Globální témata ve výuce budoucích učitelů

Představujeme výzkumnou zprávy „Globální témata ve výuce budoucích učitelů“, která vznikla jako jako součást projektu Teachers as change agents for sustainable development podpořeného grantem Mezinárodního visegrádského fondu, který probíhal v období 10/2020 až 12/2021 v konsorciu organizací HAND Association (Maďarsko), Grupa Zagranica (Polsko), Academia Istropolitana Nova (Slovensko) a ARPOK, o. p. s. (Česká republika).

Členové projektového konsorcia vyjádřili společné přesvědčení, že vzdělávání budoucích učitelů má velký potenciál pozvednout úroveň vnímání globálních témat ve společnosti. Z tohoto důvodu, se tento výzkum zaměřoval právě na vzdělávání budoucích učitelů.

Výzkum si kladl za cíl identifikovat slabá místa ve vzdělávání budoucích učitelů, která způsobují, že učitelé sami globální témata do své praxe nezahrnují, a hledal odpovědi na otázky: „Jak by bylo možné více zapojit do výuky budoucích učitelů globální témata?“, „Jaká je současná dobrá praxe?“, „Proč přes svou důležitost nejsou globální témata neoddělitelnou součástí našeho vzdělávacího systému?“.

Během participativního výzkumu, jehož středobodem bylo téma „Globální témata ve vzdělávání budoucích učitelů“ a který probíhal v Olomouci v průběhu června 2021, pedagogové nejprve pracovali s myšlenkovými mapami, které sami vytvářeli. Na základě vytvořených map vybrali jednu skupinu myšlenek/témat, které byly podle nich vzhledem k tématu zásadní, a které mohou sami ze své pozice ovlivnit. Tato témata se stala klíčovými pro druhý krok výzkumu, tvorbu příčinných diagramů, v nichž pedagogové hledali proměnné, které dané téma ovlivňují (posilují či oslabují).

Celou zprávu je možné najít ZDE.