Praha a INEX- SDA. Tématem letošního ročníku byla potravinová bezpečnost a odpovědná spotřeba potravin, český Týden globálního vzdělávání proto dostal podtitul Víme, co jíme?

V duchu tohoto hesla se nesla i činnost ARPOKu. V rámci akce jsme oslovili 10 škol, které realizovaly výukový program Plýtvání potravinami. Zástupci škol z řad žáků i učitelů se poté sešli 18. listopadu v prostorách Konviktu Univerzity Palackého na panelové diskuzi, kde o kvalitě a původu potravin diskutovali se zástupci sdružení Spolu Férově, reprezentantem spravedlivého přístupu k obchodu, Dobrozemě – regionálního prodejce potravin na Olomoucku a Státní potravinářské a zemědělské inspekce.

Další akcí, která se v rámci Týdne globálního vzdělávání konala, byl rozvojový večer NAKRMÍME SVĚT? aneb Potravinová bezpečnost současnosti s Michalem Brožou. Více informací o tomto večeru naleznete níže.

 

Rozvojové večery

Sérii rozvojových večerů jsme po více jak dvouměsíční prázdninové pauze odstartovali 29. září. Tématem Tanzanie: místní kultura vs. Turismus – 0:1 provázela Veronika Ambrozyová, která se v Tanzanii zabývala výzkumem místních tradic a turismu. Povídání o tom, jak se mění tradiční společnosti, si přišlo poslechnout 49 zájemců.

Říjnový rozvojový večer konaný v rámci kampaně Česko proti chudobě přilákal nečekané množství účastníků. Film Nedotknutelné prostitutky – příběh lidu Bali a následnou diskuzi s Jiřím Paszem a Helenou Humňalovou o historických souvislostech nepálského kastovního systému a výzvách, kterým čelí přeměna současné společnosti, přivedl do divadla hudby více jak 90 posluchačů.

Rozvojový večer s Michalem Brožou, vedoucím Informačního centra OSN v Praze, nesl název NAKRMÍME SVĚT? aneb Potravinová bezpečnost současnosti. Konal se 25. listopadu a 42 účastníkům nabídnul debatu o problematice světové distribuce potravin a klíčové roli potravinové bezpečnosti v rozvoji společnosti.

16. prosince vyprávěl Pavel Gruber o tom, jaké je to být Lékařem bez hranic. Ředitel české pobočky této mezinárodní organizace nabídl celkem 42 zájemcům vhled do fungování organizace, přiblížil jim, v čem spočívá práce jeho spolupracovníků a ve svém povídání se věnoval i aktuálním krizím, které ve světě probíhají.

 

Realizace výukových programů GRV

O tom, jak byl podzim nabitý, svědčí i množství odlektorovaných výukových programů. Za měsíce září, říjen, listopad a prosinec jsme jich realizovali celkem 84 a k tomu 1 projektový den. Těmito programy prošlo celkem 1497 žáků 2 mateřských, 15 základních a 7 středních škol. Nejčastěji lektorovaným  programem v tomto čtvrtletí byl výukový program Hosté a hostitelé, realizovaný celkem 14x, na potenciální druhé příčce se umístil program Po stopách ztraceného mobilu lektorovaný 12x , o třetí místo se pak dělí programy Hyen z Vietnamu a Po hedvábné stezce s Marco Polem, lektorované každý 7x. 

 

PROJEKTY

Experiencing the World

V září jsme vydali poslední publikaci vytvořenou v rámci projektu – Přihlížet, nebo jednat. Publikace je určena pro učitele středních škol a obsahuje kompletní metodiku dvou 90 min. výukových programů (Kdo, když ne my; Přihlížet, nebo jednat) zabývajících se problematikou aktivního občanství. Publikace je doplněna o tašku obsahující veškerý potřebný materiál k realizaci programů a CD, kde jsou všechny materiály uloženy v elektronické podobě.

Počátek podzimu přinesl lektorům globálního rozvojového vzdělávání možnost účastnit se dvoudenního školení. Ve dnech 26. – 27. září se v konferenčních prostorách penzionu Arigone v Olomouci konalo mezinárodní školení školitelů, kterého se zúčastnilo celkem 15 zástupců z České republiky, 11 ze Slovinska a 4 z Rakouska. V rámci školení měli účastníci možnost prohloubit si své lektorské dovednosti, seznámit se s výukovou metodou Global Storylines, stejně jako s novými výukovými programy vytvořenými ARPOKem a organizacemi Humanitas (SLO) a Südwind (AUT).

V návaznosti na mezinárodní školení školitelů se 28. září konal Steering team meeting, kde si partneři projektu definovali svoje působení v nadcházejícím roce.

V souvislosti s distribucí publikací byly na ARPOKu uspořádány dva semináře akreditované MŠMT. 16. 10. se konal seminář Poznáváme svět, který seznamoval celkem 6 pedagogů I. stupně ZŠ s výukovými programy stejnojmenné publikace. O necelý týden později, 21. října, se konal seminář pro 18 učitelů II. stupně ZŠ a středních škol, který nabídl ochutnávku výukových programů z publikací Jonáš cestuje a Přihlížet, nebo jednat.

S publikacemi vytvořenými v rámci projektu se učitelé ZŠ a SŠ měli možnost seznámit i v rámci konferencí EVVO v Litoměřicích, Olomouci a Zlíně, kde jsme nabídli praktické bloky zaměřené na realizaci vybraných výukových aktivit. 

V rámci projektu se ve dnech 26. – 27. listopadu konalo školení lektorských dovedností s Jakubem Švecem, tentokrát věnované lektorské intervizi a asertivní komunikaci. Školení se zúčastnili zaměstnanci ARPOKu a externí lektoři působící při projektu Experiencing the World.

 

Svět v jednom dni – Rozvojová témata v projektových dnech

Podzimní aktivity byly pro projekt zároveň aktivitami posledními.Čas tříletého projektu se naplnil
a po vytváření projektových dnů, jejich pilotování a vydání publikace nezbývalo, než tuto publikaci šířit mezi učitele. Pro tento účel jsme realizovali celkem 4 semináře, které učitele základních škol seznamovali s aktivitami vybraných projektových dní. Učitelé měli možnost na vlastní kůži vyzkoušet si průběh jednotlivých aktivit a zároveň diskutovat nad jejich začlením do výuky. 3 semináře proběhly v rámci konferencí EVVO v Pardubicích, Olomouci a Zlíně, jeden seminář byl realizován na půdě ARPOKu. Celkem se všech seminářů zúčastnilo 66 učitelů.

 

Světová škola

S novým školním rokem jsme se vrhli do dalšího ročníku Světové školy! Úkolem světových škol ZŠ Nemilany a ZŠ Lobodice, které certifikát získaly v červnu 2014, je certifikaci si svým aktivním přístupem v začleňování globálních témat nejen do života své školy, ale také do života ve svém okolí, obhájit. V letošním školním roce jsou to ZŠ Slatinice a ZŠ Jindřichov, které mají zájem na tom, aby se stali světovými. Úvodní setkání pro nové školy se konalo 7. října 2014 v Praze. Teď už je to jenom na školách, jak se postaví k plnění potřebných kritérií. A my jim v tom držíme palce!

 

SMOK

V září se v beskydské obci Krásná uskutečnila víkendovka pro mládež z folklorního souboru, jejímž cílem bylo představit účastníkům jiné pohledy na kulturu. Cca 15 účastníků se během víkendového pobytu seznámilo např. s rozmanitými formami stolování a stravování různých kultur, stejně jako s možnostmi, jak pracovat se stereotypy a předsudky nejen jiných, ale především svými. Další zářijovou akcí byl workshop Fotbal pro rozvoj, který se konal pro 8 zájemců z nízkoprahového centra ve Zlíně. Účastníci workshopu měli možnost dozvědět se, jak projekt funguje, vyrobit si vlastní fotbalový míč či zahrát netradiční fotbal. Těm, kteří by se chtěli na projektu podílet, byla nabídnuta možnost stát se ambasadory kampaně.

Říjen byl ve znamení poznávání čaje. Na internátech v Přerově a Kroměříži se uskutečnily celkem 2 workshopy s názvem Čaje světa, kde se účastníci učili přijímat neobvyklé chutě a vjemy a poznávat čajovou kulturu.

Tak, jak se u nás v listopadu slaví Dušičky, slaví se ve státech Střední Ameriky Dia de Muertos. O tom, jak oslavy takových svátků vypadají, si povídali zájemci z internátů v Kroměříži a Přerově spolu s Vanessou z Mexika a Elizabeth z Guatemaly.. Kromě Dia de Muertos organizoval přerovský internát také Japonský večer, kde hosté z řad japonského klubu představovali prostřednictvím filmů, her a povídání specifika dané kultury. Pro pracovníky s mládeží se 16. listopadu konala každoroční CVVZ – celostátní vzájemná výměna zkušeností. Na setkání 15 zájemců působících v oblasti neformálního vzdělávání, se projekt SMOK podílel formou workshopu Deskové hry z celého světa.

Stejný workshop byl realizován i počátkem prosince na půdě ARPOKu. Workshop probíhal v komorní atmosféře 5 účastníků především z řad učitelů základních škol. Workshop deskových her byl zároveň poslední akcí uskutečněnou v rámci projektu SMOK, neboť ten po třech letech končí.

 

Enviglob

Podzim byl také posledním obdobím pro projekt Enviglob, dočkali jsme se tedy hlavního výstupu projektu, kterým je publikace Enviglobe. Publikace určená pedagogům základních a středních škol v teoretické části hledá průniky environmentální výchovy a globálního rozvojového vzdělávání, praktická část pak nabízí 6 lekcí zaměřených na aktuální témata jako je např. plýtvání potravinami či obchod s oblečením. Kromě výukových lekcí obsahuje publikace také metodiku tematického dne Mysli globálně, jednej lokálně se všemi potřebnými přílohami.

7. října se pro zapojené pedagogy konal poslední seminář v rámci projektu. Na setkání bylo celkem 22 účastníkům představeno téma participativního mapování jako nástroje pro komunitní rozvoj a také předána publikace Enviglobe, na jejímž vzniku se pedagogové pilotováním jednotlivých lekcí podíleli.

Publikace Enviglobe byla zájemcům představena na konferencích EVVO v Pardubicích a v Olomouci. Každé dílny se účastnilo celkem 21 pedagogů, kteří si vyzkoušeli jak pracovat s publikací a takto začleňovat environmentální témata s globálním přesahem do výuky.

 

Kritické zkoumání začlenění globálních témat v historických a sociálních disciplínách ve formálním vzdělávání

Ve dnech 7. – 9. září se v italské Senigalii konala mezinárodní vzdělávací konference. Za Českou republiku se konference zúčastnili 2 zástupci ARPOKu, 3 učitelé zapojení v projektu Kritické začleňování…. a 1 zástupce Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Konference přinesla účastníkům jak přednášky týkající se globálního rozvojového vzdělávání, tak prostor pro sdílení zkušeností s vytvářením a realizací výukových lekcí.

18. října se konalo celodenní setkání učitelů zapojených projektu. Náplní setkání bylo seznámení se s výsledky výzkumu, kterého se učitelé účastnili, sdílení zkušeností z mezinárodní konference v Senigalii a nastínění průběhu projektu v následujícím roce. Pro učitele byl připraven i tematický blok věnující se problematice islámu, vedený Mgr. Pavlou Vítovou.

23. října se pro 20 zájemců z řad učitelů a žáků škol zapojených do projektu konala exkurze do Centra pro integraci cizinců ve Zlíně. V rámci exkurze se účastníci seznámili s náplní práce Centra, ale také s příběhy migrantek z Vietnamu a Mongolska, které představily nejen svůj příběh migrace do České republiky, ale také země, odkud pocházejí.