European network for non-violence and dialogue

European network for non-violence and dialogue. Rádi bychom s vámi sdíleli, že jsme členy European network for non-violence and dialogue. Iniciativa se zrodila ze spolupráce občanských aktérů, kteří jsou znepokojeni polarizací společnosti.
Cílem sítě je podporovat členy výměnou osvědčených metodik a přístupů, obhajobou společných cílů a vyjadřování solidarity.

1. Podporujeme občanskou participaci. Vytváříme zdroje a kampaně s cílem zvýšit účast občanů ve veřejném a politickém životě.

2. Napomáháme a zapojujeme se do dialogu. Poskytujeme prostor a vytváříme podmínky pro konstruktivní, otevřenou a klidnou výměnu názorů.
 
3. Rozvíjíme občanské zručnosti. Učíme schopnosti potřebné pro informované a aktivní občany v dnešním komplexním a globalizovaném světě včetně mediální gramotnosti, kritického a kreativního myšlení.
 
4. Poskytujeme podporu občanským a politickým aktérům. Připravujeme a realizujeme školení pro občanské aktéry s cílem posílit jejich kapacitu pro dialog a nenásilné aktivity.
 
5. Zasazujeme se o zodpovědnost v médiích a online i offline komunikaci. Zkoumáme a vytváříme kampaně a trváme na nejvyšších standardech etiky.
 
 
Více na ZDE.