Global Curriculum Project

Realizace: 1. 1. 2010 – 31. 12. 2012

Donor: Evropská komise, Česká rozvojová agentura

Partnerské země: Benin (NEGO-COM), Brazílie (CECIP), Česká republiky (ARPOK), Rakousko (Südwind) a Velká Británie (DEC Leeds)

V moderním rychle se rozvíjejícím světě mají probíhající globální změny značný dopad na náš každodenní život a dělají jej tak mnohem komlexnějším. Globální rozvojové vzdělávání (GRV) je holistickým vzdělávacím konceptem, který umožňuje lidem orientovat se v globálních tématech a vzájemných souvislostech. GRV tedy rozvíjí schopnost orientovat se v tomto světě, posiluje kritické myšlení a diskuzi. Globální vzdělávání klade důraz na praktickou zkušenost a nabízí celou škálu perspektiv.

V rámci projektu Global Curriculum jsme podpořili školy a učitele v začleňování témat globálního vzdělávání do výuky napříč různými předměty.

Projekt Global Curriculum byl mezinárodní pilotní iniciativou, která paralelně probíhala ve 40 školách těchto zemí: Benin, Brazílie, Česká republika, Rakousko a Velká Británie.

Za ČR se do projektu zapojilo 10 škol z Olomouckého kraje: 

  • Fakultní ZŠ Olomouc, Hálkova 4 
  • ZŠ Karla staršího ze Žerotína Bludov 
  • ZŠ a MŠ Jana Železného Prostějov, Sídliště svobody 24/79
  • ZŠ Svatoplukova 7, Šternberk
  • ZŠ a MŠ Olomouc – Nemilany, Raisova 1
  • ZŠ a MŠ Horka nad Moravou
  • ZŠ Loštice, okres Šumperk
  • Gymnázium Olomouc-Hejčín, Tomkova 45
  • Slovanské gymnázium Olomouc, tř. Jiřího z Poděbrad 13/936
  • ZŠ a MŠ Velký Újezd (ukončení spolupráce ke konci roku 2011)

Více informací lze nalézt na stránkách projektu GCP.

Podívejte se, na čem jsme pracovali v letech 2010, 2011 2012.

Projekt byl v prvním roce podpořen ze zdrojů Evropské komise a z vlastních zdrojů ARPOKu. V roce 2011 a 2012 byl realizován za finanční podpory Evropské unie a z prostředků České rozvojové agentury a Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR.

 

flag_yellow_lowcrdc_p