Čokoška

Realizace: 1. 9. 2016 – 2018Logo projektu Čokoška

Vzdělávací projekt Čokoška má za cíl seznámit děti s původem kakaa a s procesem výroby čokolády. Zároveň také zodpovědět otázky jako například kde a jak se kakao pěstuje či odkud a jak se čokoláda dostala z kakaových plantáží do Evropy. Během výukových programů se děti mimo jiné dozvídají, co se skrývá pod pojmem spravedlivá čokoláda a jak pomocí čokolády dělat dobré skutky.

Výtěžek z prodeje čokoládových dárkových balíčků umožní dětem podpořit neziskovou organizaci z Olomouckého kraje.

Nově se do projektu ve školním roce 2017/2018 zapojí i regionální firmy, které si svou účastí mohou posílit firemní kulturu. Propojení tří různorodých prostředí pomáhá budovat vztahy nejen mezi žáky a neziskovými organizacemi, ale také mezi neziskovým sektorem a firmami.

 

 Jak projekt probíhá?

 1. Objednávka výukového programu

Škola si objedná tematický den o čokoládě, který vedou lektoři ARPOKu za účasti pedagoga.

Tematický den se odehrává čtyři vyučovací hodiny v jednom dni. Součástí programu je taktéž vaření čokolády, a tak je vhodné, aby škola disponovala kuchyňkou.

 

 1. Výroba a prodej dárkových balíčků s fair trade čokoládou

Po realizaci tematického dne skupinka cca 10-25 žáků v čele s pedagogem vytvoří tzv. školní „čokotým“, který si se zástupcem ARPOKu domluví koordinační schůzku, na které jim bude projekt důkladně představen. Poté žáci obdrží balíček s fair trade čokoládami a základním dekorativním materiálem, ze kterého společně vyrobí dárkové balíčky. Sestaví prodejní plán, spočítají si cenu balíčků a společně tak zvyšují svou finanční gramotnost. Balíčky pak prodávají na školních akcích a pokud chce „čokotým“ maximalizovat výtěžek svého snažení, může na své náklady nakoupit další čokolády a dekorativní materiál.  Na závěr si žáci zvolí jednu z vybraných neziskových organizací olomouckého kraje, jejíž činnost chtějí symbolicky finančně podpořit.

 1. Předání výtěžku dané neziskové organizaci

Výtěžek z prodeje dárkových čokoládových balíčků předají děti na závěrečné schůzce zástupci jimi zvolené neziskové organizace. Schůzka bude zprostředkována zástupcem ARPOKu.

 1. Přínos projektu pro …

Děti

 • dozvídají se nová a zajímavá fakta o původu a pěstování kakaa
 • rozšiřují si své obzory o výrobě čokolády
 • seznamují se s pojmem spravedlivá čokoláda neboli fair trade
 • zvyšují si svou finanční gramotnost
 • probouzí v sobě filantropické cítění

Neziskové organizace 

 • seznámí děti se svou záslužnou činností
 • budují u dětí filantropické cítění
 • získají podporu pro svou činnost

Firmy 

 • podporují realizaci projektu
 • konají dobré skutky
 • chovají se společensky odpovědně
 • posilují svou firemní kulturu
 • navazují vztah s potenciálními zákazníky v komunitě škol a neziskových organizací
 • propagují svou firmu