GRV NAVENEK

V roce 2015 přijaly všechny členské státy OSN 17 Cílů udržitelného rozvoje (Sustainable Development Goals –SDGs). Tyto cíle představují plán do roku 2030 vedoucí k vymýcení extrémní chudoby, boji s nerovností a nespravedlností a k ochraně naší planety před změnou klimatu. Těchto 17 cílů reflektuje všechny pilíře udržitelnosti – environmentální, sociální a ekonomický. Při komunikaci globálních témat se lze opřít o tuto mezinárodním společenstvím přijímanou agendu.

ZAMYSLETE SE …

Ke komunikaci globálních cílů a jiných otázek lze využít různé nástroje. Od běžných školních nástěnek až po sociální
sítě. Na prvním místě je vždy příprava – co a proč chceme komunikovat? Kdy? Jakými způsoby?

Ke komunikaci globálních cílů a jiných otázek lze využít různé nástroje. Od běžných školních nástěnek až po sociální
sítě. Na prvním místě je vždy příprava – co a proč chceme komunikovat? Kdy? Jakými způsoby?

Jaký způsob komunikace globálních témat mimo výuku používáte nejčastěji?

  • Webové stránky školy

  • Klasické nástěnky

  • Tiskoviny

  • Sociální sítě – FB/Twitter/LinkedIn/TikTok

  • Blog

INSPIRUJTE SE …

Jak můžete v komunikaci globálních témat využít sociální sítě?