Projektový den: Odpovědná spotřeba

Stupeň vzdělání

2. stupeň základních škol

Cílová skupina

žáci 8. – 9. třídy ZŠ a SŠ

Délka projektového dne

čtyři vyučovací hodiny (4x 45 minut)

Cena projektového dne

100 Kč/žák + cestovné lektorů

Pomůcky

místnost s pohyblivými lavicemi, psací potřeby pro žáky, nůžky, PC, dataprojektor (pro videoukázku)

Organizace výuky

Žáci a studenti během tematického dne pracují samostatně i ve skupinách.

Kontaktní osoba

Johana Krajčírová
telefon: 581 111 907
e-mail: info@arpok.cz


Objednání

Pro objednání programu pokračujte na formulář.

Popis programu

Projektový den je složen z výukových programů Plýtvání potravinami, Konec doby plastové a Udržitelná móda. Vyberte si 2 ze 3 uvedených programů.

  • Žáci se během programu na téma plýtvání potravinami zamyslí nad svým spotřebitelským chováním, porovnají nákupní potravinový koš rozvojové a rozvinuté země a navrhují způsoby, jak by šlo plýtvání potravinami omezit.
  • Žáci se v rámci výukového programu Konec doby plastové pomocí kvízu dozvědí o problematice plastu, jeho využívání a následném problému s jeho likvidací – uvědomí si, jaké dopady na životní prostředí plast může mít. V průběhu programu si zrekapitulují, jaké věci či produkty vyrobené z plastu během dne používají a poté budou společně s lektory hledat možné alternativy k tomu jak plast nahradit.
  • Udržitelná móda žákům vysvětlí, jak funguje současný módní průmysl. Žáci budou schopni popsat, jaké jsou environmentální a společenské dopady masové produkce v oděvním průmyslu a kriticky se zamyslí nad psychologickou podstatou módy. Budou obeznámeni s pojmem „slow fashion” a součástí tematického dne bude i diskuze nad alternativami k „fast fashion“ neboli rychlé módě.

Zařazení do RVP

  • Výchova k občanství (významné globální problémy v oblasti spotřeby a životního prostředí, možnosti jejich řešení; ekonomická spolupráce mezi státy, její důvody; globalizace – projevy, klady a zápory)
  • Přírodopis (ochrana a využití přírodních zdrojů, přírody a životního prostředí)
  • Zeměpis (globalizační procesy, světové hospodářství)
  • Etická výchova (vztah mezi ekonomikou a etikou, zodpovědnost za životní prostředí)
  • Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (vznik a řešení globálních problémů; důsledky globálních vlivů na životní prostředí)
  • Environmentální výchova (principy udržitelnosti; náš životní styl – spotřeba a vliv na životní prostředí)
  • Mediální výchova (pěstování kritického přístupu k reklamě