Globální témata na olomouckých školách

Od února do května letošního roku jsme díky podpoře Statutárního města Olomouc měli možnost nabídnout 15 výukových programů pro olomoucké základní školy. Zapojilo se 7 základních škol s 300 žáky. 

Nabídka programů v rámci podpory ze Statutárního města Olomouc

Učitelé uváděli, že si výukové programy vybírali např. kvůli tomu, že se jedná o témata z každodenního života, témata týkající se každého, přítomnosti např. vietnamských žáků ve třídách, nedostatku času věnovat se těmto tématům při běžné výuce či z důvodu velkého plýtvání potravinami ve školních jídelnách„Na škole děti často nechávají část (i větší) oběda netknutou a zbytečně se potom musí vyhazovat.“ (ZŠ a MŠ Olomouc-Holice)

Během realizace výukových programů učitelé kladně hodnotili především to, že byla daná témata představována z širšího globálního kontextu, žáci si uvědomovali rozmanitost kultur, porovnávali cizí kulturu s naší či si uvědomovali nastavení současně nastaveného světa a světového obchodu„Považuji za důležité, že žáci měli možnost si na vlastní kůži vyzkoušet a snad i uvědomit „nespravedlnost“ a nerovné podmínky pro obyvatele různých zemí.“ (ZŠ a MŠ Olomouc, Nedvědova 17)

Výukové programy byly realizovány prostřednictvím různých výukových metod, které v žácích podporovaly různé měkké dovednosti jako např. kritické myšlení, spolupráci, umění naslouchat či finanční gramotnost„Simulační hra posilovala spolupráci, schopnost vyjednávání, strategického myšlení a logiku.“ (ZŠ a MŠ Olomouc, Svatoplukova 11)

Projekt přispěl k naplnění Cílů udržitelného rozvoje (SDGs), cílů globálního rozvojového vzdělávání (dle Strategie globálního rozvojového vzdělávání a osvěty o globálních souvislostech, MŠMT 2018) a cílů základního vzdělávání dle RVP. Díky projektu byla upevněna spolupráce ARPOKu se školami v Olomouci.

A jak výukové programy a spolupráci školy hodnotily?

  • „Celkově vnímám program jako povedený (důležité téma, použité metody). Chválím a cením si komunikace s organizací ARPOK – je vždy skvělá! Díky.“ (ZŠ a MŠ Olomouc-Nemilany)
  • „Rádi se zúčastníme dalšího vzdělávacího programu. Díky.“ (FZŠ Olomouc, Hálkova 4)
  • „Z programu jsem nadšená! Byl perfektně připravený, zajímavý a výborně vedený paní lektorkou. V další hodině jsme o programu diskutovali se žáky a jejich reakce byla také pozitivní.“ (ZŠ a MŠ Olomouc, Nedvědova 17)

 

 

Děkujeme za podporu!