Projektový den: Odpovědná spotřeba

Stupeň vzdělání

2. stupeň základních škol

Cílová skupina

žáci 2. stupně ZŠ a SŠ

Délka projektového dne

čtyři vyučovací hodiny (4 x 45 minut)

Cena projektového dne

120 Kč/žák + cestovné lektorů

Pomůcky

místnost s pohyblivými lavicemi, PC + interaktivní tabule (dataprojektor) + reproduktor (součástí programu je videoukázka), tabule + křídy/fixy, psací potřeby pro žáky

Organizace výuky

Žáci a studenti během tematického dne pracují samostatně i ve skupinách.

Kontaktní osoba

Veronika Hypšová
telefon: 581 111 907
e-mail: info@arpok.cz


Objednání

Pro objednání programu pokračujte na formulář.

Popis programu

Projektový den je složen z výukových programů Plýtvání potravinami, Konec doby plastové a Udržitelná móda. Vyberte si 2 ze 3 uvedených programů.

 • Žáci se během programu na Plýtvání potravinami zamyslí nad svým spotřebitelským chováním, porovnají nákupní potravinový koš rozvojové a rozvinuté země a navrhují způsoby, jak by šlo plýtvání potravinami omezit.
 • Žáci se v rámci výukového programu Konec doby plastové pomocí kvízu dozvědí o problematice plastu, jeho využívání a následném problému s jeho likvidací – uvědomí si, jaké dopady na životní prostředí plast může mít. V průběhu programu si zrekapitulují, jaké věci či produkty vyrobené z plastu během dne používají a poté budou společně s lektory hledat možné alternativy k tomu jak plast nahradit.
 • Výukový program Móda rychlá nebo pomalá? žákům vysvětlí, jak funguje současný módní průmysl. Žáci si uvědomí, odkud pochází a za jakých podmínek je vyráběno oblečení, které běžně nosí, zamyslí se nad výhodami a nevýhodami takto nastaveného systému. Ve skupinách budou hledat alternativy a diskutovat jejich výhody a nevýhody.

Zařazení do RVP

 • Výchova k občanství (významné globální problémy v oblasti spotřeby a životního prostředí, možnosti jejich řešení; ekonomická spolupráce mezi státy, její důvody; globalizace – projevy, klady a zápory)
 • Přírodopis (ochrana a využití přírodních zdrojů, přírody a životního prostředí)
 • Zeměpis (globalizace, světové hospodářství)
 • Etická výchova (vztah mezi ekonomikou a etikou, zodpovědnost za životní prostředí)
 • Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (vznik a řešení globálních problémů; důsledky globálních vlivů na životní prostředí)
 • Environmentální výchova (principy udržitelnosti; náš životní styl – spotřeba a vliv na životní prostředí)
 • Mediální výchova (pěstování kritického přístupu k reklamě)
 • Čtenářská gramotnost (metody kritického myšlení)

Co na výukový program/projektový den říkají školy?

„Velmi dobře připravený program, jasně strukturovaný, zajímavé aktivity, které žáky nutí zamyslet se nad daným tématem. Přínosné pro zamyšlení, jak může jednotlivec přispět ke zlepšení. Líbil se mi přístup lektorky, která dokázala žáky vtáhnout do aktivit i následných diskuzí.“  (2. základní škola Napajedla)

„Žáci se dozvěděli mnoho nových informací ZÁBAVNOU formou. Střídání různých úkolů atd. udržovalo jejich pozornost. Lektorka bez problémů vedla hodiny, příjemné a profesionální vystupování.“  (ZŠ Javorník)